ຍົກມືສະໜັບສະໜູນຕ້ານໄພເອດ

english button

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 1 ທັນວາ 2016

ຄຳຂວັນວັນສາກົນຕ້ານເອດປີ2016 ແມ່ນຍົກມືຂຶ້ນສະໜັບສະໜູນຕ້ານໄພເອດ. ທົ່ວໂລ​ກ​ມີ​ຜູ້​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິ​ດ​ຢູ່​ກັບ​ເຊື້ອ ເຮສໄອວີ 36.7 ລ້ານ​ຄົນ ໂ​ດຍ​ສະເລຍມີ 2,1 ລ້ານ​ຄົນ​ຕິດ​ຊື້ອ​ໃໝ່ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີ. ປະ​ຈຸ​ບັນ​ ຢູ່ ສ​ປ​ປ​ ລາວ ​ອັດ​ຕາ​ການ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ໃນ​ກຸ່ມປະຊາກອນທົ່ວໄປຍັງຕໍ່າຍ້ອນການຕັດສິນໃຈສູງ ແລະ ມີຍຸດທະສາດໃນການໂຕ້ຕອບພະ​ຍາດເອດ. ຄາດວ່າ ສ​ປ​ປ​ ລາວ ມີປະມານ 11,000 ຄົນດໍາລົງຊີວິດຢູ່ກັບເຊື້ອເຮສໄອວີ ຊຶ່ງໃນແຕ່ລະປີ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອລາຍໃໝ່ປະມານ 1,000 ຄົນ. ລັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາເປົ້າໝາຍການເຮັດວຽກແບບເລັ່ງລັດຂອງໂລກ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕິດເຊື້ອລາຍໃໝ່ໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ 300 ຄົນໃນປີ 2020.

 

IMG 6177

ຮູບພາບ: UNAIDS Lao PDR

ປີຜ່ານມາ ອະດີດປະທານປະເທດ ສ​ປ​ປ​ ລາວ ທ່ານຈູມມະລີ ໄຊຍະສອນ, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບຜູ້ນໍາໃນທົ່ວໂລກຈາກ 192 ປະ​ເທດ ຢູ່ນະຄອນນິວຢອກ ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ຮັບຮອງເອົາເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນໝາຍວ່າ ຈະ​ຢຸດການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອເຮສໄອວີ ໃຫ້ໄດ້ ພາຍໃນປີ 2030. ຍຸດທະສາດຂອງໂລກກ່ຽວກັບບັນຫາພະຍາດເອດ ໄດ້ເຊື່ອມສານເຂົ້າໃນ 5 ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍຶນຍົງ ຄື: ຮັບປະກັນການມີສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ສົ່ງເສີມການຢູ່ດີມີແຮງສຳລັບທຸກຄົນ (ເປົ້າໝາຍ 3), ບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ (ເປົ້າໝາຍ 5), ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ (ເປົ້າໝາຍ10), ສົ່ງເສີມການຢູ່ຮ່ວມກັນໃນສັງຄົມທີ່ສະຫງົບສຸກ ເພື່ອການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ສ້າງສັງຄົມເພື່ອໝົດທຸກຄົນ ( ເປົ້າໝາຍ 16) ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຄູ່ຮ່ວມງານສາກົນ (ເປົ້າໝາຍ 17).

ການເຮັດໃຫ້ຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວແມ່ນຍຸດທະສາດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ຊຶ່ງເຮັດ​ໃຫ້ຜູ້ຕິດເຊື້ອມີໂອກາດໜ້ອຍຫຼາຍທີ່ຈະສົ່ງເຊື້ອໄປໃຫ້ຄູ່ນອນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແຕ່ວ່າຢູ່ ສປປ ລາວ ມີພຽງ 34 ເປີເຊັນຂອງ​ຜູ້​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ກັບ​ເຊື້ອ ໄດ້​ຮັບ​ກ​ານ​ປິ່ນ​ປົວ​ດ້ວຍ​ຢາ​ຕ້ານ​ເຊື້ອ​ເຮ​ສ​ໄອ​​ວີ (ARV) ຊຶ່ງຍັງໄກຈາກເປົ້າໝາຍຂອງ​ໂລກ ຄືຜູ້ຕິດເຊື້ອໄດ້ເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວຮອດ 90% ໃນ​ປີ 2020.

ໃນໂອກາດວັນສາກົນຕ້ານເອດ ທ່ານ ນ. Kaarina Immonen ຜູ້ປະສານງານ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາ ສ​ປ​ປ​ ລາວ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ແບບ​ເລັ່ງ​ລັດ​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ ເພື່ອ​​ສິ້ນ​ສຸດ​ເອດ​ປີ 2030 ຊຶ່ງ ສ​ປ​ປ​ ລາວ ຍັງມີໂອກາດໃນການຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ໂຕ້​ຕອບບັນ​ຫາ​ພະ​ຍາດ​ເອດ ​ເພື່ອ​ຢຸດ​ຕິ​ການ​ແຜ່​ຂະ ​ຫຍາຍ​ຂອງ​ເຊື້ອພະຍາດ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ສະນັ້ນ ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ ຄູ່​ຮ່ວມ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັນໃນຕອນ​ນີ້”.

ເຖິງ​ແມ່ນວ່າ ສປປລາວ ​ຈະ​ຖືກ​ຈັດ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທ​ດທີ່​ມີ​ລ​າຍ​ຮັບ​ຕ່ຳ​ປານ​ກາງ ແຕ່​ຍັງ​ອີງ​ອາ​ໄສ​ທຶນ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອຈາກ​ພາຍນອກ​ໃນ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ໂຕ້​ຕອບ​ບັນ​ຫາ​ພະ​ຍາດ​ເອດເປັນສ່ວນຫຼາຍ. ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຈາກ​ທຶນ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຈາກ 7 ເປີ​ເຊັນ​ໃນ​ປີ 2012 ມາ​ເປັນ 31 ເປີ​ເຊັນ​ໃນ​ປີ 2015 ແຕ່​ຄ່າ​ໃຊ່​ຈ່າຍ​ເຫລົ່າ    ນັ້​ນ​ສວນ​ຫຼາຍ​ຈະ​ແມ່ນ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ເຂົ້າ​ໃນ​ບ້ວງເງິນ​ເດືອນ ແລະ ບໍ​ລິ​ຫານ ​ລັດ​ຖະ​ບານຍັງ​ຈະ​ຕ້ອງ​ເພິ່ມ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ ​​ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ໝາກ​ຜົນ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຜ່ານ​ມາ ແລະ ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ໂຕ້​ຕອບ​ບັນ​ຫາ​ແບບ​ຍືນ​​ຍົງ.

ຫົວ​ໜ້າ​ອົງ​ການອ​ະ​ນາ​ໄມ​ໂລກ​ປະ​ຈຳ ສປປ ລາວ Dr. Juliet Fleischl ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ລາວມີຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍພໍສົມຄວນໃນການກວດ​ເລືອດ, ວຽກ​ງານການ​ປ້ອງ​ກັນ, ການ​ປິ່ນ​ປົວ ແລະ ດູ​ແລ​ຮັກ​ສາ​ຜູ້​ຕິດ​ເຊື້ອ​ພະ​ຍາດ​ເອດ. ພວກເຮົາຕ້ອງສືບຕໍ່ເອົາສິ່ງກີດຂວາງຕ່າງໆ ຕໍ່ການເຂົ້າການເຖິງການບໍລິການ.ພ​ວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສຶບ​ຕໍ່ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນພ​າກ​ລັດ​ໃນ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ບໍ​ລິ​ການເພື່ອ​ໃຫ້​ທຸກ​ຄົນ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ເຖິງ, ຮັບ​ປະ​ກັນ​ບໍ່​ປະ​ຜູ້​ໃດ​ໜຶ່ງ​ໄວ້​ຂ້າງ​ຫຼັງ. ສິ່ງ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້​ກໍ​ໝາຍ​ວ່າ ພາກ​ລັດ​ຕ້ອງ​ສືບ​ຕໍ່ເບິ່ງຄືນນະໂຍບາຍ ກົດ  ໝາຍຕ່າງໆທີ່ມີແລ້ວເຊິ່ງ​ເປັນ​ອຸ​ປະ​ສັກຕໍ່​ການເຂົ້າ​ເຖິງບໍລິການກ່ຽວກັບບັນຫາພະຍາດເອດ ແລະ ເຊື້ອເຮສໄວວີຂອງ​ກຸ່ມ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ”.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ 2016-2020 ຈະຕ້ອງເພີ່ມການລົງທຶນຂອງພາກລັດ, ການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງປະເທດຢູ່ເຂດຊາຍແດນ, ການຮ່ວມມືກັບ​ພາກເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ ເພື່ອຂະຫຍາຍໃຫ້ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າໃນວຽກງານການປ້ອງກັນ, ການເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວ ແລະ ດູແລຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ກັບເຊື້ອເຮ​ສ​ໄອ​​ວີ. ເພື່ອຫຼຸດການຕິດເຊື້ອລາຍໃໝ່ໃນແຕ່ລະປີ ວຽກງານປ້ອງກັນເຊື້ອເຮສໄອວີ ຄວນສຸມໃສ່ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບພະ​ຍາດເອດ ມີຄວາມເຊື່ອວ່າ ຊາຍທີ່ມີິເພດສຳພັນກັບຊາຍ ແລະ ກະເທີຍຈະເປັນຜູ້ຕິດເຊື້ອຫຼາຍຂຶ້ນໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ. ອັດຕາຊຸກຊຸມຂອງເຊື້ອເຮັສໄອວີໃນກຸ່ມດັ່ງກ່າວຄາດວ່າມີປະມານ 2-4 ເປີເຊັນໃນບາງເມືອງໃຫຍ່ໆຂອງລາວ ຊຶ່ງສູງເຖິງ 10 ເທົ່າຖ້າສົມທຽບໃສ່ກຸ່ມປະຊາກອນທົ່ວໄປ. ໃນປີ 2015 ມີພຽງໜຶ່ງໃນສາມຂອງຊາຍທີ່ມີເພດສຳພັນກັບຊາຍ ແລະ ກະເທີຍໄດ້ເຂົ້າເຖິງວຽກງານການປ້ອງກັນທີ່ມີກຸ່ມເປົ້າໝາຍເປັນຜູ້ນໍາພາ.   

ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະຊາກອນເຄື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ກຸ່ມໄວໜຸ່ມທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂຄງການພັດທະນາ ເຊັ່ນ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ຖະໜົນຫົນທາງ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ​ພະ​ຍາດ​ເອດມີຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ການຕິດເຊື້ອລາຍໃໝ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນນໍາກຸ່ມຄົນເຫລົ່ານີ້ ຜູ້ທີ່ກໍາລັງຄິດວ່າເປັນກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ ຊຶ່ງພວກເຂົາເຫລົ່ານັ້ນ ມີການຮ່ວມເພດກັບສາວຂາຍບໍລິການທາງເພດແບບບໍ່​ໄດ້​ປ້ອງ​ກັນ.

ເພື່ອສິ້ນສຸດບັນຫາພະຍາດເອດ ປີ 2030 ຈະຕ້ອງເຊື່ອມສານບັນຫາພະ​ຍາດເອດເຂົ້າໄປໃນວຽກຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ ເຊັ່ນວ່າໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ, ສິດທິມະນຸດ, ການສຶກສາຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ເສີມສ້າງລະບົບສາທາລະນະສຸກ ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ, ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ເພດສຶກສາ. ຈົ່ງຍົກມືຂອງທ່ານຂຶ້ນເພື່ອສະໜັບສະໜູນວຽກງານປ້ອງກັນເຊື້ອເຮສໄອວີ.CHAS2 WAD

ຖ້າຕ້ອງຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກະລຸນາຕິດຕໍ່:

-       ທ່ານ ທອງແດງ ສີລາກຸນ, ຜູ້ຈັດການ ຫ້ອງການ ສປຊ ຕ້ານເອດ ປະຈໍາ ສ​ປ​ປ​ ລາວ

           ໂທ 856-20-2206110;  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-       ທ່ານ ນາງ Tan Irene ພະ​ນັກ​ງານ​ໂຄງ​ການ​ສື່​ສານ ອົງ​ການ​ອະ​ນາ​ໄມ​ໂລກ ປະ​ຈຳ ສ​ປ​ປ​ ລາວ

           ໂທ 856-21-353902-4Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Follow the conversation

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our new brochure