ການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືໃໝ່ເພື່ອນຳພາ

ການພັດທະນາແບບຍືຍົງໃນລາວ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດແລະລັດຖະບານແຫ່ງລາວຮັບຮອງ​ ‘ອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລາວແລະອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ຮັດແໜ້ນການຮ່ວມມືສຳລັບການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ

english button

ທີ່ນະອນຫຼວງວຽງຈັນ, 7 ກັນຍາ 2016 – ມື້ນີ້ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທ່ານສະເຫຼີມໄຊກົມມະສິດ, ລັດຖະມົນຕີ         ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ແລະທ່ານນາງຄາຣິນາອິມໂມເນັນ, ຜູ່ປະສານງານ​​ອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳລາວໄດ້ລົງນາໃນຂອບການຮ່ວມມື 5 ປີຕໍ່ໜ້າເພື່ອການພັດທະນາລະຫວ່າງອົງການສະຫະປະຊາຊາດແລະລັດຖະບານແຫ່ງລາວໂດຍຊ້ອງໜ້າທ່ານ ບັນຄີມູນ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດແລະພະນະທ່ານສົມດີວງດີ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ຂອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລາວແລະອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄລຍະປີ 2017-2021’ ສະແດງເຈດຈຳນົງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນການສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັດາແຜນພັດທະນາທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ   ຂອງລັດຖະບານແລະຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງລັດຖະບານໃນການນຳປະເທດຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາແລະສະໜອງການບໍລິການທີ່ມີຄຸນາບໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງທຸກຊັ້ນຄົນ.

ໃນບົດກ່າວມີຄຳເຫັໃນພິທີລົງນາມອບການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວ, ທ່ານບັນຄີມູ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ແຫ່ງອົງກາສະຫະປະຊາດ, ໄດ້ກ່າວວ່າ:

“​ລາວໄດ້ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດເພື່ອການພັດທະນາໂດຍສະເພາະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາ ແລະ ຄວາມອຶດຫິວ, ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ, ການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ, ແລະ ການເຂົ້າເຖິງນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ. ຂອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລາວແລະອົງການສະຫະປະຊາຊາດຊອກຫາຫົນທາງເພື່ອໝູນໃຊ້ຊັບພະຍາກອນແລະເຫື່ອແຮງທັງໝົດຂອງທຸກອົງການຈັດຕັ້ງຂອງສະຫະປະຊາຊາດໃຫ້ເກີດຜົໂຫຍດສູງສຸດເພື່ອແນໃສ່​​ໃຫ້ບັນລຸແຜນພັດທະທີ່ເປັນບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານແລະເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.”

ເປົ້າໝາຍການພັທະນາແບບຍືຍົງປະກອບມີທັງໝົດ 17 ເປົ້າໝາຍເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງລຶບລ້າງຄວາທຸກຍາກ, ຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບແລະວາມອະຍຸຕິທຳແລະແກ້ໄຂການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິຟ້າອາກາດໃນທົ່ວໂລກໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນປີ 2030.

ໃນພິທີລົງນາມມື້ນີ້ທີ່ຈັດຂຶ້ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ທ່ານບັຄີມູ, ເລທິການໃຫຍ່ແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກໍໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍທີ່ລັດຖະບານໄດ້ຜັນຂະຍາຍເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງເຂົ້າໃນແຜນການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ.

ພະນະທ່ານສົມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນໄດ້ມີຄຳເຫັນວ່າ:

ພວກເຮົາມີຄວາມຫວັງອັນແຮງກ້າວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອບການຮ່ວມມືໃໝ່ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໂດຍອີງໃສ່ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບບຸລິມະສິດ ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ຈະສົ່ງເສີມ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 8 (2016-2020) ໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃນການກ້າວໄປສູ່ການຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖາພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ວາງຮາກຖານທີ່ແຂງແກ່ນສຳລັບຜົນສຳເລັດຂອງຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມປີ2025 ແລະ ວິໄສທັດ ປີ 2030 ພ້ອມກັນກັບ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ທ່ານນາງຄາຣິນາອິມໂມເນັນ, ຜູ່ສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳລາວໄດ້ກ່າວວ່າ:

“​ຂອບການຮ່ວມມືໃໝ່ຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍຂອງລາວເຊິ່ງເປັນປະເທດ​​ດ້ອຍພັດທະນາທີ່ບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລ, ລວມໄປເຖິງການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງນະໂຍບາຍສາທາລະນະໃນຂະນະທີ່ສົ່ງເສີມຄວາມທັນສະໄໝ, ນະວັດຕະກຳແລະສະຖາບັນທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ສາມເສົາຄໍ້ຂອງຂອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລາວແລະອົງການສະຫະປະຊາຊາດແມ່ນແນໃສ່ແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້.”

ສາມເສົາຄ້ຳມີດັ່ງນີ້: ການເຕີບໂຕແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ຊີສ້າງອາຊີບ ແລະ ການປັບຕົວ; ກາພັດທະນາມະນຸດ; ​ແລະການປົກຄອງ. ​ເສົາຄ້ຳເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາທີ່ເປັນບຸລິມະສິດຂອງຊາດເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ຊັບພະຍາກອນມະນຸດແລະສິ່ງແວດລ້ອມໄປພ້ອມໆກັນ.

ອກຈາກນີ້, ອບການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວຍັງລວມເອົາບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງລາວຕໍ່ສາກົນວມໄປເຖິງຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິດທິມະນຸດແລະປະສິດທິພາບຂອງການພັດທະນາ.

ຂອບການຮ່ວມມືໃໝ່ລະຫວ່າງລາວແລະ21 ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳລາຄາດວ່າຈະນຳ​​ເອົາງົບປະມານ 80 ​ລ້ານໂດລາ ຕໍ່ປີມາສູ່ປະເທດເຊິ່ງຈະນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຮ່ວມມືທາງວິຊາການໃນໄລຍະປີ2017-2021.

​ ​ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:

  • ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳລາວ: .

ກະລຸນາຕິດຕໍ່:

ທ່ານຈາຄົບຊີເມວ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການຜູ່ປະສານງານອົງການຫະປະຊາຊາດ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳ     ລາວ. ໂທ:  +856 (0)21 267 748, ມືຖື: +856 020 5551 4578, ​ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ທ່ານນາງອິດິໂກຮາໂມ-ໂຊໂລ, ຊ່ຽວານການສື່ສານ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳລາວ. ໂທ: +856 (0)21 267 778, ມືຖື:  +856 020 7717 7913, ​ອີເມວThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our brochure

Read our Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) report