ຫົວໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ເນັ້ນຄວາມສຳຄັນການພັດທະນາມະນຸດ ສຳລັບການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 14 ມີນາ 2017

ຜູ້ບໍລິຫານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ປະທານກຸ່ມອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ  ທ່ານນາງ ເຮເລັນ ຄລາກ ກ່າວເຖິງຄວາມຄືບໜ້າໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງ ສປປ ລາວ. 

IMG 4694 website resized

ທ່ານນາງ ເຮເລັນ ຄລາກ ໄດ້ພົບກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ແລະ ໄດ້ເປີດໂຕແຜນງານໃໝ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມອຳລາ ສປປ ລາວ ຂອງທ່ານນາງ. 

“ການກັບຄືນມາ ສປປ ລາວ ຫຼັງຈາກການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ໃນປີ 2015, ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ເຊິ່ງໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນວາລະປີ 2030. ສປປ ລາວ ເປັນຜູ້ນຳໃນພາກພື້ນນີ້ໃນການປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບວາລະການພັດທະນາລະດັບສາກົນ”, ທ່ານນາງ ຄລາກ ກ່າວ ໂດຍເນັ້ນຢໍ້າບາດກ້າວທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ ຕັ້ງແຕ່ການຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ຄັ້ງກ່ອນໃນປີ 2015. 

ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງນີ້, ທ່ານນາງ ຄລາກ ໄດ້ພົບກັບ ພະນະທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ທ່ານນາງໄດ້ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍພະນະທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນການລິເລີ່ມການປິດຊ່ອງຫວ່າງທາງພາສີ, ປາບປາມການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ຫ້າມການຕັດໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ. ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວເຖິງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 8 ວ່າ ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນສຳຄັນໃນການເຊື່ອມສານວາລະປີ 2030 ເຂົ້າສູ່ການວາງແຜນແຫ່ງຊາດ. ນອກຈາກນີ້, ທ່ານນາງ ຄລາກ ຍັງກ່າວເຖິງການຮັບຮອງເອົາເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແຫ່ງຊາດທີ 18 ຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການພັດທະນາມະນຸດ ແລະ ໄດ້ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍລັດຖະບານທີ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ໃນຂະແໜງການນີ້ ເຊິ່ງສະແດງອອກໃນໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກແຜນງານໃໝ່ໃນໄລຍະປີ 2017-2021 ເຊິ່ງທ່ານນາງເອງກໍໄດ້ເປີດໂຕແຜນງານນີ້ຮ່ວມກັບລັດຖະບານ ໃນໄລຍະການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານນາງ. 

ນອກຈາກແຜນງານເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກແຜນງານໃໝ່ນີ້ແລ້ວ, ທ່ານນາງຍັງໄດ້ເປີດໂຕແຜນງານທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ 8 ພ້ອມດຽວກັບແຜນງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນໂຄງສ້າງການປົກຄອງແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ປະຕິບັດຢ່າງວ່ອງໄວ ລວມທັງລະບົບບໍລິຫານ.

ທ່ານນາງ ຄລາກ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ພະນະທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ວ່າ ທ່ານນາງຊົມເຊີຍລັດຖະບານໃນການເປັນເຈົ້າພາບອາຊຽນໃນປີ 2016 ຢ່າງມີຜົນສຳເລັດອັນຈົບງາມ ລວມທັງການເປັນເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນຕ່າງໆໃນເດືອນກັນຍາ ປີກາຍນີ້. ທ່ານນາງ ໄດ້ເນັ້ນຄວາມສຳຄັນໃນການມີສ່ວນຮ່ວມແບບຖາວອນຂອງບັນດາຄູ່ຮ່ວມລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ເພື່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງໃນການປຶກສາຫາລືດ້ານນະໂຍບາຍການພັດທະນາ ລວມທັງພາຍໃນຂະບວນການໂຕະມົນ.

ນອກຈາກນີ້, ຜູ້ບໍລິຫານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມຄືບໜ້າທາງດ້ານນິຕິບັນຍັດ ແລະ ດ້ານບໍລິຫານຂອງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ກັບເປົ້າໝາຍສ້າງປະເທດໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດທີ່ປົກຄອງລັດດ້ວຍກົດໝາຍ ພາຍໃນປີ 2020. ທ່ານນາງ ຄລາກ ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງສິ່ງທ້າທາຍທີ່ມີຢູ່ ເຊັ່ນ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານສິດທິມະນຸດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອຍອຳນວຍໃຫ້ການປະຕິບັດກົດໝາຍ ສຳລັບວຽກງານຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ.

ທ່ານນາງ ຄລາກ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບມາດາມ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດຂອງການປ່ຽນໄປສູ່ສະພານິຕິບັນຍັດ ຊຸດທີ 8. ທ່ານນາງໄດ້ຮັບຮູ້ບົດບາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນບົດບາດການຕິດຕາມກວດກາການບໍລິການຂອງພາກລັດຢ່າງຫ້າວຫັນ ແລະ ເພີ່ມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈ ໂດຍຜ່ານສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ທີ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ພ້ອມກັບເຄື່ອງມືສຳຄັນເຊັ່ນ ສາຍດ່ວນສະພາແຫ່ງຊາດ, ການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ການໄຕ່ສວນຄະດີຄວາມ. ນອກຈາກນີ້, ທ່ານນາງ ຄລາກ ກໍຍັງໄດ້ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນວຽກງານຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງ. ມາດາມ ປານີ ເປັນໜຶ່ງໃນແມ່ຍິງ 41 ທ່ານທີ່ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້ນຳສຳຄັນໃນປີ 2016 ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ກາຍເປັນປະເທດທີ່ມີເປີເຊັນສະມາຊິກສະພາເພດຍິງສູງສຸດໃນພາກພື້ນອາຊຽນ ເຊິ່ງກວມເອົາ 27.5 ເປີເຊັນ.

ທ່ານນາງ ຄລາກ ໄດ້ພົບກັບຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສະພາອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຫ່ງຊາດລາວ ເຊິ່ງນຳພາໂດຍ ທ່ານ ອຸເດດ ສຸວັນນະວົງ ເພື່ອແລກປ່ຽນວິໄສທັດສາກົນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ກ່ຽວກັບການເປັນຄູ່ຮ່ວມກັບພາກເອກະຊົນໃນການພັດທະນາມະນຸດ ແລະ ວິໄສທັດນີ້ສາມາດຊ່ວຍສປປ ລາວ ແນວໃດ. ທ່ານນາງ ໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງພາກເອກະຊົນ ເນື່ອງຈາກວ່າ ສປປ ລາວ ສະແຫວງຫາການປ່ຽນແປງຈາກການເອື່ອຍອີງຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດໃນປະຈຸບັນໄປສູ່ເສັ້ນທາງການພັດທະນາທີ່ອີງໃສ່ທັກສະຂອງມະນຸດແບບມີຄວາມຍືນຍົງຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຜູ້ບໍລິຫານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ຂອງທ່ານນາງ ໂດຍການພົບກັບຫົວໜ້າສຳນັກງານທາງການທູດປະຈຳ ສປປ ລາວ ເພື່ອຂອບໃຈສຳລັບການປະກອບສ່ວນຕໍ່ກັບການພັດທະນາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ຜ່ານການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງຂະແໜງການ ແລະ ກຸ່ມຂະແໜງການ ເຊິ່ງເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂະບວນການໂຕະມົນ.

ຫົວໜ້າຕ່າງໆຈາກເຄືອຂ່າຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ພະນັກງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ໄດ້ກ່າວອຳລາໃນນາມສ່ວນຕົວຕໍ່ທ່ານນາງ ຄລາກ ເຊິ່ງຈະສິ້ນສຸດການດຳລົງຕໍາແໜ່ງເປັນຜູ້ບໍລິຫານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ໃນເດືອນໜ້ານີ້.

****

ສອບ​ຖາມ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ທີ່:

ທ່ານ ນາງອີດີໂກ ຮາໂມສ-ໂຊໂລ
ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ອົງການ ປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈຳ ລາວ
ອີເມ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ເບີໂທຫ້ອງການ: (+856 21) 267 778
ມືຖື: (+856 20) 7717 7913

 

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our brochure

Read our Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) report