ເລຂາທິການໃຫຍ່ແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດຍິດີກັບຄວາມກ້າວໜ້າຂອງລາວກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ທ່ານບັນຄີມູນຢ້ຽມຢາມນະອນຫຼວງວຽງຈັນໃນໄລຍະກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນຄັ້ງທີ 28 ແລະ 29. 

english button

 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 8 ກັຍາ 2016ທ່ານບັນຄີມູນ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນອາທິດນີ້. ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມ​​ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຢ່າງເປັນທາງການ​, ທ່ານໄດ້ພົບປະສອງຝ່າຍກັບບັນດາປະມຸກລັດລວມໄປເຖິງພະນະທ່ານທອງລຸນສີສຸລິດ, ຍົກລັດຖະມົນຕີແລະພະນະທ່ານບຸນຍັງວໍລະຈິດ, ປະທານປະເທດແຫ່ງລາວເຊິ່ງໄດ້ສົນທະນາແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອາຊຽນແລະອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ແຜພັດທະນາເສດກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 8, ການເປັຄູ່ຮ່ວມງານລະຫວ່າງລັດຖະບານແລະອົງການສະຫະຊາຊາດແລະການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິຟ້າອາກາດ. ໂດຍສະເພາະໃນການພົບປະກັບປະທານປະເທດ, ທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໄດ້ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງການເຄົາລົບສິດທິມະນຸດ ແລະ ການສົ່ງເສີມໃຫ້ໂອກາດແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນ.

ເປົ້າໝາຍການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸສຸດຍອດອາຊຽນຂອງທ່ານເລທິການໃຫຍ່ແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືລະວ່າງອຊຽນແລະອົງການສະຫະປະຊາຊາດແລເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສອງຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ຮັບການລົງນາມໃນປີຜ່ານມາເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອ ປະຊາກອນ, ໂລກຂອງພວກເຮົາ, ຄວາມຈະເລີນສີວິໄລ, ການເປັຄູ່ຮ່ວມມືແລະສັນຕິພາບ: ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງປີ 2030 ແລະຂໍ້ຕົກລົງປາຣີກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.

ໃນ​​​ອງປະຊຸມ​​ສຸດຍອດ​​ອາຊຽນແລະອົງການສະຫະປະຊາຊາດແລະກອປະຊຸມສຸດຍອດອາຊີຕາເວັນອອກ, ທ່ານໄດ້​​ຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ນຳ​​ອາຊຽນສ້າງກົນໄກການປະສານງານພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງອາຽນໂດຍກົງເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແລະໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຂໍ້ຕົກລົງປາຣີກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໃຫ້ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັໄປໄດ້, ພາຍໃນທ້າຍປີນີ້ຍິ່ງເປັນການດີ.

ທ່ານບັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນາມຜູ້ນຳພາແລະຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການສ້າງຕັ້ງເປົ້າໝາຍການພັທະນາແບບຍືນຍົງ  ເຊິ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້​​ແຕ່ຕົ້ນປີເປັນຕົ້ນມາ. ເປົ້າໝາຍການພັທະນາແບບຍືຍົງ ປະກອບມີທັງໝົດ17 ເປົ້າ   ໝາຍເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງລຶບລ້າງຄວາທຸກຍາກ, ຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບແລະວາມອະຍຸຕິທຳແລະແກ້ໄຂການປ່ຽນແປງຂອງ​​ດິຟ້າອາກາດໃນທົ່ວໂລກໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນປີ 2030.

ໃນໄລຍະການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ, ທ່ານໄດ້ເປີດການນໍໃຊ້ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ​​ທີ 18 ເຊິ່ງເປັນເປົ້າໝາຍສະເພາະລາວທີ່ມີຫົຂໍ້ວ່າ“​ຊີວິດທີ່ປອດໄພຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕ”. ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງໃນລາວເປັອຸປະສັກຕົ້ນຕໍຕໍ່ກັບການພັດທະນາຂອງລາວ. ​ຈາກນັ້ນ, ທ່ານກໍໄດ້ມີໂອກາດຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ, ການສຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງແລະການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມສູນຝຶກອົບຮົມໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງາດຢູ່ບ້ານອີ່ໄລ.

ເພື່ອເນັ້ນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການປະສານງານເພື່ອການພັດທະນາປະເທດ, ທ່ານບັນຄີມູນໄດ້ເປັນສັກຂີພິຍານໃນພິທີລົງນາມ ຂອບການຮ່ວມືລະຫວ່າລາວແລະອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄລຍະປີ2017-2021. ​ຂອບການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວເປັນເອກະສານແນະນຳສຳລັບການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາລະຫວ່າງ ສລາວແລະອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕ​​ແບບມີສ່ວນຮ່ວມແລະການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ການປັບຕົວ; ການພັດທະນາມະນຸດ; ແລະການປົກຄອງ

ທ່ານເລທິການໃຫຍ່ພ້ອມດ້ວຍພັລະຍາ ທ່ານນາງ ບັນ ຊູນ ແທັກໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສູນປິ່ນປົວຜູ່ຕິດຢາເສບຕິດ ຢູ່ໂຮງໝໍເມືອງສີສັດຕະນາກເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຢາ​​ເສບຕິດຂອງໄວໜຸ່ມ, ​ວິທີການປິ່ນ   ປົແລະການດູແລສຸຂະພາບຂອງຜ້ຕິດຢາເສບຕິດ ໃນ ສປປ ລາວເຊິ່ງປະສານງານໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດແລະອາດສະຍາກຳແລະອົງການອະນາໄມໂລກ.

ນອກຈາກນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ກໍ່ຍັງໄດ້ພົບປະກັບນັກງາອົງການສະຫະປະຊາຊາດແລະຫົວໜ້າທຸກອົງການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນນະທີ່ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ທ່ານໄດ້ສະຫຼຸບໂດຍຍໍ້ກ່ຽວກັບການຢ້ຽມາມຂອງທ່ານວ່າ: “​ຂ້ພະເຈົ້າມີຄວາມຍິນດີເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມລາວເຊິ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມືທີ່ສຳຄັໃນເວທີປຶກສາຫາລືພະຫຸພາຄີລະດັາກພື້ແລະທັງເປັນປະທານອາຊຽນໃນປີ2016. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍລັດຖະບານແລະປະຊາຊົນລາວທີ່ເປັເຈົ້າການໃນວາລະການພັດທະນາປີ2030 ລວມໄປເຖິງຄວາມຄິດສ້າງສັນແລະວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນການສ້າງຕັ້ງເປົ້າ  ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງສະເພາະລາວ, ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງທີ18 ກ່ຽວກັບລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ.”

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຍັງ​​ຊົມເຊີຍລັດ​​ຖະບານທີ່ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຂໍ້ຕົກລົງປາຣີກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໂດຍທ່ານໄດ້ເນັ້ນວ່າລາວເປັນປະເທດທຳອິດໃນອາທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວໃນຂໍ້ຕົກລົງປາຣີເຊິ່ງເປັນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນໃນການມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຂອງຂໍ້ຕົກລົງປະຫວັດສາດດັ່ກ່າວໃນປີນີ້.

ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ເປັນການຢ້ຽມຢາມເທື່ທີສອງອງທ່ານເຊິ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ປີ 2009 ທ່ານກໍໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເພື່ອເປີດສຳນັກງານໃໝ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດຈຳລາວ. ທ່ານໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ໃນປີ  2007 ແລະຈະໝົດລະການດຳລົງຕຳແໜ່ງຄັ້ງທີສອງໃນທ້າຍປິ2016 ນີ້.

ສຳ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ຕື່ມ, ກະ​ລຸ​ນາ​ຕິດ​ຕໍ່:
ທ່ານ​ນາງອິ​ດິ​ໂກຮາ​ໂມ​ສ- ໂຊ​ໂລ
ຊ່ຽວ​ຊານ​ການ​ສື່​ສານ, ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດປະ​ຈຳສ​ປ​ປລາ​ວ
ອີ​ເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
​ໂທ​ລະ​ສັບ: (+856 21) 267 778
​ມື​ຖື: (+856 20) 7717 7913

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our brochure

Read our Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) report