ເລຂາທິການໃຫຍ່ແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດຍິດີກັບຄວາມກ້າວໜ້າຂອງລາວກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ທ່ານບັນຄີມູນຢ້ຽມຢາມນະອນຫຼວງວຽງຈັນໃນໄລຍະກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນຄັ້ງທີ 28 ແລະ 29. 

english button

 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 8 ກັຍາ 2016ທ່ານບັນຄີມູນ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນອາທິດນີ້. ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມ​​ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຢ່າງເປັນທາງການ​, ທ່ານໄດ້ພົບປະສອງຝ່າຍກັບບັນດາປະມຸກລັດລວມໄປເຖິງພະນະທ່ານທອງລຸນສີສຸລິດ, ຍົກລັດຖະມົນຕີແລະພະນະທ່ານບຸນຍັງວໍລະຈິດ, ປະທານປະເທດແຫ່ງລາວເຊິ່ງໄດ້ສົນທະນາແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອາຊຽນແລະອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ແຜພັດທະນາເສດກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 8, ການເປັຄູ່ຮ່ວມງານລະຫວ່າງລັດຖະບານແລະອົງການສະຫະຊາຊາດແລະການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິຟ້າອາກາດ. ໂດຍສະເພາະໃນການພົບປະກັບປະທານປະເທດ, ທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໄດ້ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງການເຄົາລົບສິດທິມະນຸດ ແລະ ການສົ່ງເສີມໃຫ້ໂອກາດແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນ.

ເປົ້າໝາຍການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸສຸດຍອດອາຊຽນຂອງທ່ານເລທິການໃຫຍ່ແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືລະວ່າງອຊຽນແລະອົງການສະຫະປະຊາຊາດແລເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສອງຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ຮັບການລົງນາມໃນປີຜ່ານມາເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອ ປະຊາກອນ, ໂລກຂອງພວກເຮົາ, ຄວາມຈະເລີນສີວິໄລ, ການເປັຄູ່ຮ່ວມມືແລະສັນຕິພາບ: ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງປີ 2030 ແລະຂໍ້ຕົກລົງປາຣີກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.

ໃນ​​​ອງປະຊຸມ​​ສຸດຍອດ​​ອາຊຽນແລະອົງການສະຫະປະຊາຊາດແລະກອປະຊຸມສຸດຍອດອາຊີຕາເວັນອອກ, ທ່ານໄດ້​​ຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ນຳ​​ອາຊຽນສ້າງກົນໄກການປະສານງານພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງອາຽນໂດຍກົງເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແລະໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຂໍ້ຕົກລົງປາຣີກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໃຫ້ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັໄປໄດ້, ພາຍໃນທ້າຍປີນີ້ຍິ່ງເປັນການດີ.

ທ່ານບັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນາມຜູ້ນຳພາແລະຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການສ້າງຕັ້ງເປົ້າໝາຍການພັທະນາແບບຍືນຍົງ  ເຊິ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້​​ແຕ່ຕົ້ນປີເປັນຕົ້ນມາ. ເປົ້າໝາຍການພັທະນາແບບຍືຍົງ ປະກອບມີທັງໝົດ17 ເປົ້າ   ໝາຍເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງລຶບລ້າງຄວາທຸກຍາກ, ຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບແລະວາມອະຍຸຕິທຳແລະແກ້ໄຂການປ່ຽນແປງຂອງ​​ດິຟ້າອາກາດໃນທົ່ວໂລກໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນປີ 2030.

ໃນໄລຍະການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ, ທ່ານໄດ້ເປີດການນໍໃຊ້ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ​​ທີ 18 ເຊິ່ງເປັນເປົ້າໝາຍສະເພາະລາວທີ່ມີຫົຂໍ້ວ່າ“​ຊີວິດທີ່ປອດໄພຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕ”. ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງໃນລາວເປັອຸປະສັກຕົ້ນຕໍຕໍ່ກັບການພັດທະນາຂອງລາວ. ​ຈາກນັ້ນ, ທ່ານກໍໄດ້ມີໂອກາດຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ, ການສຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງແລະການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມສູນຝຶກອົບຮົມໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງາດຢູ່ບ້ານອີ່ໄລ.

ເພື່ອເນັ້ນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການປະສານງານເພື່ອການພັດທະນາປະເທດ, ທ່ານບັນຄີມູນໄດ້ເປັນສັກຂີພິຍານໃນພິທີລົງນາມ ຂອບການຮ່ວມືລະຫວ່າລາວແລະອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄລຍະປີ2017-2021. ​ຂອບການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວເປັນເອກະສານແນະນຳສຳລັບການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາລະຫວ່າງ ສລາວແລະອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕ​​ແບບມີສ່ວນຮ່ວມແລະການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ການປັບຕົວ; ການພັດທະນາມະນຸດ; ແລະການປົກຄອງ

ທ່ານເລທິການໃຫຍ່ພ້ອມດ້ວຍພັລະຍາ ທ່ານນາງ ບັນ ຊູນ ແທັກໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສູນປິ່ນປົວຜູ່ຕິດຢາເສບຕິດ ຢູ່ໂຮງໝໍເມືອງສີສັດຕະນາກເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຢາ​​ເສບຕິດຂອງໄວໜຸ່ມ, ​ວິທີການປິ່ນ   ປົແລະການດູແລສຸຂະພາບຂອງຜ້ຕິດຢາເສບຕິດ ໃນ ສປປ ລາວເຊິ່ງປະສານງານໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດແລະອາດສະຍາກຳແລະອົງການອະນາໄມໂລກ.

ນອກຈາກນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ກໍ່ຍັງໄດ້ພົບປະກັບນັກງາອົງການສະຫະປະຊາຊາດແລະຫົວໜ້າທຸກອົງການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນນະທີ່ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ທ່ານໄດ້ສະຫຼຸບໂດຍຍໍ້ກ່ຽວກັບການຢ້ຽມາມຂອງທ່ານວ່າ: “​ຂ້ພະເຈົ້າມີຄວາມຍິນດີເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມລາວເຊິ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມືທີ່ສຳຄັໃນເວທີປຶກສາຫາລືພະຫຸພາຄີລະດັາກພື້ແລະທັງເປັນປະທານອາຊຽນໃນປີ2016. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍລັດຖະບານແລະປະຊາຊົນລາວທີ່ເປັເຈົ້າການໃນວາລະການພັດທະນາປີ2030 ລວມໄປເຖິງຄວາມຄິດສ້າງສັນແລະວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນການສ້າງຕັ້ງເປົ້າ  ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງສະເພາະລາວ, ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງທີ18 ກ່ຽວກັບລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ.”

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຍັງ​​ຊົມເຊີຍລັດ​​ຖະບານທີ່ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຂໍ້ຕົກລົງປາຣີກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໂດຍທ່ານໄດ້ເນັ້ນວ່າລາວເປັນປະເທດທຳອິດໃນອາທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວໃນຂໍ້ຕົກລົງປາຣີເຊິ່ງເປັນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນໃນການມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຂອງຂໍ້ຕົກລົງປະຫວັດສາດດັ່ກ່າວໃນປີນີ້.

ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ເປັນການຢ້ຽມຢາມເທື່ທີສອງອງທ່ານເຊິ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ປີ 2009 ທ່ານກໍໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເພື່ອເປີດສຳນັກງານໃໝ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດຈຳລາວ. ທ່ານໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ໃນປີ  2007 ແລະຈະໝົດລະການດຳລົງຕຳແໜ່ງຄັ້ງທີສອງໃນທ້າຍປິ2016 ນີ້.

ສຳ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ຕື່ມ, ກະ​ລຸ​ນາ​ຕິດ​ຕໍ່:
ທ່ານ​ນາງອິ​ດິ​ໂກຮາ​ໂມ​ສ- ໂຊ​ໂລ
ຊ່ຽວ​ຊານ​ການ​ສື່​ສານ, ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດປະ​ຈຳສ​ປ​ປລາ​ວ
ອີ​ເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
​ໂທ​ລະ​ສັບ: (+856 21) 267 778
​ມື​ຖື: (+856 20) 7717 7913

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our new brochure

Follow us on Twitter

UN in Lao PDR

RT @erlendaf: Today in #Laos: training of government and UNODC staff to prepare for field measurement of new #coffee plantation areas. Sust…

UN in Lao PDR

RT @bmurali: Delighted to join #NRA & @theGICHD in the UXO Long term Risk Management workshop in Vientiane. Lowest casualty rate in 2017 bu…