ຍົກມືສະໜັບສະໜູນຕ້ານໄພເອດ

english button

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 1 ທັນວາ 2016

ຄຳຂວັນວັນສາກົນຕ້ານເອດປີ2016 ແມ່ນຍົກມືຂຶ້ນສະໜັບສະໜູນຕ້ານໄພເອດ. ທົ່ວໂລ​ກ​ມີ​ຜູ້​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິ​ດ​ຢູ່​ກັບ​ເຊື້ອ ເຮສໄອວີ 36.7 ລ້ານ​ຄົນ ໂ​ດຍ​ສະເລຍມີ 2,1 ລ້ານ​ຄົນ​ຕິດ​ຊື້ອ​ໃໝ່ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີ. ປະ​ຈຸ​ບັນ​ ຢູ່ ສ​ປ​ປ​ ລາວ ​ອັດ​ຕາ​ການ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ໃນ​ກຸ່ມປະຊາກອນທົ່ວໄປຍັງຕໍ່າຍ້ອນການຕັດສິນໃຈສູງ ແລະ ມີຍຸດທະສາດໃນການໂຕ້ຕອບພະ​ຍາດເອດ. ຄາດວ່າ ສ​ປ​ປ​ ລາວ ມີປະມານ 11,000 ຄົນດໍາລົງຊີວິດຢູ່ກັບເຊື້ອເຮສໄອວີ ຊຶ່ງໃນແຕ່ລະປີ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອລາຍໃໝ່ປະມານ 1,000 ຄົນ. ລັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາເປົ້າໝາຍການເຮັດວຽກແບບເລັ່ງລັດຂອງໂລກ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕິດເຊື້ອລາຍໃໝ່ໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ 300 ຄົນໃນປີ 2020.

 

IMG 6177

ຮູບພາບ: UNAIDS Lao PDR

ປີຜ່ານມາ ອະດີດປະທານປະເທດ ສ​ປ​ປ​ ລາວ ທ່ານຈູມມະລີ ໄຊຍະສອນ, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບຜູ້ນໍາໃນທົ່ວໂລກຈາກ 192 ປະ​ເທດ ຢູ່ນະຄອນນິວຢອກ ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ຮັບຮອງເອົາເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນໝາຍວ່າ ຈະ​ຢຸດການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອເຮສໄອວີ ໃຫ້ໄດ້ ພາຍໃນປີ 2030. ຍຸດທະສາດຂອງໂລກກ່ຽວກັບບັນຫາພະຍາດເອດ ໄດ້ເຊື່ອມສານເຂົ້າໃນ 5 ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍຶນຍົງ ຄື: ຮັບປະກັນການມີສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ສົ່ງເສີມການຢູ່ດີມີແຮງສຳລັບທຸກຄົນ (ເປົ້າໝາຍ 3), ບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ (ເປົ້າໝາຍ 5), ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ (ເປົ້າໝາຍ10), ສົ່ງເສີມການຢູ່ຮ່ວມກັນໃນສັງຄົມທີ່ສະຫງົບສຸກ ເພື່ອການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ສ້າງສັງຄົມເພື່ອໝົດທຸກຄົນ ( ເປົ້າໝາຍ 16) ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຄູ່ຮ່ວມງານສາກົນ (ເປົ້າໝາຍ 17).

ການເຮັດໃຫ້ຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວແມ່ນຍຸດທະສາດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ຊຶ່ງເຮັດ​ໃຫ້ຜູ້ຕິດເຊື້ອມີໂອກາດໜ້ອຍຫຼາຍທີ່ຈະສົ່ງເຊື້ອໄປໃຫ້ຄູ່ນອນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແຕ່ວ່າຢູ່ ສປປ ລາວ ມີພຽງ 34 ເປີເຊັນຂອງ​ຜູ້​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ກັບ​ເຊື້ອ ໄດ້​ຮັບ​ກ​ານ​ປິ່ນ​ປົວ​ດ້ວຍ​ຢາ​ຕ້ານ​ເຊື້ອ​ເຮ​ສ​ໄອ​​ວີ (ARV) ຊຶ່ງຍັງໄກຈາກເປົ້າໝາຍຂອງ​ໂລກ ຄືຜູ້ຕິດເຊື້ອໄດ້ເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວຮອດ 90% ໃນ​ປີ 2020.

ໃນໂອກາດວັນສາກົນຕ້ານເອດ ທ່ານ ນ. Kaarina Immonen ຜູ້ປະສານງານ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາ ສ​ປ​ປ​ ລາວ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ແບບ​ເລັ່ງ​ລັດ​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ ເພື່ອ​​ສິ້ນ​ສຸດ​ເອດ​ປີ 2030 ຊຶ່ງ ສ​ປ​ປ​ ລາວ ຍັງມີໂອກາດໃນການຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ໂຕ້​ຕອບບັນ​ຫາ​ພະ​ຍາດ​ເອດ ​ເພື່ອ​ຢຸດ​ຕິ​ການ​ແຜ່​ຂະ ​ຫຍາຍ​ຂອງ​ເຊື້ອພະຍາດ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ສະນັ້ນ ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ ຄູ່​ຮ່ວມ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັນໃນຕອນ​ນີ້”.

ເຖິງ​ແມ່ນວ່າ ສປປລາວ ​ຈະ​ຖືກ​ຈັດ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທ​ດທີ່​ມີ​ລ​າຍ​ຮັບ​ຕ່ຳ​ປານ​ກາງ ແຕ່​ຍັງ​ອີງ​ອາ​ໄສ​ທຶນ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອຈາກ​ພາຍນອກ​ໃນ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ໂຕ້​ຕອບ​ບັນ​ຫາ​ພະ​ຍາດ​ເອດເປັນສ່ວນຫຼາຍ. ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຈາກ​ທຶນ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຈາກ 7 ເປີ​ເຊັນ​ໃນ​ປີ 2012 ມາ​ເປັນ 31 ເປີ​ເຊັນ​ໃນ​ປີ 2015 ແຕ່​ຄ່າ​ໃຊ່​ຈ່າຍ​ເຫລົ່າ    ນັ້​ນ​ສວນ​ຫຼາຍ​ຈະ​ແມ່ນ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ເຂົ້າ​ໃນ​ບ້ວງເງິນ​ເດືອນ ແລະ ບໍ​ລິ​ຫານ ​ລັດ​ຖະ​ບານຍັງ​ຈະ​ຕ້ອງ​ເພິ່ມ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ ​​ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ໝາກ​ຜົນ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຜ່ານ​ມາ ແລະ ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ໂຕ້​ຕອບ​ບັນ​ຫາ​ແບບ​ຍືນ​​ຍົງ.

ຫົວ​ໜ້າ​ອົງ​ການອ​ະ​ນາ​ໄມ​ໂລກ​ປະ​ຈຳ ສປປ ລາວ Dr. Juliet Fleischl ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ລາວມີຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍພໍສົມຄວນໃນການກວດ​ເລືອດ, ວຽກ​ງານການ​ປ້ອງ​ກັນ, ການ​ປິ່ນ​ປົວ ແລະ ດູ​ແລ​ຮັກ​ສາ​ຜູ້​ຕິດ​ເຊື້ອ​ພະ​ຍາດ​ເອດ. ພວກເຮົາຕ້ອງສືບຕໍ່ເອົາສິ່ງກີດຂວາງຕ່າງໆ ຕໍ່ການເຂົ້າການເຖິງການບໍລິການ.ພ​ວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສຶບ​ຕໍ່ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນພ​າກ​ລັດ​ໃນ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ບໍ​ລິ​ການເພື່ອ​ໃຫ້​ທຸກ​ຄົນ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ເຖິງ, ຮັບ​ປະ​ກັນ​ບໍ່​ປະ​ຜູ້​ໃດ​ໜຶ່ງ​ໄວ້​ຂ້າງ​ຫຼັງ. ສິ່ງ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້​ກໍ​ໝາຍ​ວ່າ ພາກ​ລັດ​ຕ້ອງ​ສືບ​ຕໍ່ເບິ່ງຄືນນະໂຍບາຍ ກົດ  ໝາຍຕ່າງໆທີ່ມີແລ້ວເຊິ່ງ​ເປັນ​ອຸ​ປະ​ສັກຕໍ່​ການເຂົ້າ​ເຖິງບໍລິການກ່ຽວກັບບັນຫາພະຍາດເອດ ແລະ ເຊື້ອເຮສໄວວີຂອງ​ກຸ່ມ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ”.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ 2016-2020 ຈະຕ້ອງເພີ່ມການລົງທຶນຂອງພາກລັດ, ການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງປະເທດຢູ່ເຂດຊາຍແດນ, ການຮ່ວມມືກັບ​ພາກເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ ເພື່ອຂະຫຍາຍໃຫ້ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າໃນວຽກງານການປ້ອງກັນ, ການເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວ ແລະ ດູແລຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ກັບເຊື້ອເຮ​ສ​ໄອ​​ວີ. ເພື່ອຫຼຸດການຕິດເຊື້ອລາຍໃໝ່ໃນແຕ່ລະປີ ວຽກງານປ້ອງກັນເຊື້ອເຮສໄອວີ ຄວນສຸມໃສ່ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບພະ​ຍາດເອດ ມີຄວາມເຊື່ອວ່າ ຊາຍທີ່ມີິເພດສຳພັນກັບຊາຍ ແລະ ກະເທີຍຈະເປັນຜູ້ຕິດເຊື້ອຫຼາຍຂຶ້ນໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ. ອັດຕາຊຸກຊຸມຂອງເຊື້ອເຮັສໄອວີໃນກຸ່ມດັ່ງກ່າວຄາດວ່າມີປະມານ 2-4 ເປີເຊັນໃນບາງເມືອງໃຫຍ່ໆຂອງລາວ ຊຶ່ງສູງເຖິງ 10 ເທົ່າຖ້າສົມທຽບໃສ່ກຸ່ມປະຊາກອນທົ່ວໄປ. ໃນປີ 2015 ມີພຽງໜຶ່ງໃນສາມຂອງຊາຍທີ່ມີເພດສຳພັນກັບຊາຍ ແລະ ກະເທີຍໄດ້ເຂົ້າເຖິງວຽກງານການປ້ອງກັນທີ່ມີກຸ່ມເປົ້າໝາຍເປັນຜູ້ນໍາພາ.   

ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະຊາກອນເຄື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ກຸ່ມໄວໜຸ່ມທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂຄງການພັດທະນາ ເຊັ່ນ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ຖະໜົນຫົນທາງ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ​ພະ​ຍາດ​ເອດມີຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ການຕິດເຊື້ອລາຍໃໝ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນນໍາກຸ່ມຄົນເຫລົ່ານີ້ ຜູ້ທີ່ກໍາລັງຄິດວ່າເປັນກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ ຊຶ່ງພວກເຂົາເຫລົ່ານັ້ນ ມີການຮ່ວມເພດກັບສາວຂາຍບໍລິການທາງເພດແບບບໍ່​ໄດ້​ປ້ອງ​ກັນ.

ເພື່ອສິ້ນສຸດບັນຫາພະຍາດເອດ ປີ 2030 ຈະຕ້ອງເຊື່ອມສານບັນຫາພະ​ຍາດເອດເຂົ້າໄປໃນວຽກຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ ເຊັ່ນວ່າໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ, ສິດທິມະນຸດ, ການສຶກສາຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ເສີມສ້າງລະບົບສາທາລະນະສຸກ ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ, ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ເພດສຶກສາ. ຈົ່ງຍົກມືຂອງທ່ານຂຶ້ນເພື່ອສະໜັບສະໜູນວຽກງານປ້ອງກັນເຊື້ອເຮສໄອວີ.CHAS2 WAD

ຖ້າຕ້ອງຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກະລຸນາຕິດຕໍ່:

-       ທ່ານ ທອງແດງ ສີລາກຸນ, ຜູ້ຈັດການ ຫ້ອງການ ສປຊ ຕ້ານເອດ ປະຈໍາ ສ​ປ​ປ​ ລາວ

           ໂທ 856-20-2206110;  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-       ທ່ານ ນາງ Tan Irene ພະ​ນັກ​ງານ​ໂຄງ​ການ​ສື່​ສານ ອົງ​ການ​ອະ​ນາ​ໄມ​ໂລກ ປະ​ຈຳ ສ​ປ​ປ​ ລາວ

           ໂທ 856-21-353902-4Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our new brochure