ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອຜູ້​ລອດຊີວິດ​ຈາກ​ການ​ຄ້າມ​ະນຸດ​ກັບ​ຄືນສູ່​ສັງຄົມຜ່ານ​ປະ​ເທດ​ລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ

english button

ບາງກອກ, 7 ​ເມສາ 2017 

ມື້ນີ້​ເຄື່ອງມື​ໃໝ່​ໃນ​ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ການ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ສັງຄົມ​ຂອງ​ຜູ້​ລອດຊີວິດ​ຈາກ​ການ​ຄ້າ​ມະນຸດ​ໄດ້​ຖືກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ ສະຖາບັນ NEXUS, ​ໂຄງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ເພື່ອ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຕ້ານ​ການ​ຄ້າ​ມະນຸດ (UN-ACT) ​ແລະ ອົງການ​ສຸພາ​ນິມິດ (World Vision). ປື້ມຄູ່​ມື - ສະໜັບສະໜູນ​ການ​ກັບສົ່ງ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ສັງຄົມ​ຂອງ​ຜູ້​ຖືກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ: ຄູ່​ມື​ສຳລັບອະນຸພາກພື້ນ​ລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ- ​ແມ່ນ​ສຳລັບ​ຜູ້​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ຈາ​ກພາກລັດຖະບານ ​ແລະ​ອົງການ​ທີ່ບໍ່​ສັງ​ກັດລັດຖະບານ, ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂຈຸດ​ອ່ອນ​ໃນ​ກອບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອຜູ້​ຖືກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ ​ແລະ​ ການ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ສັງຄົມ​ໃນອານຸ​ພາກພື້ນລຸ່ມ​ແມ່​ນ້ຳຂອງ (ປະ​ເທດ​ອາ​ນຸພາກພື້ນລຸ່ມ​ແມ່​ນ້ຳຂອງ​ປະກອບ​ມີ: ກຳປູ​ເຈຍ, ສປ ຈີນ, ສປປ ລາວ, ມຽນມ້າ, ​ໄທ ​ແລະ​ ສສ ຫວຽດນາມ). 

Lao button

Bangkok, 7 April 2017

Today a new tool to support the reintegration of trafficking survivors was released by NEXUS Institute, the United Nations Action for Cooperation Against Trafficking in Persons (UN-ACT) and World Vision. The guidebook - Supporting the Reintegration of Trafficked Persons: A Guidebook for the Greater Mekong Sub-Region - is for practitioners from government and non-government organizations alike, to address weaknesses in the current frameworks of victim assistance and reintegration in the Greater Mekong Sub-region (GMS: Cambodia, China, Lao PDR, Myanmar, Thailand and Viet Nam). 

Lao button

Vientiane, 6 April 2017

As Lao New Year approaches, the time of festivities and merrymaking should not be marred with calamity. Refrain from driving when drinking alcohol, and don’t speed! 

Every year, 337,000 people are killed in the Western Pacific Region as a result of road traffic crashes. Road traffic injuries are the leading cause of death among people aged 15–44 years, and 3 out of 4 road traffic death victims are males. Million more people like Mr. Khamsouk suffer non-fatal injuries, incurring a disability as a result of their injury.

ດື່ມບໍ່ຂັບ-ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຕົນເອງ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນທີ່ໃຫ້ຖະໜົນຮ່ວມກັບເຮົາ

english button

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເມສາ 2017

ປີໃໝ່ລາວໃກ້ຈະຮອດມື້ແລ້ວ ເຊິ່ງເປັນໄລຍະການສະເຫຼີມສະຫຼອງຮ່ວມກັນ ແລະ ອວຍພອນຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ສະນັ້ນ, ບໍ່ຄວນມີການສູນເສຍໃດໆເກີດຂຶ້ນ. ຫຼີກລ່ຽງຈາກການຂັບລົດເມື່ອດື່ມສິ່ງມຶນເມົາ ແລະ ບໍ່ຂັບລົດໄວ!

ທຸກໆປີ, ມີຄົນເສຍຊີວິດຈາກອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນຢູ່ພາກພື້ນປາຊີຟິກຕາເວັນຕົກ ສູງເຖິງ 337,000 ຄົນ. ການບາດເຈັບຈາກການສັນຈອນຕາມທ້ອງຖະໜົນ ເປັນສາເຫດນໍາໄປສູ່ການເສຍຊີວິດຂອງຄົນທີ່ອາຍຸລະຫວ່າງ 15–44 ປີ, ແລະ 3 ໃນ 4 ຄົນທີ່ເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດ ແມ່ນ ແມ່ຍິງ. ຫຼາຍລ້ານຄົນເປັນຄືກັບ ສະຫາຍ ຄຳສຸກ ທີ່ທໍລະມານຈາກການບາດເຈັບ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ ສະຫາຍ ຄຳສຸກ ກາຍເປັນຄົນພິການ.

 

 

Cover RS PR

ສະຫາຍ ຄຳສຸກ ທີ່ສູນຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ ໃນຂະນະທີ່ເຂົ້າມາຮັບການບຳບັດ. ພາບ: ອົງການອະນາໄມໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ 

ໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2016 ມີການລາຍງານອຸບັດຕິເຫດເກີດຂື້ນທັງໝົດ 5,616 ຄັ້ງ, ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 1,086 ຄົນ ແລະ ບາດເຈັບ 8,912 ຄົນ.​ ໃນຈຳນວນນີ້ ມີອາການສາຫັດ 1,371 ຄົນ, ເຈັບໜັກ 3,483 ຄົນ ແລະ ເຈັບເລັກນ້ອຍ 4,058 ຄົນ. ກົມຕຳຫຼວດຈາລະຈອນ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຕົວເລກອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນເພີ່ມຂື້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າຜູ້ຂັບຂີ່ລົດຈັກບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດຈາລະຈອນ. ປະມານ 90% ຂອງການເກີດອຸບັດຕິເຫດທັງໝົດແມ່ນເກີດຈາກການດື່ມສິ່ງມຶນເມົາ ແລ້ວຂັບລົດ ແລະ ຂັບລົດໄວ ແລະ ອຸບັດຕິເຫດສ່ວນຫຼາຍເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະບຸນປະເພນີຕ່າງໆ ທີ່ມີການສະເຫຼີມສະຫຼອງກັນດ້ວຍການດື່ມສຶ່ງມຶນເມົາ.

ການບາດເຈັບຈາກການສັນຈອນຕາມທ້ອງຖະໜົນ ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້

ການບາດເຈັບຈາກການສັນຈອນຕາມທ້ອງຖະໜົນ ບໍ່ແມ່ນ ອຸບັດຕິເຫດ. ຄຳວ່າ ອຸບັດຕິເຫດຖືກນິຍາມວ່າ ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ບໍ່ຄາດຝັນທີ່ເກີດຂຶ້ນໂດຍບັງເອີນ. ການບາດເຈັບຈາກການສັນຈອນຕາມທ້ອງຖະໜົນ ແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບຈາກການສ້າງປັດໃຈສ່ຽງ ເຊັ່ນວ່າ ການຂັບລົດໄວ ແລະ ການດື່ມແລ້ວຂັບ. ການໃສ່ໝວກກັນນັອກ ແລະ ສາຍແອວນິລະໄພ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເສຍຊີວິດ ເຖິງ 40% ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການບາດເຈັບສາຫັດ ເຖິງ 70%.

ຫຼີກລ່ຽງການໃຊ້ໂທລະສັບຂະນະຂັບລົດ ສາມາດປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຖະໜົນຫົນທາງມີຄວາມປອດໄພເພີ່ມຂຶ້ນ ເພາະວ່າ ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ, ການໂທລະສັບ ຫຼື ການປະມືຂອງເຈົ້າອອກຈາກພວງມະໄລຂ້າງໜຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຫັນປ່ຽນຄວາມສົນໃຈໃນການເບິ່ງທາງ ແລະ ຜູ້ສັນຈອນອື່ນໆ.

ການດື່ມສິ່ງມຶນເມົາແລ້ວຂັບລົດ ແມ່ນເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອຸບັດຕິເຫດ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເສຍຊີວິດ.

ການຂັບລົດໄວ

ຄົນຍ່າງ ແລະ ຄົນຂັບລົດຈັກ ມີໂອກາດສູງທີ່ຈະລອດຊີວິດຈາກການຖືກລົດໃຫຍ່ຕໍາໃນຄວາມໄວ 30 ກມ/ຊມ ຫຼື ຕໍ່າກວ່ານັ້ນ? ຄວາມໄວໃນລະດັບນີ້ແມ່ນແນະນຳສຳລັບການການຂັບຂີ່ໃນເຂດທີ່ມີຄົນໃຊ້ຖະໜົນຫຼາຍ, ເຂດໂຮງຮຽນ ແລະ ເຂດຊຸມຊົນ.

ສັບປະດາສ້າງຄວາມປອດໄພຕາມທ້ອງຖະໜົນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຄັ້ງທີ 4 ລະຫວ່າງ ວັນທີ 8-14 ພຶດສະພາ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ແມ່ນຈະເນັ້ນໃສ່ ຄວາມໄວ ແລະ ສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ ເພື່ອແກ້ໄຂປັດໃຈສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອຸບັດຕິເຫດ. ມີຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ຈາກການເກີດອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ ໂດຍການບັງຄັບໃຊ້ລະບຽບການຈຳກັດຄວາມໄວ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍທີ່ເກີດຈາກການຂັບລົດໄວ. 


Copy of LFT 6505 2

ຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການອະນາໄມໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ດຣ. ຈູລຽດ ໄຟລໂຊຄ໌ ແລກປ່ຽນຂໍ້ຄວາມເພື່ອສ້າງປອດໄພຕາມທ້ອງຖະໜົນ “Save lives #SlowDown”. ພາບ: ອົງການອະນາໄມໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຈົ້າ ໃນນາມເປັນຜູ້ໃຊ້ຖະໜົນຄົນໜຶ່ງ

ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຈຳນວນອຸບັດຕິເຫດ ແລະ ຜູ້ບາດເຈັບເພີ່ມຂຶ້ນທຸກມື້ ໃນປະເທດເຮົາ. ສະນັ້ນ, ໃນນາມເປັນຜູ້ໃຊ້ຖະໜົນຄົນໜຶ່ງ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຈົ້າຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ຖະໜົນ ແລະ ເຈົ້າຂອງເອງ ແມ່ນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງການດື່ມສິ່ງມຶນເມົາແລ້ວຂັບລົດ. 

ຂໍ້ມູນລະອຽດກ່ຽວກັບໂຄງການສ້າງຄວາມປອດໄພຕາມທ້ອງຖະໜົນ ເພື່ອເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງດ້ວຍຄວາມປອດໄພໃນຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ລາວ (#ArriveAlive4PiiMai) ທີ່ນີ້.

Vientiane, 24 March 2017

The Small Smurfs Big Goals campaign inspires support for the Sustainable Development Goals (SDGs) and invites young people around the world to learn more about the SDGs. To encourage the discussion about sustainable development in Lao PDR, the UN in Lao PDR is running a social media campaign with the help of the Smurfs, introducing each goal separately, including Lao PDR’s own national SDG 18 on "Lives safe from UXO". 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 14 ມີນາ 2017

ຜູ້ບໍລິຫານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ປະທານກຸ່ມອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ  ທ່ານນາງ ເຮເລັນ ຄລາກ ກ່າວເຖິງຄວາມຄືບໜ້າໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງ ສປປ ລາວ. 

Vientiane, 9 March 2017

The excitement and anticipation of a group of twenty-one students at Vientiane High School were tangible when they finally saw the prints of their photographs spread out on a table in their class. In the context of International Women’s Day 2017, UN Women and the International Labour Organisation ILO had asked them to participate in an awareness-raising project with the topic “All women are working women”. Students went out to take photos around this theme and the resulting images show the full bandwidth of female labor in Lao PDR: Working women on the photos include mothers, nurses, street vendors, and weavers – all of them contributors to the country’s economy.

ທຸກໆວຽກ ແມ່ນວຽກຂອງແມ່ຍິງ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 9 ມີນາ 2017

ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງນັກຮຽນ ມສ ວຽງຈັນ 21 ນ້ອງ ແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ໃນເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າເຫັນຮູບພາບທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖ່າຍດ້ວຍຕົນເອງ ຖືກວາງຢູ່ເທິງ ໜ້າໂຕະໃນຫ້ອງຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນແມ່ຍິງສາກົນ ປະຈຳປີ 2017, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອແມ່ຍິງ ແລະ ອົງການແຮງງານສາກົນ ໄດ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການປູກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກຂອງແມ່ຍິງ ໂດຍມີຫົວຂໍ້ວ່າ ແມ່ຍິງທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ແມ່ນແມ່ຍິງທີ່ເຮັດວຽກ”. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ອອກໄປຖ່າຍຮູບຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫົວຂໍ້ຂອງໂຄງການ ແລະ ຮູບພາບທີ່ໄດ້ນັ້ນລ້ວນແຕ່ ບົ່ງບອກເຖິງການເຮັດວຽກຂອງແມ່ຍິງໃນການປະກອບອາຊີບຕ່າງໆໃນ ສປປ ລາວ ເຊັ່ນ ເປັນແມ່, ພະຍາ ບານ, ແມ່ຄ້າຂາຍເຄື່ອງຕາມຫົນທາງ ແລະ ຊ່າງຕໍ່າຫູກ - ທຸກຄົນລ້ວນແລ້ວແຕ່ປະກອບສ່ວນຕໍ່ກັບການພັດທະນາຂອງປະເທດ. 

Vientiane, 01 March 2017 

Imagine a country of mountainous landscapes, lush green forests and quietly flowing rivers. Imagine its people, who sport their positive attitude like a national badge. Imagine their broad smile as they appreciate the peace they have enjoyed, for the best part of 40 years.

Bangkok (Thailand), 14 February 2017 

The United Nations Office on Drugs and Crime today appointed Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Mahidol of Thailand as Goodwill Ambassador on the Rule of Law for Southeast Asia to raise the profile of, and support for, development efforts that address the impact of crime on society, and that contribute to justice reform. HRH Princess Mahidol has supported UNODC efforts in the region over recent years, increasing visibility and mobilizing partnerships, most recently promoting the 2030 United Nations Sustainable Development Agenda. 

ພາລະໜ້າທີ່ຂອງແມ່ຍິງທີ່ແນມເບິ່ງບໍ່ເຫັນ: ການຕໍ້ສູ້ເພື່ອການດໍາລົງຊີວິດທີ່ໜ້າພາກພູມໃຈ ແລະ ມີຄວາມໝາຍ ຢູ່ໃນຂະແໜງທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ ຢູ່ໃນ ສປປລາວ 

 

english button

ວັນທີ: 01 ກຸມພາ 2017

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ

ໃນແຕ່ລະເຊົ້າ ນາງ ກອງ ແມ່ນຕື່ນແຕ່ເດິກເພື່ອກະກຽມອາຫານເຊົ້າ ແລະມ້ຽນມັດເຮືອນຊານສໍາລັບຄອບຄົວຂອງລາວຢູ່ວຽງຈັນ, ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປລາວ. ເມື່ອຜົວ ແລະ ລູກໆຂອງລາວຕື່ນມາ ລາວກໍ່ຍັງມີວຽກທີ່້ຕ້ອງເຮັດຕໍ່ອີກຫຼາຍຊົ່ວໂມງ  ແລະ ຮີບຟ້າວໄປຕະຫຼາດເພື່ອຕັ້ງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຢູ່ຂ້າງຖະໜົນເພື່ອຂາຍໝາກໄມ້ສົດ ແລະ ເຂົ້າ ໜົມໃຫ້ກັບລູກຄ້າທີ່ກໍາລັງຟ້າວຟັ່ງໄປວຽກໃນຕອນເຊົ້າ. ຕອນນີ້ ນາງ ກອງ ແມ່ນມີຄວາມກັງວົນໃຈ ຍ້ອນວ່າມີຂ່າວວ່າ ຕະຫຼາດຈະໄດ້ຖືກພັດທະນາ ແລະ ນາງ ຈະຖືກໃຫ້ບັງຄັບອອກຈາກຕະຫຼາດໄປ ຫຼື ບໍ່ສາມາດຈ່າຍຄ່າເຊົ່າຮ້ານຂອງນາງທີ່ແພງຂື້ນ. ຜົວຂອງນາງກອງ ແມ່ນມີລາຍຮັບແຮງງານທີ່ຕໍ່າ ແລະ ຖ້າບໍ່ມີທຸລະກິດນ້ອຍໆຂອງນາງ ລາວ ແລະ ຜົວຂອງລາວກໍຈະປະເຊີນກັບບັນຫາໃນການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ລູກສາວຂອງຕົນໄປໂຮງຮຽນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເປັນຢູ່ໃນຄອບຄົວ.

Sustainable Development Goals

E SDG Poster Tabloid

Look at our Exposure photo stories

Exposure screenshot

60 years of Lao - UN partnership

Promo shot 1