ສປຊ ເນັ້ນຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ທີ່ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ,15 ຕຸລາ 2016 

english button

ກະຊວງກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້, ອຳນາດກາປົກຄອງແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປີດງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາແຫ່ງຊາດເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ,ແລະ  ວັນອາຫານໂລກ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ຄໍາຂວັນດິນຟ້າອາກາດກຳລັງປ່ຽນແປງ. ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ກະສິກໍາ ຕ້ອງປ່ຽນຕາມ".

 

WFD resized

ຮູບພາບ: UN in Lao PDR / Somlith Khounpaseuth

ກິດຈະກໍາໃນມື້ດັ່ງກ່າວ ເລີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍພິທີທາງການ ຊຶ່ງໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງໄປພ້ອມກັບຄວາມສໍາເລັດ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເປົ້າາຍສະຫັດສະວັດ ເພື່ອການພັດທະນາກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຊຶ່ງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາສ່ວນຜູ້ທຸກຍາກລົງໄດ້ເຄິ່ງໜຶ່ງ.  ພິທີດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ສະາມຫຼວງຂອງແຂວງ ແລະ ຕິດຕາມດ້ວຍ ງານວາງສະແດງ ຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນຂະແໜງການກະສິກໍາ.


ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໃນພິທີ ໂດຍ ພະນະທ່ານ ປອ.ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທ່ານ ປອ.ລຽນ ທິແກ້ວ,ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທິວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ທ່ານນາງ ຄາຣິນາ ອິມໂມເນັ, ຜູ່ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (UN), ທັງເປັນຜູ່ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ປອ. ສະຕີເຟັນ ຣູດກາດ ຜູ່ຕາງຫນ້າອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງ ສປຊ(FAO) ປະຈຳ ສປປ ລາວ.

ໃນພິທີ, ທ່ານເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ອງການຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອໃຫ້ມີຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາກະສິກໍາ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຊຶ່ງຍຸດທະສາດເຫຼົ່ານີ້ ຈະຕ້ອງສຸມໃສ່ ການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນຂະາດນ້ອຍ.

ໃນການໃຫ້ຄຳເຫັນຂອງ ທ່ານ ປອ. ລຽນ ທິແກ້ວ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມອຶດຫິວ, ແລະ ເພື່ອຕ້ານກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ບັນດາຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດທີ່ມີຢູ່ ກໍໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິບັນດາບູລິມະສິດ ແລະ ແຜນງານ ທີ່ກໍາລັງຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອນໍາມາສູ່ການປ່ຽນແປງທີ່ຈໍາເປັນ.


ຫຼັງຈາກ
ສົ່ງແຜນງານແຫ່ງຊາດໃນການປະກອບສ່ວນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງລາວຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຄັ້ງທີ 21 (COP 21) ທີ່ ນະຄອນປາຣີ ໃນເດືອນທັນວາ ປີ 2015, ທ່ານນາຍົກລັດຖະລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ຕໍ່ສົນທິສັນຍາປາຣີ ວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຕໍ່ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ຈັດຂຶ້ນທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເດືອນກັນຍາ ທີ່ຜ່ານມາ.

ທ່ານ ປອ.ສະຕີເຟັນ ຣູກາດ ໄດ້ເນັ້ນວ່າ ສປຊກຳລັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ໄພຂົ່ມຂູ່ ທີ່ເກີດຈາກສະພາບອາກາດ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ກໍາລັງ ທໍາລາຍ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານໃນ ສປປ ລາວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສປຊ ຍັງສະຫນັບສະຫນູນ ລັດຖະບານ ໃນການເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ, ປັດໄຈການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນພື້ນຖານສໍາລັບຊຸມຊົນທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນສະພາບທີ່ທຸກຍາກ, ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມທົນທານຕໍ່ກັບສິ່ງທ້າ ທາຍທາງເສດຖະກິດ ແລະ ດິນຟ້າອາກາດ.

ສປຊຮັບຮູ້ວ່າ ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ອຶດຫິວ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ແລະ 80 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຄົນເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນອາໄສ ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ. ພວກເຂົາເຈົ້າມີລາຍໄດ້ແລະ ຫາລ້ຽງຄອບຄົວ ຊື່ງມາຈາກຂະແຫນງ ການທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດ.


ກິດຈະກໍາ
ການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ດ້ປິດທ້າຍໂດຍການຈັດສໍາມະນາກ່ຽວກັບການຜະລິດກະສິກຳຮ່ວມສຳພັນ ເພື່ອປັບໂຕຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ. ການສໍາມະນາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານ ໂດຍທ່ານ ປອ. ພວງປາຣິສັກ ປຣະວົງວຽງຄໍາ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ແລະ ເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍ ທ່ານນາງ ຄາຣິນາ ອິມໂມເນັ.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກອົງການຈັດຕັ້ງລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງ ສປຊແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆ ໄດ້ປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວິທີການປັບໂຕຕໍ່ກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ  ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໃນລະດັບຊຸມຊົນ, ພ້ອມທັງນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນສະຖານທີ່ຕົວຈິງໃນການຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມທຸກຍາກ.

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our brochure

Read our Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) report