ເຕັ້ນເປັນກຸ່ມເພື່ອສ້າງແຮງງານບັນດານໃຈໃນການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຢູ່ ສປປ ລາວ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 2 ພະຈິກ 2016

english button

 

ນັກສະແດງຜູ່ໜຸ່ມນ້ອຍ, ນັກເຕັ້ນ ແລະ ອາສາສະໝັກຈາກຫຼາຍປະເທດ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ບໍລິເວນແຄມຂອງທ່າວັດຈັນ ເພື່ອສະແດງຮ່ວມກັນ ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນອາສາສະໝັກສາກົນ.

UN ClimateActionFlashmob performerswideshot

ຮູບພາບ: UN in Lao PDR/ Sinthala Vilaysom 

ຫຼາຍຄອບຄົວພາລູກຫລານຍ່າງຫຼິ້ນ, ໜຸ່ມສາວເຊວຟີ້, ຜູ່ຄົນອອກກຳລັງກາຍ ທັງແລ່ນ ທັງຢືດເສັ້ນຢືດສາຍ ເພື່ອສຸຂະພາບ, ນັກທ່ອງທ່ຽວມາທ່ຽວແຄມຂອງເທື່ອທຳອິດ ແລະ ຄົນຂາຍເຄື່ອງດື່ມເຢັນໆຍູ້ລໍ້ໄປມາ. ສະພາບການປົກກະຕິນີ້ຖືກເຮັດໃຫ້ຕື່ນເຕັ້ນຂຶ້ນໃນບໍລິເວນແຄມຂອງທ່າວັດຈັນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນຕອນຄ້າຍແລງຂອງວັນເສົາ ໂດຍນັກສະແດງ 50 ຄົນ ໄດ້ສະແດງຮ່ວມກັນເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນການສະແດງຄັ້ງທຳອິດໃນ ສປປ ລາວ.

ການເຕັ້ນເປັນກຸ່ມແບບນີ້ ເປັນການເຕົ້າໂຮມກັນໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ເພື່ອທຳການສະແດງ ແລະ ແຍກຍ້າຍກັນໄປຫຼັງຈົບການສະແດງ. ການສະແດງມັກຖືກຈັດຂຶ້ນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ. ການເຕັ້ນເປັນກຸ່ມໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ່ຄົນທີ່ຜ່ານໄປມາ ໂດຍນັກສະແດງໃນຊຸດແຕ່ງກາຍສີຂຽວ ແລະ ໃສ່ໜ້າກາກສີແດງ ໄດ້ປະກົດຕົວຂຶ້ນ ເພື່ອສະແດງເລື່ອງເລົ່າພື້ນເມືອງລາວກ່ຽວກັບ ເຄືອເຂົາກາດ ແລະ ປູ່ເຍີຍ່າເຍີ. ເລື່ອງນີ້ເປັນເລື່ອງເລົ່າທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສະຕະວັດທີ 16, ເວົ້າກ່ຽວກັບການເສຍສະຫລະຂອງປູ່ເຍີຍ່າເຍີ ທີ່ຂານອາສາໄປຕັດເຄືອເຂົາກາດທີ່ມາບົດບັງແສງຕາເວັນບໍ່ໃຫ້ສ່ອງລົງມາພື້ນໂລກ. ການສະແດງຈະຫັນປ່ຽນໄປເປັນການເຕັ້ນ ເຊິ່ງຈະມີນັກເຕັ້ນເຂົ້າມາເຕັ້ນເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ໃນຕອນທ້າຍ, ກຸ່ມນັກສະແດງກໍໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບ ເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ທີ 13 ກ່ຽວກັບມາດຕະການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

ທ່ານນາງ ທຽນ ຄຳວົງສາ, ຜູ່ກຳກັບການສະແດງ, ໄດ້ມີຄວາມຄິດໃນການນຳໃຊ້ເລື່ອງເລົ່າພື້ນເມືອງ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໃນປະຈຸບັນ ເຊິ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ “ການສະແດງ ແລະ ການເລົ່າເລື່ອງ ເປັນວິທີການໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍເຕົ້າໂຮມຜູ່ຄົນ ເພື່ອມາແກ້ໄຂບັນຫາໃນປະຈຸບັນຮ່ວມກັນ ເຊັ່ນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ສຳລັບນັກສະແດງຜູ່ໜຸ່ມນ້ອຍຂອງພວກເຮົາ, ໂດຍຮ່ວມກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ອາສາສະໝັກ, ບໍລິສັດ ຟັງລາວ ການເຕັ້ນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ ໄດ້ກາຍເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີວ່າ ເຮົາສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບການແກ້ບັນຫາໃຫຍ່ຮ່ວມກັນໄດ້,”

ການເຕັ້ນເປັນກຸ່ມເພື່ອຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໄດ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ່ຊົມປະຕິບັດມາດຕະການດ້ວຍຕົນເອງ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແລະ ເພື່ອປົກປັກຮັກສິ່ງແວດລ້ອມ. ເປົ້າໝາຍຂອງການສະແດງ ກໍເພື່ອເປັນການນຳສະເໜີກ່ຽວກັບມາດຕະການທີ່ພວກເຮົາສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ໂດຍຜ່ານທາງເອກະສານທີ່ສາມາດເຊື່ອມເຂົ້າກັບເວັບໄຊຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ.

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ອາສາສະໝັກ ແມ່ນໜຶ່ງໃນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການການເຕັ້ນເປັນກຸ່ມເພື່ອຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ການສະແດງໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນກົງກັບວັນອາສາສະໝັກສາກົນ ເພື່ອແນ່ໃສ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ່ຄົນເປັນວິລະບຸລຸດໃນການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ທ່ານນາງ ເຊວຊີ ພາຣີສ ຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ອາສາສະໝັກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ກໍເປັນໜຶ່ງໃນນັກສະແດງ ໄດ້ກ່າວວ່າ: "ການເປັນອາສາສະໝັກເປັນວິທີການ ໜຶ່ງເພື່ອໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງມີສ່ວນຮ່ວມໃນຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຊ່ວຍຕໍ່ສູ້ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.”

"ທ່ານສາມາດປະກອບສ່ວນໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍນັ້ນ ໂດຍການເປັນອາສາສະໝັກໃນບ້ານຂອງທ່ານ, ໂຮງຮຽນຂອງທ່ານ, ໃນເຮືອນຂອງທ່ານ ຫຼື ສ້າງກຸ່ມອາສາສະໝັກຂອງຕົນເອງ. ມັນເປັນສິ່ງທີ່ມ່ວນ ເຊັ່ນດຽວກັບການສະແດງຂອງພວກເຮົາໃນມື້ນີ້,”

ຄະຕິສອນໃຈຈາກເລື່ອງເລົ່າພື້ນເມືອງເຄືອເຂົາກາດ ແມ່ນໃຫ້ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມທາງທຳມະຊາດ. ເລື່ອງນີ້ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບການໃນປະຈຸບັນ, ຜົນກະທົບທີ່ຮຸນແຮງຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດກຳລັງເກີດຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ. ໃນ ສປປ ລາວ, ຜົນກະທົບທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າກາດ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆໃນທົ່ວປະເທດ ເຊັ່ນໄພແຫ້ງແລ້ງ, ນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ລົມພະຍຸ. ແຕ່ປີ 1990 ຫາປີ 2015, ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ລົມພະຍຸແລ້ວທັງໝົດ 21 ຄັ້ງ ເຊິ່ງຄັ້ງທີ່ຮ້າຍແຮງມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນສູງເຖິງ 500,000 ກວ່າຄົນ. ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກຳລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອປັບປຸງມາດຕະການການປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານການກຽມພ້ອມຮັບມືກັບໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ລະບົບນິເວດອື່ນໆ.

ໃນເວລາອາທິດອັດສະດົງ, ການສະແດງກໍຈົບລົງ, ນັກສະແດງກໍສະຫລາຍຕົວເຂົ້າກັບກຸ່ມຜູ່ຊົມ ແລະ ສະພາບປົກກະຕິກໍກັບມາ ເພາະວ່າຜູ່ຊົມແຍກຍ້າຍກັນໄປ ແລະ ສືບຕໍ່ກິດຈະກຳປົກກະຕິ ພ້ອມກັບມີແນວຄິດທີ່ຈະປະຕິບັດມາດຕະການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ອາດຈະຊື່ນຊົມຄວາມງົດງາມຂອງທຳມະຊາດແຄມຂອງໃນຍາມຄ້າຍແລງ.

ຕິດຕໍ່:

ທ່ານນາງ ອິດິໂກ ຮາໂມສ-ໂຊໂລ
ຊ່ຽວຊານການສື່ສານ, ສປຊ ປະຈຳ ສປປ ລາວ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ໂທ.: 021 267 778
ມືຖື: 020 7717 7913

ທ່ານນາງ ເຊວຊີ ພາຣີສ
ຜູ່ຮັບຜິດຊອບ ອົງການ ສປຊ ອາສາສະໝັກ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ໂທ.: 021 267 723
ມືຖື: 02029865799

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our brochure

Read our Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) report