ວັນສາກົນໂຄສະນາເພື່ອຕ້ານລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ / ມິນ 2019

UXO Event Photo 1170 UNDP

ເດັກນ້ອຍດີໃຈທີ່ໄດ້ປຶ້ມແບບຮຽນໃໝ່ທີ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ. ຮູບ: UN Lao PDRenglish button

ທີ່ບ້ານດ້າງ, ເມືອງມະຫາໄຊ, 4 ເມສາ 2019 – ເພື່ອເປັນຂີດໝາຍສຳຄັນສຳລັບວັນສາກົນໂຄສະນາ ເພື່ອຕ້ານລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃນປີນີ້, ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ (ຄຊກລ) ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນດັ່ງກ່າວ ຢູ່ທີແຂວງຄຳມ່ວນ.  

ວັນທີ 4 ເມສາ ເປັນວັນສາກົນໂຄສະນາ ເພື່ອຕ້ານລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ / ມິນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອການດໍາເນີນງານ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາມິນ. ຢູ່ໃນຫຼາຍໆປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກສົງຄາມ, ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນໃນມື້ນີ້ ແມ່ນເພື່ອຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກສົງຄາມໄດ້ສົ່ງຜົນສະທ້ອນແນວໃດຕໍ່ກັບຊຸມຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນ.

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ປອ. ຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ປະທານ ຄຊກລ ແລະ ທ່ານ ນ. ຄາຣີນາ ອິມໂມເນັນ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ UNDP ໄດ້ນຳພາຄະນະມາທີ່ເມືອງ ມະຫາໄຊ. ແຂວງຄຳມ່ວນ ເປັນແຂວງໜຶ່ງທີ່ມີລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຕົກຄ້າງຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງປະເທດ. ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມຂອງບ້ານດ່າງ ເຊິ່ງໄດ້ມີການມອບຮັບປຶ້ມຫຼັກສູດ ກ່ຽວກັບລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ເສື້ອຄໍມົນທີ່ມີໂລໂກ້ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ທີ  18 ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ເພື່ອສຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຂອງລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ.  

ຕໍ່ໜ້ານັກຮຽນ ແລະ ຄູ-ອາຈານ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ໃນໄລຍະຊຸມປີທີ່ຜ່ານມານີ້, ຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ ມີອຸບັດເຫດຈາກ ລບຕ 46 ຄັ້ງ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດ 94 ຄົນ, ສະເພາະເມືອງມະຫາໄຊ ມີອຸບັດເຫດຈາກ ລບຕ 5 ຄັ້ງ ແລະ ມີຜູ້ບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດ 14 ຄົນ.” ຕົວເລກຜູ້ບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດໃນທົ່ວປະເທດ ໄດ້ຫຼຸດລົງຫຼາຍໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານໆມາ ເຊິ່ງຢູ່ໃນລະດັບທີຕໍ່າລົງ ທີ 24 ຄົນ ໃນປີ  2018.

ນອກຈາກນີ້, ທ່ານ ຄຳສີ ອຸດທິວົງ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງຄຳມ່ວນ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ປະທານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງ ລບຕ ແຂວງ ພ້ອມດຽວກັນກັບ ທ່ານ ພູຂຽວ ຈັນທະສົມບູນ, ຫົວໜ້າ ຄຊກລ ກໍຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນພິີທີດັ່ງກ່າວ. ຫຼັງຈາກພິທີມອບຮັບປຶ້ມ ແລະ ເສື້ອຄໍມົນແລ້ວ, ກໍສືບຕໍ່ກິດຈະກຳດ້ວຍ ການສະແດງ ລະຄອນຫຸ່ນ ເພື່ອເຜີບແຜ່ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຂອງລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ເຊິ່ງຈັດໂດຍໂຄງການ ເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ (UXO Lao).

ບ້ານດ້າງ ແລະ ບ້ານອື່ນໆທົ່ວເມືອງ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມປີກາຍນີ້ ເນື່ອງຈາກວ່າ ນໍ້າອາດ ຈະເຮັດໃຫ້ ລບຕ ມີການເຄື່ອນຍ້າຍ. ເຂດທີ່ໄດ້ຮັບການກວກກູ້ ລບຕ ແລ້ວກ່ອນໜ້ານີ້ ຫຼື ເຂດທີ່ບໍ່ມີ ລບຕ ມາຮອດດຽວນີ້ ກໍອາດຈະມີ ລບຕ ແລ້ວ.

ທ່ານ ນ. ຄາຣີນາ ອິມໂມເນັນ ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ກອງທຶນຕອບໂຕ້ສຸກເສີນແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (CERF) ໄດ້ສະໜອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈຳນວນ 3.8 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ແກ່ 4 ອົງການໃນເຄືອຂ່າຍ ສປຊ– WHO, WFP, FAO ແລະ UNDP - ເພື່ອໃຫ້ຮັກສາຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ພາຍຫຼັງໄພນໍ້າຖ້ວມໃນປີ 2018. ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີເປົ້າໝາຍຊ່ວຍເຫຼືອແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທຶນດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ອົງການ UNDP ສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໄລຍະສັ້ນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ 3,000 ຄົນ ເຊິ່ງພວກເຂົາໄດ້ສ້ອມແປງຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກນໍ້າຖ້ວມ.

“ໄພນໍ້າຖ້ວມອາດຈະເຮັດໃຫ້ ລບຕ ມີການເຄື່ອນຍ້າຍ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ການປູກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍຂອງ ລບຕ ແກ່ເດັກນ້ອຍ ຈິ່ງເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງສິ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງວຽກງານຟື້ນຟູຫຼັງໄພພິບັດ. ນີ້ເປັນເຫດຜົນທີ່ວ່າ ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈິ່ງໄດ້ມາທີ່ບ້ານດ່າງມື້ນີ້ ເພື່ອກ່າວຄຳຖະແຫຼງກ່ຽວກັບວັນສາກົນໂຄສະນາ ເພື່ອຕ້ານລະເບີດບໍ່ທັນ ແຕກ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງເດັກນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້”, ນີ້ເປັນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ນ. ອິມໂມເນັນ.

ຫົວຂໍ້ວັນສາກົນ ເພື່ອຕ້ານລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃນປີນີ້ແມ່ນ "ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສົ່ງເສີມເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ  – ພື້ນທີປອດໄພ – ບ້ານກໍປອດໄພ ", ເຊິ່ງສອດຄ່ອງຫຼາຍກັບການສະເຫຼີມສະຫຼອງໃນມື້ນີ້. ຄໍາໝັ້ນໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ກັບຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນຄວາມພະຍາມເຮັດວຽກຢ່າງໜັກ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແຫ່ງຊາດ ເປົ້າໝາຍທີ 18 ກ່ຽວກັບ ຊີວິດທີ່ປອດໄພ ຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ.

 

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຕິດຕໍ່:

ທ່ານ ນາງ ອິນດີໂກ ຮາໂມຊ໌ ໂຊໂລ
ຊ່ຽງຊານການສື່ສານ, ອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ
ໂທ: 020 7717 7913, ອີເມັວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ທ່ານ ສົມລິດ ຄູນປະເສີດ
ຜູ້ຊ່ວຍການສື່ສານ, ອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ 
ໂທ: 20 777 118 74, ອີເມັວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) report