ສປຊ ໄດ້ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຊ່ວຍເຫຼືອໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມຢູ່ ສປປ ລາວ.


25 ກໍລະກົດ 2018

english button

ສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ມີຄວາມສະຫຼົດໃຈຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຂ່າວການສູນຫາຍຂອງຫຼາຍສິບຄົນ ແລະ ການເສຍຊີວິດຈຳນວນຫຼາຍສາເຫດຈາກໄພນຳ້ຖ້ວມທີ່ ແຂວງ ອັດຕະປື ແລະ ອີກແຂວງອື່ນໆໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຂະນະນີ້ກໍກຳລັງກະກຽມໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນເຂດ, ຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

ລັດຖະບານ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ປະກາດໃຫ້ ເມືອງ ສະໜາມໄຊ, ແຂວງ ອັດຕະປື ເປັນເຂດໄພພິບັດສຸກເສີນແຫ່ງຊາດ, ຫຼັງຈາກການລົງຢ້ຽມຢາມຂົງເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຂອງ ນາຍຍົກລົດຖະມົນຕີ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ແລະ ລັດຖະມົນຕີອີກຫຼາຍທ່ານ. ໜ່ວຍງານການຕອບສະໜອງແຫ່ງຊາດແມ່ນກຳລັງດຳເນີນງານ, ທະຫານໄດ້ຖືກລະດົມກຳລັງເຂົ້າຄົ້ນຫາ ແລະ ທີມງານກູ້ໄພໄດ້ເຂົ້າຊ່ວຍປະຊາຊາຊົນ, ຊາວບ້ານທີ່ຢູ່ເຂດປະສົບໄພ ໂດຍການດຳເນີນວຽກງານຕອບສະໜອງຢ່າງວ່ອງໄວຢູ່ເມືອງ. 

ນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອອກແຈ້ງການວ່າດ້ວຍໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2018 ແລະ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອມາຍັງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພຈາກເຫດການການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊປຽນ-ເຊນຳ້ນ້ອຍ ຢູ່ ແຂວງ ອັດຕະປື.

ຫຼາຍຂົງເຂດບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້, ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຕ້ອງການດ່ວນແມ່ນອາຫານ, ບ່ອນລີ້ໄພ ແລະ ນຳ້ສະອາດ. ການປະເມີນຜົນກະທົບໃນເບື້ອງຕົ້ນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ອງການແມ່ນບ່ອນລີ້ໄພ ສຳລັບປະມານ 1,300 ຄອບຄົວ ລວມທັງເຕັ້ນ, ເຮືອທີ່ສາມາດນຳໄປຊ່ວຍຜູ້ປະສົບໄພ ແລະ ຊຸດສະຂະອະນາໄມສຳລັບປະມານ 6,000 ຄົນ. ນອກເໜືອຈາກຜົນກະທົບກະທັນຫັນນີ້, ໄພນຳ້ຖ້ວມຄັ້ງນີ້ຍັງຈະມີຜົນກະທົບໄລຍະຍາວຂອງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ.

ສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ສະແດງຄວາມພ້ອມທີ່ຈະສະໜັບສະໜຸນລັດຖະບານ ຢູ່ພື້ນທີ່ປະສົບໄພຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ພ້ອມທັງປະສານງານກັບຄູ່ຮ່ວມດ້ານມະນຸດສະທຳ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄອບຄົວຜູ້ປະສົບໄພໃຫ້ທັນທີທັນໃດ. ທີມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະປະສານງານວຽກງານຕອບສະໜອງ ກັບອົງການໃນເຄືອຂ່າຍ ສປຊ, ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼັກ, ລວມທັງໜ່ວຍງານອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ (INGOs), ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຕ່າງໆໃນເຄືອຂ່າຍ. ຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນຢູ່ ເມືອງ ສະໜາມໄຊ ແມ່ນບູລິມະສິດຫຼັກ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຕິດຕໍ່:

Dr Juliet Fleischl

ວ່າການ ຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ

Tel: +856 20 55509881

Ms. Aijamal Duishebaeva

ໜ່ວຍງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ສປຊ

Tel: +856 20 59235160

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) report