ການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືໃໝ່ເພື່ອນຳພາ

ການພັດທະນາແບບຍືຍົງໃນລາວ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດແລະລັດຖະບານແຫ່ງລາວຮັບຮອງ​ ‘ອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລາວແລະອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ຮັດແໜ້ນການຮ່ວມມືສຳລັບການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ

english button

ທີ່ນະອນຫຼວງວຽງຈັນ, 7 ກັນຍາ 2016 – ມື້ນີ້ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທ່ານສະເຫຼີມໄຊກົມມະສິດ, ລັດຖະມົນຕີ         ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ແລະທ່ານນາງຄາຣິນາອິມໂມເນັນ, ຜູ່ປະສານງານ​​ອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳລາວໄດ້ລົງນາໃນຂອບການຮ່ວມມື 5 ປີຕໍ່ໜ້າເພື່ອການພັດທະນາລະຫວ່າງອົງການສະຫະປະຊາຊາດແລະລັດຖະບານແຫ່ງລາວໂດຍຊ້ອງໜ້າທ່ານ ບັນຄີມູນ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດແລະພະນະທ່ານສົມດີວງດີ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ຂອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລາວແລະອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄລຍະປີ 2017-2021’ ສະແດງເຈດຈຳນົງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນການສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັດາແຜນພັດທະນາທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ   ຂອງລັດຖະບານແລະຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງລັດຖະບານໃນການນຳປະເທດຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາແລະສະໜອງການບໍລິການທີ່ມີຄຸນາບໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງທຸກຊັ້ນຄົນ.

ໃນບົດກ່າວມີຄຳເຫັໃນພິທີລົງນາມອບການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວ, ທ່ານບັນຄີມູ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ແຫ່ງອົງກາສະຫະປະຊາດ, ໄດ້ກ່າວວ່າ:

“​ລາວໄດ້ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດເພື່ອການພັດທະນາໂດຍສະເພາະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາ ແລະ ຄວາມອຶດຫິວ, ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ, ການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ, ແລະ ການເຂົ້າເຖິງນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ. ຂອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລາວແລະອົງການສະຫະປະຊາຊາດຊອກຫາຫົນທາງເພື່ອໝູນໃຊ້ຊັບພະຍາກອນແລະເຫື່ອແຮງທັງໝົດຂອງທຸກອົງການຈັດຕັ້ງຂອງສະຫະປະຊາຊາດໃຫ້ເກີດຜົໂຫຍດສູງສຸດເພື່ອແນໃສ່​​ໃຫ້ບັນລຸແຜນພັດທະທີ່ເປັນບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານແລະເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.”

ເປົ້າໝາຍການພັທະນາແບບຍືຍົງປະກອບມີທັງໝົດ 17 ເປົ້າໝາຍເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງລຶບລ້າງຄວາທຸກຍາກ, ຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບແລະວາມອະຍຸຕິທຳແລະແກ້ໄຂການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິຟ້າອາກາດໃນທົ່ວໂລກໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນປີ 2030.

ໃນພິທີລົງນາມມື້ນີ້ທີ່ຈັດຂຶ້ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ທ່ານບັຄີມູ, ເລທິການໃຫຍ່ແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກໍໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍທີ່ລັດຖະບານໄດ້ຜັນຂະຍາຍເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງເຂົ້າໃນແຜນການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ.

ພະນະທ່ານສົມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນໄດ້ມີຄຳເຫັນວ່າ:

ພວກເຮົາມີຄວາມຫວັງອັນແຮງກ້າວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອບການຮ່ວມມືໃໝ່ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໂດຍອີງໃສ່ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບບຸລິມະສິດ ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ຈະສົ່ງເສີມ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 8 (2016-2020) ໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃນການກ້າວໄປສູ່ການຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖາພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ວາງຮາກຖານທີ່ແຂງແກ່ນສຳລັບຜົນສຳເລັດຂອງຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມປີ2025 ແລະ ວິໄສທັດ ປີ 2030 ພ້ອມກັນກັບ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ທ່ານນາງຄາຣິນາອິມໂມເນັນ, ຜູ່ສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳລາວໄດ້ກ່າວວ່າ:

“​ຂອບການຮ່ວມມືໃໝ່ຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍຂອງລາວເຊິ່ງເປັນປະເທດ​​ດ້ອຍພັດທະນາທີ່ບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລ, ລວມໄປເຖິງການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງນະໂຍບາຍສາທາລະນະໃນຂະນະທີ່ສົ່ງເສີມຄວາມທັນສະໄໝ, ນະວັດຕະກຳແລະສະຖາບັນທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ສາມເສົາຄໍ້ຂອງຂອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລາວແລະອົງການສະຫະປະຊາຊາດແມ່ນແນໃສ່ແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້.”

ສາມເສົາຄ້ຳມີດັ່ງນີ້: ການເຕີບໂຕແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ຊີສ້າງອາຊີບ ແລະ ການປັບຕົວ; ກາພັດທະນາມະນຸດ; ​ແລະການປົກຄອງ. ​ເສົາຄ້ຳເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາທີ່ເປັນບຸລິມະສິດຂອງຊາດເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ຊັບພະຍາກອນມະນຸດແລະສິ່ງແວດລ້ອມໄປພ້ອມໆກັນ.

ອກຈາກນີ້, ອບການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວຍັງລວມເອົາບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງລາວຕໍ່ສາກົນວມໄປເຖິງຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິດທິມະນຸດແລະປະສິດທິພາບຂອງການພັດທະນາ.

ຂອບການຮ່ວມມືໃໝ່ລະຫວ່າງລາວແລະ21 ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳລາຄາດວ່າຈະນຳ​​ເອົາງົບປະມານ 80 ​ລ້ານໂດລາ ຕໍ່ປີມາສູ່ປະເທດເຊິ່ງຈະນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຮ່ວມມືທາງວິຊາການໃນໄລຍະປີ2017-2021.

​ ​ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:

  • ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳລາວ: .

ກະລຸນາຕິດຕໍ່:

ທ່ານຈາຄົບຊີເມວ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການຜູ່ປະສານງານອົງການຫະປະຊາຊາດ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳ     ລາວ. ໂທ:  +856 (0)21 267 748, ມືຖື: +856 020 5551 4578, ​ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ທ່ານນາງອິດິໂກຮາໂມ-ໂຊໂລ, ຊ່ຽວານການສື່ສານ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳລາວ. ໂທ: +856 (0)21 267 778, ມືຖື:  +856 020 7717 7913, ​ອີເມວThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Follow the conversation

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our new brochure