ດື່ມບໍ່ຂັບ-ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຕົນເອງ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນທີ່ໃຫ້ຖະໜົນຮ່ວມກັບເຮົາ

english button

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເມສາ 2017

ປີໃໝ່ລາວໃກ້ຈະຮອດມື້ແລ້ວ ເຊິ່ງເປັນໄລຍະການສະເຫຼີມສະຫຼອງຮ່ວມກັນ ແລະ ອວຍພອນຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ສະນັ້ນ, ບໍ່ຄວນມີການສູນເສຍໃດໆເກີດຂຶ້ນ. ຫຼີກລ່ຽງຈາກການຂັບລົດເມື່ອດື່ມສິ່ງມຶນເມົາ ແລະ ບໍ່ຂັບລົດໄວ!

ທຸກໆປີ, ມີຄົນເສຍຊີວິດຈາກອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນຢູ່ພາກພື້ນປາຊີຟິກຕາເວັນຕົກ ສູງເຖິງ 337,000 ຄົນ. ການບາດເຈັບຈາກການສັນຈອນຕາມທ້ອງຖະໜົນ ເປັນສາເຫດນໍາໄປສູ່ການເສຍຊີວິດຂອງຄົນທີ່ອາຍຸລະຫວ່າງ 15–44 ປີ, ແລະ 3 ໃນ 4 ຄົນທີ່ເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດ ແມ່ນ ແມ່ຍິງ. ຫຼາຍລ້ານຄົນເປັນຄືກັບ ສະຫາຍ ຄຳສຸກ ທີ່ທໍລະມານຈາກການບາດເຈັບ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ ສະຫາຍ ຄຳສຸກ ກາຍເປັນຄົນພິການ.

 

Cover RS PR resized

ສະຫາຍ ຄຳສຸກ ທີ່ສູນຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ ໃນຂະນະທີ່ເຂົ້າມາຮັບການບຳບັດ. ພາບ: ອົງການອະນາໄມໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ 

ໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2016 ມີການລາຍງານອຸບັດຕິເຫດເກີດຂື້ນທັງໝົດ 5,616 ຄັ້ງ, ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 1,086 ຄົນ ແລະ ບາດເຈັບ 8,912 ຄົນ.​ ໃນຈຳນວນນີ້ ມີອາການສາຫັດ 1,371 ຄົນ, ເຈັບໜັກ 3,483 ຄົນ ແລະ ເຈັບເລັກນ້ອຍ 4,058 ຄົນ. ກົມຕຳຫຼວດຈາລະຈອນ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຕົວເລກອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນເພີ່ມຂື້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າຜູ້ຂັບຂີ່ລົດຈັກບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດຈາລະຈອນ. ປະມານ 90% ຂອງການເກີດອຸບັດຕິເຫດທັງໝົດແມ່ນເກີດຈາກການດື່ມສິ່ງມຶນເມົາ ແລ້ວຂັບລົດ ແລະ ຂັບລົດໄວ ແລະ ອຸບັດຕິເຫດສ່ວນຫຼາຍເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະບຸນປະເພນີຕ່າງໆ ທີ່ມີການສະເຫຼີມສະຫຼອງກັນດ້ວຍການດື່ມສຶ່ງມຶນເມົາ.

ການບາດເຈັບຈາກການສັນຈອນຕາມທ້ອງຖະໜົນ ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້

ການບາດເຈັບຈາກການສັນຈອນຕາມທ້ອງຖະໜົນ ບໍ່ແມ່ນ ອຸບັດຕິເຫດ. ຄຳວ່າ ອຸບັດຕິເຫດຖືກນິຍາມວ່າ ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ບໍ່ຄາດຝັນທີ່ເກີດຂຶ້ນໂດຍບັງເອີນ. ການບາດເຈັບຈາກການສັນຈອນຕາມທ້ອງຖະໜົນ ແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບຈາກການສ້າງປັດໃຈສ່ຽງ ເຊັ່ນວ່າ ການຂັບລົດໄວ ແລະ ການດື່ມແລ້ວຂັບ. ການໃສ່ໝວກກັນນັອກ ແລະ ສາຍແອວນິລະໄພ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເສຍຊີວິດ ເຖິງ 40% ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການບາດເຈັບສາຫັດ ເຖິງ 70%.

ຫຼີກລ່ຽງການໃຊ້ໂທລະສັບຂະນະຂັບລົດ ສາມາດປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຖະໜົນຫົນທາງມີຄວາມປອດໄພເພີ່ມຂຶ້ນ ເພາະວ່າ ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ, ການໂທລະສັບ ຫຼື ການປະມືຂອງເຈົ້າອອກຈາກພວງມະໄລຂ້າງໜຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຫັນປ່ຽນຄວາມສົນໃຈໃນການເບິ່ງທາງ ແລະ ຜູ້ສັນຈອນອື່ນໆ.

ການດື່ມສິ່ງມຶນເມົາແລ້ວຂັບລົດ ແມ່ນເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອຸບັດຕິເຫດ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເສຍຊີວິດ.

ການຂັບລົດໄວ

ຄົນຍ່າງ ແລະ ຄົນຂັບລົດຈັກ ມີໂອກາດສູງທີ່ຈະລອດຊີວິດຈາກການຖືກລົດໃຫຍ່ຕໍາໃນຄວາມໄວ 30 ກມ/ຊມ ຫຼື ຕໍ່າກວ່ານັ້ນ? ຄວາມໄວໃນລະດັບນີ້ແມ່ນແນະນຳສຳລັບການການຂັບຂີ່ໃນເຂດທີ່ມີຄົນໃຊ້ຖະໜົນຫຼາຍ, ເຂດໂຮງຮຽນ ແລະ ເຂດຊຸມຊົນ.

ສັບປະດາສ້າງຄວາມປອດໄພຕາມທ້ອງຖະໜົນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຄັ້ງທີ 4 ລະຫວ່າງ ວັນທີ 8-14 ພຶດສະພາ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ແມ່ນຈະເນັ້ນໃສ່ ຄວາມໄວ ແລະ ສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ ເພື່ອແກ້ໄຂປັດໃຈສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອຸບັດຕິເຫດ. ມີຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ຈາກການເກີດອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ ໂດຍການບັງຄັບໃຊ້ລະບຽບການຈຳກັດຄວາມໄວ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍທີ່ເກີດຈາກການຂັບລົດໄວ. 


Copy of LFT 6505 2

ຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການອະນາໄມໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ດຣ. ຈູລຽດ ໄຟລໂຊຄ໌ ແລກປ່ຽນຂໍ້ຄວາມເພື່ອສ້າງປອດໄພຕາມທ້ອງຖະໜົນ “Save lives #SlowDown”. ພາບ: ອົງການອະນາໄມໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຈົ້າ ໃນນາມເປັນຜູ້ໃຊ້ຖະໜົນຄົນໜຶ່ງ

ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຈຳນວນອຸບັດຕິເຫດ ແລະ ຜູ້ບາດເຈັບເພີ່ມຂຶ້ນທຸກມື້ ໃນປະເທດເຮົາ. ສະນັ້ນ, ໃນນາມເປັນຜູ້ໃຊ້ຖະໜົນຄົນໜຶ່ງ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຈົ້າຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ຖະໜົນ ແລະ ເຈົ້າຂອງເອງ ແມ່ນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງການດື່ມສິ່ງມຶນເມົາແລ້ວຂັບລົດ. 

ຂໍ້ມູນລະອຽດກ່ຽວກັບໂຄງການສ້າງຄວາມປອດໄພຕາມທ້ອງຖະໜົນ ເພື່ອເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງດ້ວຍຄວາມປອດໄພໃນຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ລາວ (#ArriveAlive4PiiMai) ທີ່ນີ້.

Sustainable Development Goals

E SDG Poster Tabloid resized

Look at our Exposure photo stories

Exposure screenshot resized

Watch the new film by UN in Lao PDR, 'This is Development'

SDG film thumbs

Read our new UN brochure

Follow the conversation