ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອຜູ້​ລອດຊີວິດ​ຈາກ​ການ​ຄ້າມ​ະນຸດ​ກັບ​ຄືນສູ່​ສັງຄົມຜ່ານ​ປະ​ເທດ​ລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ

english button

ບາງກອກ, 7 ​ເມສາ 2017 

ມື້ນີ້​ເຄື່ອງມື​ໃໝ່​ໃນ​ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ການ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ສັງຄົມ​ຂອງ​ຜູ້​ລອດຊີວິດ​ຈາກ​ການ​ຄ້າ​ມະນຸດ​ໄດ້​ຖືກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ ສະຖາບັນ NEXUS, ​ໂຄງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ເພື່ອ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຕ້ານ​ການ​ຄ້າ​ມະນຸດ (UN-ACT) ​ແລະ ອົງການ​ສຸພາ​ນິມິດ (World Vision). ປື້ມຄູ່​ມື - ສະໜັບສະໜູນ​ການ​ກັບສົ່ງ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ສັງຄົມ​ຂອງ​ຜູ້​ຖືກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ: ຄູ່​ມື​ສຳລັບອະນຸພາກພື້ນ​ລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ- ​ແມ່ນ​ສຳລັບ​ຜູ້​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ຈາ​ກພາກລັດຖະບານ ​ແລະ​ອົງການ​ທີ່ບໍ່​ສັງ​ກັດລັດຖະບານ, ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂຈຸດ​ອ່ອນ​ໃນ​ກອບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອຜູ້​ຖືກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ ​ແລະ​ ການ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ສັງຄົມ​ໃນອານຸ​ພາກພື້ນລຸ່ມ​ແມ່​ນ້ຳຂອງ (ປະ​ເທດ​ອາ​ນຸພາກພື້ນລຸ່ມ​ແມ່​ນ້ຳຂອງ​ປະກອບ​ມີ: ກຳປູ​ເຈຍ, ສປ ຈີນ, ສປປ ລາວ, ມຽນມ້າ, ​ໄທ ​ແລະ​ ສສ ຫວຽດນາມ). 

Cover page media

 

ປື້ມຄູ່​ມື​ໄດ້​ເນັ້ນກ່ຽວ​ກັບ​ຕົວຢ່າງ​ບວກ​ສຳລັບ​ການ​ສົ່ງ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ສັງຄົມ​ຂອງ​ຜູ້​ຖືກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຈາກ​ການ​ຄ້າ​ມະນຸດ ​ພ້ອມ​ທັງ​ຄວາມ​ທ້າ​ທາຍ ທີ່​ຜູ້​ຖືກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຫຼາຍຄົນ​ປະ​ເຊີນ​ໃນ​ການ​ອອກ​ຈາກ​ສະພາບ​ການ​ຂູດ​ຮີດ. ນອກ​ນີ້,  ຄູ່​ມື​​ຍັງ​ມີ​ຄຳ​ແນະນຳ​​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດໃຫ້​ກັບ​ຜູ້​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ຕົວ​ຈິງ -ຜ່ານ​ບົດ​ລາຍ​ງານ ​ແລະ ​ຂໍ້​ແນະນຳ​ຕ່າງໆ - ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ໂຄງການ ​ແລະ ​ນະ​​ໂຍບາຍ​ການ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ສັງຄົມ​ແນວ​ໃດ.

ຄູ່​ມື​ແມ່ນ​ອີງ​ໃສ່​ຜົນ​ການ​ສຳ​ຫຼວດຈາກ​ການ​ສຶກສາ​ພາກພື້ນ ຫຼັງຈາກຖືກ​ຄ້າ​ມະນຸດ: ປະສົບ​ການ ​ແລະ​ ຄວາ​ມທ້າ​ທາຍ​ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ສັງຄົມ​ຂອງ​ຜູ້​ຖືກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຈາກ​ການ​ຄ້າ​ມະນຸດ​ໃນ​ອານຸພາກພື້ນລຸ່ມ​ແມ່ນ້ຳຂອງ ​ເຊິ່ງ​ໄດ້​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃນ​ປີ 2013 ​ໂດຍ​ສະ​ຖາ​ບັນ NEXUS ​ແລະ ​ໂຄງການ​ສະຫະ​​ປະຊາຊາ​ດ​ເຄືອ​ຂ່າຍຕ້ານ​ການ​ຄ້າ​ມະນຸດ (UNIAP), ປັດຈຸບັນ (UN-ACT). ການ​ສຶກສາ​ນີ້​ອີງ​ໃສ່ ການ​ສຳພາດ​ທາງ​ເລິກ​ກັບ​ຜູ້​ຖືກ​ເຄາະຮ້າຍ ຫຼາຍຮ້ອຍ​ຄົນ ​​ໃນ​ປະ​ເທດ​ອານຸພາກພື້ນລຸ່ມ​ແມ່ນ້ຳຂອງ ​ແລະ​ ວິ​ໄຈ​ພາກ​ປະຕິບັດ​ທີ່ດີ​ຫຼາຍອັນ ​ແລະ​ ບົດຮຽນ​ໂດຍ​ກົງ​ຈາກ​ຜູ້​ຖືກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຈາກ​ການ​ຄ້າ​ມະນຸດ​ໃນ​ພາກພື້ນ.

ທ່ານ ນາງ ຣີ​ເປ​ກກາ ​ເຊີ​ທີ, ນັກ​ສຳ​ຫຼວດອາວຸ​ໂສ​ຈາກ​ສະ​ຖາ​ບັນ NEXUS ​ແລະ ບັນນາທິການຂອງ​ທັງ​ສອງ​ບົດ​ລາຍ​ງານການ​ສຳ​ຫຼວດ ຫຼັງຈາກຖືກ​ຄ້າ​ມະນຸດ ​ແລະ ​ຄູ່​ມື​ທີ່​ຕີ​ພິມ​ໃໝ່ ​ເວົ້າວ່າ, ”ຜູ້​ຖືກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຈາກ​ການ​ຄ້າ​ມະນຸດ​ຫຼາຍກ່ວາ 250 ຄົນ​ຈາກ​ 6 ປະ​ເທດ​ໄດ້​​ແລກປ່ຽນ​ປະສົບ​ການ​ຕົວ​ຈິງ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ແລະ ​ສະ​ທ້ອນ​ຊີວິດ​ການ​ຄ້າ​ມະນຸດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ປື້ມຄູ່​ມື​ນີ້​ແມ່ນ​ອີງ​ໃສ່​ປະສົບ​ການ​ສົ່ງ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ສັງຄົມ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ແລະ​ ຄຳ​ແນະ​ນຳຂອງ​​ເຂົາ​ເຈົ້າ ກ່ຽວ​ກັບການ​ສະໜັບສະໜູນ​ການ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ສັງຄົມ​ຂອງ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ໃຫ້​ດີ​ຂຶ້ນ​ແນວ​ໃດ”

ຄູ່​ມື​ເຫຼັ້ມນີ້​ໄດ້​ມີ​ການ​ແປ​ເປັນ​ພາສາ​ຫຼັກຂອງ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ໂຄງການ​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ຢູ່. ຈະ​ຖືກ​ເຜີຍ​​ແຜ່​ໃຫ້​ກັບ​ອົງການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ແລະ ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ໃນ​ພາກພື້ນ​ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ​ວຽກ​ງານ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອທີ່​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່ຂອງ​ພວກ​ເຂົາເຈົ້າ. ​ເອມີ ​​ໂຄນ​ລິນ, ຜູ້​ປະສານ​ງານ​​ແຜນ​ງານ​ພາກພື້ນຂອງ​ອົງການ​ສຸພາ​ນິມິດ ການສິ້ນສຸດ​ການ​ທາລຸນ​ເດັກນ້ອຍ (EVAC) ​​ໂຄງການ​ພ​​າກພື້ນອາຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ໄດ້​ເນັ້ນ ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ຄູ່​ມື​ສະບັບ​ນີ້​ໃນ​ປື້ມຄູ່​ມື​ເພື່ອ​ປັບປຸງ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ການ​ສົ່ງ​ກັບຄືນ​ສູ່​ສັງຄົມ: ”ອົງການ​ສຸພາ​ນິມິດ, ກັບ​ໂຄງການ​ພື້ນຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ພວກ​ເຮົາ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ເຫຼົ່ານີ້​ໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ການ​ຄ້າ​ມະນຸດ ຈາກ​ນະ​ໂຍບາຍ, ການ​ໂຄສະນາ​ເຜີຍ​​ແຜ່ ​ແລະ​​ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ພ້ອມ​ທີ່​ຈະ​ສະໜັບສະໜູນ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ນີ້.”

ທັງ ການ​ສຶກສາ ຫຼັງ​ຈາກຖືກ​ຄ້າ​ມະນຸດ ​ແລະ ​ຄູ່​ມື​ການ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ສັງ​ຄົມ ​ແມ່ນ​ຕົວຢ່າງ​ທີ່​ດີ​ຂອງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ພາກພື້ນຜ່ານ​ການ​ປະສານ​ງານ​ລະດັບ​ລັດຖະມົນຕີ​ໃນ​ພາກພື້ນ​ແມ່ນ້ຳຂອງ​ຕ້ານ​ການ​ຄ້າ​ມະນຸດ (COMMIT).  ຄອມ​ມິດ​ແມ່ນ​ກົນ​ໄກ​ສຳລັບ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສອງ​ຝ່າຍ ​ແລະ ​ຫຼາຍຝ່າຍ​ຕ້ານ​ການ​ຄ້າ​ມະນຸດ ຢູ່​ບົນ​ພື້ນຖານ​ບົດ​ບັນທຶກ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ ປີ 2004 ​ລະຫວ່າງ​  6 ​ປະ​ເທດ​ອານຸພາກພື້ນລຸ່ມ​ແມ່ນ້ຳຂອງ. ​ໂຄງການສະຫະ​ປະຊາຊາ​ດ​ເພື່ອ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຕ້ານ​ການ​ຄ້າ​ມະນຸດ (UN-ACT) ​ແລະ​ ໂຄງການ​ກົ້ກ​ເຄົ້າ, UNIAP, ​ໄດ້​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ​ເປັນ​ກອງ​ເລຂາ​ໃຫ້​ກັບ​ຂະ​ບວນການ​ຄອມ​ມິດຕັ້ງ​ແຕ່ກໍ່ຕັ້ງມາ.

ທ່ານ ນາງ ກາ​ໂອຣິ ກາ​ວາຣາປາຢາ​ຊິ, ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ພາກພື້ນຂອງ​​ໂຄງການ UN-ACT ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ເຖິງ​ພາລະ​ບົດບາດ​ທີ່​ສຳຄັນ​ຂອງ​ຂະ​ບວນການ​ຄອມ​ມິດ​ໃນ​ການ​ປັບປຸງ​ການ​ຕອບ​ສະໜອງ​ການ​ສົ່ງ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ສັງຄົມ: ”ການ​ສຶກສາ​ວິ​ໄຈ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ໃນ​ຈຸດ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ພາກພື້ນ ທັງ​​ແນວ​ຄວາມ​ຄິດ​ທີ່​ລິ​ເລີ່​ມການ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ສັງຄົມ ​ແມ່ນ​ຮັບຮອງ​ໂດຍ​ລັດຖະບານ​ຄອມ​ມິດ. ຂອບ​ໃຈ​ຕໍ່​ກອບ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ຄອມ​ມິດ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ສາມາດ​ເຜີຍ​ແຜ່​ຫຼັກຖານ​ທີ່​ອຸດົມສົມບູນ ສາມາ​ດ​​​ແ​ຈ້ງກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສຶກສາ​ນີ້ ​ແລະ ​ຄູ່​ມື​ນີ້, ​ແລະ ​ປັດຈຸບັນ​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ພາລະ​ບົດບາດ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ປັບປຸງ​ນະ​​ໂຍບາຍ ​ແລະ​​ ແຜນ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສົ່ງ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ສັງຄົມ​ຜ່ານ​ອານຸພາກພື້ນ, ທີ່​ໄດ້​ມາດຖານ​ສາກົນ.”

ຈົບ

ເຂົ້າ​ເຖິງ​ປື້ມຄູ່​ມື, ກົດທີ່ນີ.

​ເພື່ອ​ ດາວ​ໂລດບົດ​ລາຍ​ງານ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ ຫຼັງຖືກຄ້າ​ມະນຸດ , ກົດທີ່ນີ້.

ສຳລັບ​ຂໍ້​ມູນ​​ເພີ​ມ​ເຕີມ​ສຳລັບ​ການ​ສຳພາດ, ກະລຸນາ​ຕິດ​ຕໍ່:

ສະ​ຖາ​ບັນ NEXUS : Ms. Rebecca Surtees, Senior Researcher, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

​ໂຄງການ UN-ACT: Mr. Sebastian Boll, Regional Research Specialist, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ອົງກາ​ນສຸພາ​ນິມິດ: Ms. Amy Collins, Regional Programme Coordinator, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Sustainable Development Goals

E SDG Poster Tabloid

Look at our Exposure photo stories

Exposure screenshot

Watch the new film by UN in Lao PDR, 'This is Development'

SDG film thumbs

60 years of Lao - UN partnership

Promo shot 1