Blood donation drive to mark International Volunteer Day sees large turnout of donors

Lao button

Vientiane, 15 December 2017 

More than 500 Vientiane citizens from all walks of life celebrated the International Volunteer Day by making an act of volunteerism and donating blood during the Volunteers Act First: Give Blood, Save Lives event. 

The International Volunteer Day (IVD), established by the United Nations General Assembly in 1985, is an initiative where thousands of people all around the world celebrate volunteerism and commemorate its contribution to building the world we want. This year’s campaign aims to promote the contributions of volunteers as first responders in times of crisis.  

ລະດົມການບໍລິຈາກເລືອດ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນອາສາສະໝັກສາກົນ


english button

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 15 ທັນວາ 2017 

ຊາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຈາກທຸກສາຂາອາຊີບ 800 ກວ່າຄົນ ໄດ້ຮ່ວມກັນ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນອາສາສະໝັກສາກົນ ໂດຍການສະໜັບສະໜຸນການເປັນອາສາສະໝັກ ແລະ ບໍລິຈາກເລືອດ ໃນງານອາສາສະ ໝັກ “ຮ່ວມໃຈບໍລິຈາກເລືອດແມ່ນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ”. 

ວັນອາສາສະໝັກສາກົນ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍສະມັດຊາໃຫຍ່ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນປີ 1985 ເຊິ່ງເປັນການລິເລີ່ມ ໃຫ້ຫຼາຍພັນຄົນໃນທົ່ວໂລກ ຮ່ວມກັນສະເຫຼີມສະຫຼອງການເປັນອາສາສະໝັກ ແລະ ລະນຶກເຖິງການປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງໂລກ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ. ບັ້ນໂຄສະນາຂອງປີນີ້ ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະສົ່ງເສີມການປະກອບສ່ວນຂອງອາສາສະໝັກ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ຕອບໂຕ້ກ່ອນໃນເວລາເກີດມີວິກິດການ. 

Leave No One behind: Advocacy on ending violence against women and girls and ways to reducing HIV impact

Lao button

Vientiane, 7 December 2017 

In commeroration of the International Day for Ending Violence against Women and Girls (25 November) and in recognition of the World AIDS Day (1 December), Lao National Commission for Advancement of Women and Mother-Child (NCAWMC) in collaboration with the Committee for Advancement of Women of Ministry of Education and Sports  (MOES) and UN Women and UNAIDS,  organized an inspring event on 7 December at the Dong Khamxang Teacher Training Center.  The theme  for the event was  “Leave no one behind: Advocacy on Ending Violence against Women and Girls on ways to Reducing HIV impact”. 

ບໍ່ປະຖິ້ມໃຜໄວ້ຂ້າງຫຼັງ: ໂຄສະນາຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ແລະ ວິທີທາງຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກ HIV

 english buttonນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, 7 ທັນວາ 2017 

ວຽງຈັນ, 7 ທັນວາ 20ນຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ວັນທີ 25 ພະຈິກ ແລະ ວັນສາກົນຕ້ານເອດ 1 ທັນວາ, ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ຮ່ວມກັບຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ວຽກແມ່-ເດັກ, ກະຊວງສຶກສາທິການແລະ ກິລາ ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳສົນທະນາ, ອົງການ UN Women ແລະ ອົງການ UNAIDS ໄດ້ງານເວທີສົນທະນາຂຶ້ນໃນຫົວຂໍ້ “ບໍ່ປະຜູ້ໃດໄວ້ຂ້າງຫຼັງ: ໂຄສະນາຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ HIV” ຂຶ້ນໃນວັນທີ 7 ທັນວາ 2017 ທີ່ວິທະຍາໄລສ້າງຄູດົງຄຳຊ້າງ. ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເປັນປະທ່ານໂດຍ ທ່ານ ຮສຈ ປອ ຄຳຜາຍ ສີສະຫວັນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ປະທານຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ວຽກແມ່ເດັກ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ຂຶ້ນກ່າວມີຄຳເຫັນໂດຍທ່ານ ນາງ ເມລິສາ ອາລວາຣາໂດ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການ UN Women ປະຈຳພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກ.  

What does the international Climate Conference COP 23 mean for Lao PDR?

Lao button

Vientiane, 11 December 2017

A delegation from Lao PDR participated in the Conference of Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP23), held in Germany in November. Lao PDR’s delegation took part in negotiations on implementing the Paris Agreement and to present the country’s own implementation progress in three side events, discussing issues of circular economy, South-South cooperation and Nationally Determined Contributions. 

What does the international Climate Conference COP 23 mean for Lao PDR?_Lao

ກອງປະຊຸມບັນດາລັດພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດສາກົນ ຄັ້ງທີ 23 ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນແນວໃດຕໍ່ ສປປ ລາວ?

english button

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 11 ທັນວາ 2017

ຄະນະຜູ້ແທນລາວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມບັນດາລັດພາຄີ ຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຄັ້ງທີ 23 ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນທີ່ປະເທດເຢຍລະມັນ ໃນເດືອນພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ. ຄະນະຜູ້ແທນລາວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງປາຣີ ແລະ ນຳສະເໜີຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຂໍຕົກລົງດັ່ງກ່າວຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນ 3 ວາລະທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນໄລຍະດຳເນີນກອງປະຊຸມ, ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢ່າງປະຢັດ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ, ການຮ່ວມມືແບບໃຕ້-ໃຕ້ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

World AIDS Day 2017 promotes “Right to Health”

Lao button

Vientiane, 1 December 2017 

 

This year’s World AIDS Day campaign promotes the theme “Right to Health” and the challenges that the 36.7 million people worldwide living with HIV face in realising their rights.

The right to health is interrelated with a range of other rights, including rights to clean water, sanitation, decent housing, and access to health services, food, clean environment and safe working conditions. 

ວັນສາກົນຕ້ານເອດປີ 2017 ພາຍໄຕ້ຄຳຂວັນ “ສິດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ”

english button

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, 1 ທັນວາ 2017 

 

ເນື່ອງໃນວັນສາກົນຕ້ານເອດປີ 2017 ພາຍໄຕ້ຄຳຂວັນ ສິດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ຈໍານວນ 36.7 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກທີ່ກໍາລັງປະເຊີນໃນການໃຊ້ສິດຂອງພວກເຂົາໃຫ້ປະກົດເປັນຈິງ.  

ສິດໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ແມ່ນກ່ຽວພັນກັບສິດທິຫລາຍດ້ານ ຮ່ວມທັງການເຂົ້າເຖິງນໍ້າສະອາດ, ສຸຂາພິບານ, ມີທີ່ຢູ່ອາໃສ ແລະ ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ, ອາຫານການກິນ, ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະອາດ ແລະ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກປອດໄພ

Volunteers break stereotypes and inspire Lao youth

Lao button

Vientiane, 30 November 2017 

Volunteers are young people, with no experience, waiting for a better opportunity – is the usual stereotype about volunteers. An event named “Volunteers Act First. Here. Everywhere.”, held in Vientiane on 24 November, aimed to break this stereotype by initiating a vivid discussion among youth who joined the event looking for answers to their numerous questions. 

 

ອາສາສະໝັກທັບມ້າງທັດສະນະຄະຕິເກົ່າໆ ແລະ ສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມ

english button

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 30 ພະຈິກ 2017

 ອາສາສະໝັກເປັນຄົນໜຸ່ມ, ຂາດປະສົບການ, ລໍຖ້າໂອກາດ - ແມ່ນທັດສະນະຄະຕິທີ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ມີກ່ຽວກັບອາສາສະໝັກ. ງານທີ່ມີຊື່ວ່າ: “ອາສາສະໝັກລົງມືກ່ອນ. ຢູ່ນີ້. ທຸກໆບ່ອນ.”, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 24 ພະຈິກ ທີ່ຜ່ານມາ, ເພື່ອທັບມ້າງຄວາມຄິດດັ່ງກ່າວ ໂດຍສ້າງການສົນທະນາ, ຖາມ-ຕອບ ຢ່າງຄຶກຄື້ນກັບໄວໜຸ່ມທີ່ມາຮ່ວມງານ. 

UN Special Rapporteur reports on child protection in Lao PDR

Geneva, 20 November 2017 

Lao has made good progress on child protection but must do more to tackle a range of problems including child trafficking, forced marriage, prostitution, online sexual abuse, and sexual exploitation by travellers, a UN human rights expert has concluded after visiting the country.  

The Round Table Implementation Meeting 2017 in Pakse, Champasak advocates for enhanced partnerships to realize LDC graduation and achieve SDGs

Lao button

Champasak, 23 November 2017 – The Round Table Implementation Meeting 2017 took place in Pakse, Champasak this year. H.E Mr. Somdy Douangdy, Deputy Prime Minister of Lao PDR and Minister of Finance, and H.E. Mr. Haoliang Xu, United Nations Assistant Secretary-General, United Nations Development Programme Assistant Administrator and Regional Director for Asia and the Pacific officially opened the meeting. The Round Table Meeting continued with co-chairs H.E. Dr. Souphanh Keomixay, Minister of Planning and Investment, H.E. Dr. Bounthong Divixay, Governor of Champasak Province and Ms. Kaarina Immonen, UN Resident Coordinator/UNDP Resident Representative. More than 300 participants were present, including high-ranking government officials from the central and provincial levels, development partners, representatives from the private sector, as well as national and international non-profit organizations.

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our new brochure

Follow us on Twitter

UN in Lao PDR

RT @bmurali: Happening now-@UNDPLaoPDR support to #Lao becoming a Rule of Law state continues. Closing of Legal Sector Master Plan project…

UN in Lao PDR

RT @erlendaf: Meeting with Jhai #coffee cooperative in the south of #Lao. Potential lessons for opium farmers in the Golden Triangle. #drug

Follow the conversation