ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2018 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື ເພື່ອການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດຜົນ ແລະ ການພັດທະນາແບບຢືນຍົງ ເຂົ້າໃນການຜັນຂະຫຍາຍໝາກຜົນຂອງການສະຫຼຸບກາງສະໄໝແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ່ VIII.

english button

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2018 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 4 ທັນວາ 2018 - ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂດຍການເປັນປະທານກອງປະຊຸມວິຊາການໃນພາກເຊົ້າຂອງ ທ່ານ ປອ ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຄາຣິນາ ອິມໂມເນັນ, ຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທັງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 200 ກວ່າຄົນ, ຈາກສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ພ້ອມທັງບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ, ອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ແລະ ພາກເອກະຊົນເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: “ການສະຫຼຸບກາງສະໄໝການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ່ VIII. ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ວຽກງານການຮ່ວມມື ເພື່ອການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜົນ”. ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຜົນຂອງການທົບທວນກາງສະໄໝຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັງທີ VIII ແລະ ໄດ້ຈັດການປຶກສາຫາລືໃນຮູບແບບກຸ່ມສົນທະນາ ເຊິ່ງໄດ້ສຸມໃສ່ການປຶກສາຫາລື ໃນ 4 ຂົງເຂດຕົ້ນຕໍຄື:

1. ເປົ້າໝາຍ 1 ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII : ການເຕີບຕໍ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ສົມດຸນດ້ານເສດຖະກິດ;
2. ເປົ້າໝາຍ 2 ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII : ການພັດທະນາຊັບພະຍາ ກອນມະນຸດ ແລະ ສັງຄົມ;
3. ເປົ້າໝາຍ 3 ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII : ດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກຽມພ້ອມຮັບມືກັບໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ;
4. ດ້ານວຽກຈຸດສຸມປິ່ນອ້ອມທີ່ຕິດພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII: ການປົກຄອງລັດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ການປະຕິບັດກົດໝາຍ.

WhatsApp Image 2018 12 04 at 12 opt

ໃນຕອນບ່າຍຂອງມື້ດຽວກັນ, ຄະນະຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມໂຄງການ ສວນກະເສດອິນຊີ ບ້ານທ່າຊ້າງ ເມືອງປາກງື່ມ ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ທີ່ເມືອງນາຊາຍທອງ. ໃນຕອນແລງ ໄດ້ມີການຈັດພິທີບາສີສູ່ຂັວນເພື່ອ ແລະ ຮັບປະທານອາຫານເພື່ອເປັນກຽດຕ້ອນຮັບຄະນະປະທານ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2018.

WhatsApp Image 2018 12 04 at 14 opt 1 opt

ສໍາລັບກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບນະໂຍບາຍ ຊຶ່ງແມ່ນກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ 2018 ທາງການແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 05 ທັນວາ 2018, ຈະໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຜົນຂອງການປຶກສາຫາລືກຸ່ມສົນທະນາຕ່າງໆໃນວັນທີ 04 ທັນວາ 2018 ແລະ ປະເດັນທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການທົບທວນກາງສະໄໝຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ແລະ ການຜັນຂະຫຍາຍເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບຕົວຈິງ, ພ້ອມທັງການກະກຽມ ເພື່ອຂ້າມຜ່ານການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຈະໃຫ້ກຽດກ່າວເປີດກອງປະຊຸມໂດຍ ພະນະທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ວາເລີຣີ ຄລີຟ, ຮອງຜູ້ອໍານວຍການຮັບຜິດຊອບພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ທັງເປັນ ຫົວຫນ້າຫ້ອງການປະຈໍາພາກພື້ນ ປະຈໍາຢູ່ບາງກອກ.

WhatsApp Image 2018 12 04 at 16 opt

ພິເສດ, ເພື່ອເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນາໂຍບາຍການພັດທະນາສີຂຽວ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2018 ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ປາສຕິກ ແລະ ເຈ້ຍ ຊຶ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ຮັບຈອກນໍ້າ ແລະ ຂວດນໍ້າດື່ມທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ຄືນໄດ້ ແລະ ຈະມີການຫຼຸດຜ່ອນການພິມເອກະສານໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ.


Contacts

Mr. Morakot Vongxay
Director of UN Division at Department of International Cooperation, Ministry of Planning and Investment
Tel: 020-22448892, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ms. Ildiko Hamos-Sohlo
Communications Specialist, UN in Lao PDR
Tel: 020 7717 7913, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mr. Somlith Khounpaseuth
Communications Associate, UNDP Lao PDR
Tel: 20 777 118 74, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) report