Lao PDR’s eligibility for graduation from LDC status confirmed

Lao button

Vientiane, 19 March 2018

The Committee for Development Policy has announced that Lao PDR has fulfilled the eligibility criteria to graduate from Least Developed Country (LDC) status for the first time.

Lao PDR’s eligibility for graduation from LDC status confirmed_Lao

​​ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຢືນຢັນ ວ່າ ສປປ ລາວ ໄດ້ເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານ ໃນການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຂອງການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ.

english button

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 19 ມີນາ 2018

ຄະນະກຳມະການ ວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍເພື່ອການພັດທະນາ, ຊຶ່ງເປັນໜ່ວຍງານສະເພາະກິດໜຶ່ງ  ຂອງ ສະພາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ​​ຕັ້ງຢູ່ນິວຢອກ ໄດ້ປະກາດວ່າ ສປ ລາວປະຕິບັດໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານ ຂອງອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດໃນການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຂອງການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ຄັ້ງທຳອິດ.

“Human Library” lends a voice to invisible women_Lao

ຫໍສະໝຸດບຸກຄົນ ເປັນກະບອກສຽງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງທີ່ຍັງດ້ອຍໂອກາດ

 

ສະຫວັນນະເຂດ, 9 ມີນາ 2018  english button

“ລາວຕ້ອງເຮັດເກັ່ງໃສ່ຜົວລາວແຫຼະ ຜົວລາວຈິ່ງຕີ”, “ແມ່ຍິງທີ່ຕາບອດ ເປັນ ຄົນທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ, ພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້ ແລະ ຄວນພັກຜ່ອນຢູ່ບ້ານ”, “ເຈົ້າມີຄອບຄົວມີລູກ ບໍ່ໄດ້ດອກ ຖ້າວ່າເຈົ້າຕິດເຊື້ອເອສໄອວີ”, “ເມື່ອຫຼົງເຂົ້າໄປຕິດຢາແລ້ວ ກັບຄືນມາມີຊີວິດປົກກະຕິບໍ່ໄດ້ດອກ” - ນີ້ແມ່ນບາງ ທັດສະນະຄະຕິກ່ຽວກັບແມ່ຍິງທີ່ມາຈາກກຸ່ມຄົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ພວກເຮົາບໍ່ເຫັນ ບໍ່ໄດ້ຍິນ ແລະ ເປັນຜູ້ທີ່ ສັງຄົມບໍ່ຄ່ອຍສົນໃຈ. ອັກຄະຕິກ່ຽວກັບແມ່ຍິງເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ຈຳກັດໂອກາດ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃຫ້ຊີວິດຂອງ ພວກເຂົາເຈົ້າໃນແຕ່ລະມື້. 

“Human Library” lends a voice to invisible women

Savannakhet, 9 March 2018
Lao button

“She must have provoked her husband to beat her up”, “Blind women are helpless, they cannot work and should stay at home”, “You cannot have a family and children if you are HIV positive”, “Once addicted to drugs, one can never return to a normal life” - These are only some of the stereotypes associated with women from disadvantaged groups, who we do not see, do not hear and who are usually ignored by society. The prevalent prejudices many of these women encounter every day contribute to limiting their opportunities and add on the difficulties they are already experiencing.

Little bird, conveying big messages

Vientiane, 13 February, 2018

In remote communities where access to mass media is difficult and limited, community radio plays an important role in providing rural populations with relevant development information that addresses their common needs. A joint project of the United Nations Development Programme and the Ministry of Information, Culture and Tourism of Lao PDR, helps improve access to information and public services for marginalized rural communities. The stations are entirely run by volunteers from the communities, a diverse bunch of inspired, mostly young people, eager to learn and contribute their time and energy. They know the communities, people and various ethnic languages.

Nokna Douangpanya is a National UN Volunteer who is responsible for mobilizing local volunteers, training them, and running the radio programmes.  Ricefield bird, that’s the meaning of Nokna’s name, has been serving as a UN Volunteer in a remote Thatheng district, Sekong province of southern Laos for more than two years. 

A day at the United Nations in Lao PDR

Lao button

We are open! Have you been to the United Nations in Lao PDR yet? Nidnapha and Yingyoth, school kids from Vientiane capital, have been there and have something interesting to tell you… 

ມື້ໜຶ່ງທີ່ສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ

english button

ພວກເຮົາເປີດກວ້າງ! ທ່ານເຄີຍໄປສຳນັກງານສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລ້ວບໍ? ນິດນະພາ ແລະ ຍິ່ງຍົດ, ນັກຮຽນຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໄດ້ເຄີຍໄປທີ່ນັ້ນແລ້ວ ແລະ ມີເລື່ອງທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ຈະບອກທ່ານ …

Wetlands in Vientiane Capital

Wetlands and the paradox of urban development

Lao button

Vientiane, 2 February 2018 

At times, the quest for rapid growth and developmental success in our cities can undermine their very foundations. Take the case of Vientiane, a city seemingly on the up. You can see this at street level: flash new coffee shops opening every week, building sites for condominiums promise a revolution in luxurious urban living standards. 

Wetlands in Vientiane Capital

ດິນບໍລິເວນນໍ້າ ແລະ ຫຼຽນສອງດ້ານຂອງການພັດທະນາຕົວເມືອງ

english button

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ02 ກຸມພາ 2018 

ບາງຄັ້ງ ການສະແຫວງຫາຄວາມຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ຜົນສໍາເລັດຂອງການພັດທະນາໃນຕົວເມືອງຕ່າງໆ ກໍ່ສາມາດສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ພື້ນຖານສໍາຄັນຂອງຕົວເມືອງໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ດັ່ງກໍລະນີຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,​ ເຫັນໄດ້ວ່າຕົວເມືອງກໍາລັງມີການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວ ເຊິ່ງສາມາດເຫັນໄດ້ຕາມຖະໜົນຫົນທາງເຊັ່ນ: ຮ້ານກາເຟເປີດໃໝ່ໃນຮູບຊົງທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ເປີດໃຫ້ບໍລິການທຸກໆອາທິດ, ເຂດກໍ່ສ້າງຕຶກອາຄານ ແລະ ຄອນໂດ, ແລະ ການປັບປ່ຽນມາດຖານການດໍາລົງຊີບໃນຕົວເມືອງທີ່ມີລັກສະນະຫຼູຫຼາຫຼາຍຂຶ້ນ. 

Blood donation drive to mark International Volunteer Day sees large turnout of donors

Lao button

Vientiane, 15 December 2017 

More than 500 Vientiane citizens from all walks of life celebrated the International Volunteer Day by making an act of volunteerism and donating blood during the Volunteers Act First: Give Blood, Save Lives event. 

The International Volunteer Day (IVD), established by the United Nations General Assembly in 1985, is an initiative where thousands of people all around the world celebrate volunteerism and commemorate its contribution to building the world we want. This year’s campaign aims to promote the contributions of volunteers as first responders in times of crisis.  

ລະດົມການບໍລິຈາກເລືອດ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນອາສາສະໝັກສາກົນ


english button

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 15 ທັນວາ 2017 

ຊາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຈາກທຸກສາຂາອາຊີບ 800 ກວ່າຄົນ ໄດ້ຮ່ວມກັນ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນອາສາສະໝັກສາກົນ ໂດຍການສະໜັບສະໜຸນການເປັນອາສາສະໝັກ ແລະ ບໍລິຈາກເລືອດ ໃນງານອາສາສະ ໝັກ “ຮ່ວມໃຈບໍລິຈາກເລືອດແມ່ນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ”. 

ວັນອາສາສະໝັກສາກົນ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍສະມັດຊາໃຫຍ່ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນປີ 1985 ເຊິ່ງເປັນການລິເລີ່ມ ໃຫ້ຫຼາຍພັນຄົນໃນທົ່ວໂລກ ຮ່ວມກັນສະເຫຼີມສະຫຼອງການເປັນອາສາສະໝັກ ແລະ ລະນຶກເຖິງການປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງໂລກ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ. ບັ້ນໂຄສະນາຂອງປີນີ້ ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະສົ່ງເສີມການປະກອບສ່ວນຂອງອາສາສະໝັກ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ຕອບໂຕ້ກ່ອນໃນເວລາເກີດມີວິກິດການ. 

Leave No One behind: Advocacy on ending violence against women and girls and ways to reducing HIV impact

Lao button

Vientiane, 7 December 2017 

In commeroration of the International Day for Ending Violence against Women and Girls (25 November) and in recognition of the World AIDS Day (1 December), Lao National Commission for Advancement of Women and Mother-Child (NCAWMC) in collaboration with the Committee for Advancement of Women of Ministry of Education and Sports  (MOES) and UN Women and UNAIDS,  organized an inspring event on 7 December at the Dong Khamxang Teacher Training Center.  The theme  for the event was  “Leave no one behind: Advocacy on Ending Violence against Women and Girls on ways to Reducing HIV impact”. 

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our new brochure

Follow us on Twitter

UN in Lao PDR

RT @erlendaf: Today in #Laos: training of government and UNODC staff to prepare for field measurement of new #coffee plantation areas. Sust…

UN in Lao PDR

RT @bmurali: Delighted to join #NRA & @theGICHD in the UXO Long term Risk Management workshop in Vientiane. Lowest casualty rate in 2017 bu…