ດື່ມບໍ່ຂັບ-ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຕົນເອງ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນທີ່ໃຫ້ຖະໜົນຮ່ວມກັບເຮົາ

english button

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເມສາ 2017

ປີໃໝ່ລາວໃກ້ຈະຮອດມື້ແລ້ວ ເຊິ່ງເປັນໄລຍະການສະເຫຼີມສະຫຼອງຮ່ວມກັນ ແລະ ອວຍພອນຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ສະນັ້ນ, ບໍ່ຄວນມີການສູນເສຍໃດໆເກີດຂຶ້ນ. ຫຼີກລ່ຽງຈາກການຂັບລົດເມື່ອດື່ມສິ່ງມຶນເມົາ ແລະ ບໍ່ຂັບລົດໄວ!

ທຸກໆປີ, ມີຄົນເສຍຊີວິດຈາກອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນຢູ່ພາກພື້ນປາຊີຟິກຕາເວັນຕົກ ສູງເຖິງ 337,000 ຄົນ. ການບາດເຈັບຈາກການສັນຈອນຕາມທ້ອງຖະໜົນ ເປັນສາເຫດນໍາໄປສູ່ການເສຍຊີວິດຂອງຄົນທີ່ອາຍຸລະຫວ່າງ 15–44 ປີ, ແລະ 3 ໃນ 4 ຄົນທີ່ເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດ ແມ່ນ ແມ່ຍິງ. ຫຼາຍລ້ານຄົນເປັນຄືກັບ ສະຫາຍ ຄຳສຸກ ທີ່ທໍລະມານຈາກການບາດເຈັບ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ ສະຫາຍ ຄຳສຸກ ກາຍເປັນຄົນພິການ.

 

Cover RS PR resized

ສະຫາຍ ຄຳສຸກ ທີ່ສູນຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ ໃນຂະນະທີ່ເຂົ້າມາຮັບການບຳບັດ. ພາບ: ອົງການອະນາໄມໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ 

ໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2016 ມີການລາຍງານອຸບັດຕິເຫດເກີດຂື້ນທັງໝົດ 5,616 ຄັ້ງ, ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 1,086 ຄົນ ແລະ ບາດເຈັບ 8,912 ຄົນ.​ ໃນຈຳນວນນີ້ ມີອາການສາຫັດ 1,371 ຄົນ, ເຈັບໜັກ 3,483 ຄົນ ແລະ ເຈັບເລັກນ້ອຍ 4,058 ຄົນ. ກົມຕຳຫຼວດຈາລະຈອນ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຕົວເລກອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນເພີ່ມຂື້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າຜູ້ຂັບຂີ່ລົດຈັກບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດຈາລະຈອນ. ປະມານ 90% ຂອງການເກີດອຸບັດຕິເຫດທັງໝົດແມ່ນເກີດຈາກການດື່ມສິ່ງມຶນເມົາ ແລ້ວຂັບລົດ ແລະ ຂັບລົດໄວ ແລະ ອຸບັດຕິເຫດສ່ວນຫຼາຍເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະບຸນປະເພນີຕ່າງໆ ທີ່ມີການສະເຫຼີມສະຫຼອງກັນດ້ວຍການດື່ມສຶ່ງມຶນເມົາ.

ການບາດເຈັບຈາກການສັນຈອນຕາມທ້ອງຖະໜົນ ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້

ການບາດເຈັບຈາກການສັນຈອນຕາມທ້ອງຖະໜົນ ບໍ່ແມ່ນ ອຸບັດຕິເຫດ. ຄຳວ່າ ອຸບັດຕິເຫດຖືກນິຍາມວ່າ ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ບໍ່ຄາດຝັນທີ່ເກີດຂຶ້ນໂດຍບັງເອີນ. ການບາດເຈັບຈາກການສັນຈອນຕາມທ້ອງຖະໜົນ ແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບຈາກການສ້າງປັດໃຈສ່ຽງ ເຊັ່ນວ່າ ການຂັບລົດໄວ ແລະ ການດື່ມແລ້ວຂັບ. ການໃສ່ໝວກກັນນັອກ ແລະ ສາຍແອວນິລະໄພ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເສຍຊີວິດ ເຖິງ 40% ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການບາດເຈັບສາຫັດ ເຖິງ 70%.

ຫຼີກລ່ຽງການໃຊ້ໂທລະສັບຂະນະຂັບລົດ ສາມາດປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຖະໜົນຫົນທາງມີຄວາມປອດໄພເພີ່ມຂຶ້ນ ເພາະວ່າ ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ, ການໂທລະສັບ ຫຼື ການປະມືຂອງເຈົ້າອອກຈາກພວງມະໄລຂ້າງໜຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຫັນປ່ຽນຄວາມສົນໃຈໃນການເບິ່ງທາງ ແລະ ຜູ້ສັນຈອນອື່ນໆ.

ການດື່ມສິ່ງມຶນເມົາແລ້ວຂັບລົດ ແມ່ນເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອຸບັດຕິເຫດ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເສຍຊີວິດ.

ການຂັບລົດໄວ

ຄົນຍ່າງ ແລະ ຄົນຂັບລົດຈັກ ມີໂອກາດສູງທີ່ຈະລອດຊີວິດຈາກການຖືກລົດໃຫຍ່ຕໍາໃນຄວາມໄວ 30 ກມ/ຊມ ຫຼື ຕໍ່າກວ່ານັ້ນ? ຄວາມໄວໃນລະດັບນີ້ແມ່ນແນະນຳສຳລັບການການຂັບຂີ່ໃນເຂດທີ່ມີຄົນໃຊ້ຖະໜົນຫຼາຍ, ເຂດໂຮງຮຽນ ແລະ ເຂດຊຸມຊົນ.

ສັບປະດາສ້າງຄວາມປອດໄພຕາມທ້ອງຖະໜົນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຄັ້ງທີ 4 ລະຫວ່າງ ວັນທີ 8-14 ພຶດສະພາ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ແມ່ນຈະເນັ້ນໃສ່ ຄວາມໄວ ແລະ ສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ ເພື່ອແກ້ໄຂປັດໃຈສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອຸບັດຕິເຫດ. ມີຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ຈາກການເກີດອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ ໂດຍການບັງຄັບໃຊ້ລະບຽບການຈຳກັດຄວາມໄວ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍທີ່ເກີດຈາກການຂັບລົດໄວ. 


Copy of LFT 6505 2

ຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການອະນາໄມໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ດຣ. ຈູລຽດ ໄຟລໂຊຄ໌ ແລກປ່ຽນຂໍ້ຄວາມເພື່ອສ້າງປອດໄພຕາມທ້ອງຖະໜົນ “Save lives #SlowDown”. ພາບ: ອົງການອະນາໄມໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຈົ້າ ໃນນາມເປັນຜູ້ໃຊ້ຖະໜົນຄົນໜຶ່ງ

ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຈຳນວນອຸບັດຕິເຫດ ແລະ ຜູ້ບາດເຈັບເພີ່ມຂຶ້ນທຸກມື້ ໃນປະເທດເຮົາ. ສະນັ້ນ, ໃນນາມເປັນຜູ້ໃຊ້ຖະໜົນຄົນໜຶ່ງ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຈົ້າຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ຖະໜົນ ແລະ ເຈົ້າຂອງເອງ ແມ່ນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງການດື່ມສິ່ງມຶນເມົາແລ້ວຂັບລົດ. 

ຂໍ້ມູນລະອຽດກ່ຽວກັບໂຄງການສ້າງຄວາມປອດໄພຕາມທ້ອງຖະໜົນ ເພື່ອເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງດ້ວຍຄວາມປອດໄພໃນຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ລາວ (#ArriveAlive4PiiMai) ທີ່ນີ້.

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our brochure

Read our Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) report