ສຳຜັດການເຮັດວຽກຕົວຈິງຂອງທີມງານກວດກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ

english button

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 30 ພະຈິກ 2016

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຖືເອົາການສ້າງຕັ້ງໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 20 ປິ ເປັນກາລະໂອກາດອັນດີໃນການສ້າງຮູບເງົາ 360 ອົງສາ ຮູບເງົາທຳອິດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ເຊິ່ງຜູ່ຊົມຮູບເງົາຈະໄດ້ເຂົ້າໄປສຳຜັດການເຮັດວຽກຕົວຈິງພາກສະໜາມຂອງທີມງານກວດກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ. ໂດຍຜ່ານອຸປະກອນວີອາ (360 ອົງສາ), ພວກເຮົາຈະເປັນສັກຂີພິຍານໃນການເຮັດວຽກທີ່ສຸດຍອດຂອງທີມງານ ແລະ ຕິດຕາມສາຍສະໝອນ, ຫົວໜ້າທີມ ແລະ ທີມງານຂອງນາງ. 

 

VR film resized

ຮູບເງົາ 360 ອົງສາ ທີ່ຮັບຊົມຈາກຊຸດຫູຟັງ 360 ອົງສາ ໄດ້ສ້າງປະສົບການຕົວຈິງທີ່ສົມບູນແບບ. ຮູບພາບ: UN in Lao PDR/Daniel Hodgson

ສຽງເຮືອບິນ. ໜ້າຈໍສີຂາວ. ລະເບີດຕົກລົງພື້ນດິນບໍລິເວນຮູບພາບຕົ້ນໄມ້. ຮູບພາບຕົ້ນໄມ້ ແລະ ເນີນພູອ້ອມຮອບ ປ່ຽນເປັນພາບສີ, ເລີ່ມມີເຫັນການເຄື່ອນເໜັງຂອງຄົນຢ່າງຊ້າໆ ແລະ ພວກເຮົາກໍໄດ້ຢູ່ເນີນພູທີ່ຂຽວສົດໄສແຫ່ງໜຶ່ງຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ. ຕົ້ນໄມ້ທີ່ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ວ່າເມື່ອພວກເຮົາຫັນໄປ,  ພວກເຮົາຈະໄດ້ຍິນສຽງເຄື່ອງກວດກູ້ລະເບີດ ແລະ ພົບວ່າພວກເຮົາໄດ້ຢູ່ທ່າມກາງທີມງານວິຊາການກວດກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ. ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກແມ່ນຢູ່ອ້ອມພວກເຮົາ.

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຖືເອົາການສ້າງຕັ້ງໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 20 ປິ ເປັນກາລະໂອກາດອັນດີໃນການສ້າງຮູບເງົາ 360 ອົງສາ ຮູບເງົາທຳອິດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ເຊິ່ງຜູ່ຊົມຮູບເງົາຈະໄດ້ເຂົ້າໄປສຳຜັດການເຮັດວຽກຕົວຈິງພາກສະໜາມຂອງທີມງານກວດກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ. ໂດຍຜ່ານເຄືອງມືວີອາ (360 ອົງສາ), ພວກເຮົາຈະເປັນສັກຂີພິຍານໃນການເຮັດວຽກທີ່ສຸດຍອດຂອງທີມງານ ແລະ ຕິດຕາມ ສາຍສະໝອນ, ຫົວໜ້າທີມ ແລະ ທີມງານຂອງນາງ.

ເຄິ່ງສັດຕະວັດທີ່ຜ່ານມາ,​ ຕະຫຼອດໄລຍະ 9 ປິ, ລະເບີດ 270 ລ້ານໜ່ວຍໄດ້ຖືກຖິ້ມລົງໃສ່ແຜ່ນດິນລາວ. ໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງລະເບີດເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນແຕກ. ເປັນເວລາ 20 ປີແລ້ວ, ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ເກັບກູ້ລະເບີດດັ່ງກ່າວ ແລະ ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວມີຄວາມປອດໄພຍິ່ງຂຶ້ນ. 

ຮູບເງົາ 360 ອົງສາ ແມ່ນຮູບແບບການເລົ່າເລື່ອງແບບໃໝ່ ເຊິ່ງໜ້າຈໍຈະຈັບພາບດ້ວຍກ້ອງຖ່າຍຮູບ 360 ອົງສາ. ຊົມຜ່ານຊຸດຫູຟັງ 360 ອົງສາ, ຜູ່ຊົມຈະສຳຜັດໜ້າຈໍໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ.

ການຜະລິດຮູບເງົາ 360 ອົງສາ ເລື່ອງ The bombs below  ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນແຕ່ຕົ້ນປີ 2016, ທີມງານໄດ້ເດີນທາງໄປແຂວງຊຽງຂວາງ ເພື່ອຖ່າຍທຳໃນຊ່ວງເດືອນກໍລະກົດ 2016. ຮູບເງົາດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ເທື່ອທຳອິດໃນວັນ ສປຊ ປີ 2016 ຢູ່ງານແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມກ່ຽວພັນກັນລະຫວ່າງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ກັບ ເຕັກໂນໂລຢີສະໄໝໃໝ່.

ທ່ານ ນາງ ຄາຣິນາ ອິມໂມເນັນ, ຜູ່ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ  ແລະ ຜູ່ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ການນຳເອົາວຽກງານປະຈຳວັນຂອງທີມງານພາກສະໜາມຂອງໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ ອອກເຜີຍແຜ່ສູ່ສາຍຕາໂລກ ເປັນວິທີການໜຶ່ງໃນການປູກຈິດສຳນຶກ ແລະ ລະດົມທຶນຮອນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ,”. 

ການເປີດການນຳໃຊ້ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແຫ່ງຊາດ, ເປົ້າໝາຍທີ 18 "ຊີວິດທີ່ປອດໄພຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ" ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງລັດຖະບານລາວ ໃນການປິດສາກການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃຫ້ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້. ຮູບເງົາເລື່ອງ The bombs below  ຈະຊ່ວຍສະໜັບສະໜຸນຄວາມພະຍາຍາມນີ້ໂດຍການນຳເອົາບັນຫາດັ່ງກ່າວອອກສູ່ສາຍຕາຂອງສາກົນດ້ວຍວິທີທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງສະພາບຕົວຈິງທີ່ສຸດ.

ຊົມຮູບເງົາ

 

ໝາຍເຫດ: ປະຈຸບັນນີ້, ບຣາວເຊີ Safari ແລະ Explorer ຍັງບໍ່ສະໜັບສະໜຸນການຊົມຮູບເງົາ 360 ອົງສາ. ຂໍແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ບຣາວເຊີອື່ນເພີື່ອຊົມຮູບເງົາ. ລາກໜ້າຈໍເພື່ອບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມຕົວທ່ານ ຫຼື ໃຊ້ຊຸດຫູຟັງ 360 ອົງສາເພື່ອສຳຜັດດ້ວຍຕົວຂອງທ່ານເອງ.

 

ເບື້ອງຫຼັງການຖ່າຍທຳ

ຈອບຢູ່ທາງຫຼັງ   ເພື່ອເບິ່ງຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນການຜະລິດຮູບເງົາ 360 ອົງສາ.

ຜູ່ຜະລິດ

ພົບກັບ Chorus Comms, ທີມງານຜະລິດຮູບເງົາເລື່ອງ The bombs below. 

ສປຊ ໃນຍຸກດິຈິຕໍ

ອ່ານເພີ່ມຕື່ມ ເພື່ອເບິ່ງວ່າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາຄືແນວໃດ.

ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ທີ 18

ອ່ານຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ  ກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ.

ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສະໜັບສະໜຸນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ຕໍ່ກັບໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ.

ອ່ານຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບ ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ.

 

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່:

ທ່ານນາງ ອິດິໂກ ຮາໂມສ-ໂຊໂລ, ຊ່ຽວຊານການສື່ສານ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ໂທ.: 021 267 778, ມືຖື: 020 7717 7913

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our brochure

Read our Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) report