ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອຜູ້​ລອດຊີວິດ​ຈາກ​ການ​ຄ້າມ​ະນຸດ​ກັບ​ຄືນສູ່​ສັງຄົມຜ່ານ​ປະ​ເທດ​ລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ

english button

ບາງກອກ, 7 ​ເມສາ 2017 

ມື້ນີ້​ເຄື່ອງມື​ໃໝ່​ໃນ​ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ການ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ສັງຄົມ​ຂອງ​ຜູ້​ລອດຊີວິດ​ຈາກ​ການ​ຄ້າ​ມະນຸດ​ໄດ້​ຖືກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ ສະຖາບັນ NEXUS, ​ໂຄງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ເພື່ອ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຕ້ານ​ການ​ຄ້າ​ມະນຸດ (UN-ACT) ​ແລະ ອົງການ​ສຸພາ​ນິມິດ (World Vision). ປື້ມຄູ່​ມື - ສະໜັບສະໜູນ​ການ​ກັບສົ່ງ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ສັງຄົມ​ຂອງ​ຜູ້​ຖືກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ: ຄູ່​ມື​ສຳລັບອະນຸພາກພື້ນ​ລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ- ​ແມ່ນ​ສຳລັບ​ຜູ້​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ຈາ​ກພາກລັດຖະບານ ​ແລະ​ອົງການ​ທີ່ບໍ່​ສັງ​ກັດລັດຖະບານ, ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂຈຸດ​ອ່ອນ​ໃນ​ກອບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອຜູ້​ຖືກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ ​ແລະ​ ການ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ສັງຄົມ​ໃນອານຸ​ພາກພື້ນລຸ່ມ​ແມ່​ນ້ຳຂອງ (ປະ​ເທດ​ອາ​ນຸພາກພື້ນລຸ່ມ​ແມ່​ນ້ຳຂອງ​ປະກອບ​ມີ: ກຳປູ​ເຈຍ, ສປ ຈີນ, ສປປ ລາວ, ມຽນມ້າ, ​ໄທ ​ແລະ​ ສສ ຫວຽດນາມ). 

Cover page media

 

ປື້ມຄູ່​ມື​ໄດ້​ເນັ້ນກ່ຽວ​ກັບ​ຕົວຢ່າງ​ບວກ​ສຳລັບ​ການ​ສົ່ງ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ສັງຄົມ​ຂອງ​ຜູ້​ຖືກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຈາກ​ການ​ຄ້າ​ມະນຸດ ​ພ້ອມ​ທັງ​ຄວາມ​ທ້າ​ທາຍ ທີ່​ຜູ້​ຖືກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຫຼາຍຄົນ​ປະ​ເຊີນ​ໃນ​ການ​ອອກ​ຈາກ​ສະພາບ​ການ​ຂູດ​ຮີດ. ນອກ​ນີ້,  ຄູ່​ມື​​ຍັງ​ມີ​ຄຳ​ແນະນຳ​​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດໃຫ້​ກັບ​ຜູ້​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ຕົວ​ຈິງ -ຜ່ານ​ບົດ​ລາຍ​ງານ ​ແລະ ​ຂໍ້​ແນະນຳ​ຕ່າງໆ - ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ໂຄງການ ​ແລະ ​ນະ​​ໂຍບາຍ​ການ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ສັງຄົມ​ແນວ​ໃດ.

ຄູ່​ມື​ແມ່ນ​ອີງ​ໃສ່​ຜົນ​ການ​ສຳ​ຫຼວດຈາກ​ການ​ສຶກສາ​ພາກພື້ນ ຫຼັງຈາກຖືກ​ຄ້າ​ມະນຸດ: ປະສົບ​ການ ​ແລະ​ ຄວາ​ມທ້າ​ທາຍ​ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ສັງຄົມ​ຂອງ​ຜູ້​ຖືກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຈາກ​ການ​ຄ້າ​ມະນຸດ​ໃນ​ອານຸພາກພື້ນລຸ່ມ​ແມ່ນ້ຳຂອງ ​ເຊິ່ງ​ໄດ້​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃນ​ປີ 2013 ​ໂດຍ​ສະ​ຖາ​ບັນ NEXUS ​ແລະ ​ໂຄງການ​ສະຫະ​​ປະຊາຊາ​ດ​ເຄືອ​ຂ່າຍຕ້ານ​ການ​ຄ້າ​ມະນຸດ (UNIAP), ປັດຈຸບັນ (UN-ACT). ການ​ສຶກສາ​ນີ້​ອີງ​ໃສ່ ການ​ສຳພາດ​ທາງ​ເລິກ​ກັບ​ຜູ້​ຖືກ​ເຄາະຮ້າຍ ຫຼາຍຮ້ອຍ​ຄົນ ​​ໃນ​ປະ​ເທດ​ອານຸພາກພື້ນລຸ່ມ​ແມ່ນ້ຳຂອງ ​ແລະ​ ວິ​ໄຈ​ພາກ​ປະຕິບັດ​ທີ່ດີ​ຫຼາຍອັນ ​ແລະ​ ບົດຮຽນ​ໂດຍ​ກົງ​ຈາກ​ຜູ້​ຖືກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຈາກ​ການ​ຄ້າ​ມະນຸດ​ໃນ​ພາກພື້ນ.

ທ່ານ ນາງ ຣີ​ເປ​ກກາ ​ເຊີ​ທີ, ນັກ​ສຳ​ຫຼວດອາວຸ​ໂສ​ຈາກ​ສະ​ຖາ​ບັນ NEXUS ​ແລະ ບັນນາທິການຂອງ​ທັງ​ສອງ​ບົດ​ລາຍ​ງານການ​ສຳ​ຫຼວດ ຫຼັງຈາກຖືກ​ຄ້າ​ມະນຸດ ​ແລະ ​ຄູ່​ມື​ທີ່​ຕີ​ພິມ​ໃໝ່ ​ເວົ້າວ່າ, ”ຜູ້​ຖືກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຈາກ​ການ​ຄ້າ​ມະນຸດ​ຫຼາຍກ່ວາ 250 ຄົນ​ຈາກ​ 6 ປະ​ເທດ​ໄດ້​​ແລກປ່ຽນ​ປະສົບ​ການ​ຕົວ​ຈິງ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ແລະ ​ສະ​ທ້ອນ​ຊີວິດ​ການ​ຄ້າ​ມະນຸດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ປື້ມຄູ່​ມື​ນີ້​ແມ່ນ​ອີງ​ໃສ່​ປະສົບ​ການ​ສົ່ງ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ສັງຄົມ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ແລະ​ ຄຳ​ແນະ​ນຳຂອງ​​ເຂົາ​ເຈົ້າ ກ່ຽວ​ກັບການ​ສະໜັບສະໜູນ​ການ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ສັງຄົມ​ຂອງ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ໃຫ້​ດີ​ຂຶ້ນ​ແນວ​ໃດ”

ຄູ່​ມື​ເຫຼັ້ມນີ້​ໄດ້​ມີ​ການ​ແປ​ເປັນ​ພາສາ​ຫຼັກຂອງ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ໂຄງການ​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ຢູ່. ຈະ​ຖືກ​ເຜີຍ​​ແຜ່​ໃຫ້​ກັບ​ອົງການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ແລະ ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ໃນ​ພາກພື້ນ​ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ​ວຽກ​ງານ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອທີ່​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່ຂອງ​ພວກ​ເຂົາເຈົ້າ. ​ເອມີ ​​ໂຄນ​ລິນ, ຜູ້​ປະສານ​ງານ​​ແຜນ​ງານ​ພາກພື້ນຂອງ​ອົງການ​ສຸພາ​ນິມິດ ການສິ້ນສຸດ​ການ​ທາລຸນ​ເດັກນ້ອຍ (EVAC) ​​ໂຄງການ​ພ​​າກພື້ນອາຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ໄດ້​ເນັ້ນ ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ຄູ່​ມື​ສະບັບ​ນີ້​ໃນ​ປື້ມຄູ່​ມື​ເພື່ອ​ປັບປຸງ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ການ​ສົ່ງ​ກັບຄືນ​ສູ່​ສັງຄົມ: ”ອົງການ​ສຸພາ​ນິມິດ, ກັບ​ໂຄງການ​ພື້ນຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ພວກ​ເຮົາ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ເຫຼົ່ານີ້​ໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ການ​ຄ້າ​ມະນຸດ ຈາກ​ນະ​ໂຍບາຍ, ການ​ໂຄສະນາ​ເຜີຍ​​ແຜ່ ​ແລະ​​ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ພ້ອມ​ທີ່​ຈະ​ສະໜັບສະໜູນ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ນີ້.”

ທັງ ການ​ສຶກສາ ຫຼັງ​ຈາກຖືກ​ຄ້າ​ມະນຸດ ​ແລະ ​ຄູ່​ມື​ການ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ສັງ​ຄົມ ​ແມ່ນ​ຕົວຢ່າງ​ທີ່​ດີ​ຂອງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ພາກພື້ນຜ່ານ​ການ​ປະສານ​ງານ​ລະດັບ​ລັດຖະມົນຕີ​ໃນ​ພາກພື້ນ​ແມ່ນ້ຳຂອງ​ຕ້ານ​ການ​ຄ້າ​ມະນຸດ (COMMIT).  ຄອມ​ມິດ​ແມ່ນ​ກົນ​ໄກ​ສຳລັບ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສອງ​ຝ່າຍ ​ແລະ ​ຫຼາຍຝ່າຍ​ຕ້ານ​ການ​ຄ້າ​ມະນຸດ ຢູ່​ບົນ​ພື້ນຖານ​ບົດ​ບັນທຶກ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ ປີ 2004 ​ລະຫວ່າງ​  6 ​ປະ​ເທດ​ອານຸພາກພື້ນລຸ່ມ​ແມ່ນ້ຳຂອງ. ​ໂຄງການສະຫະ​ປະຊາຊາ​ດ​ເພື່ອ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຕ້ານ​ການ​ຄ້າ​ມະນຸດ (UN-ACT) ​ແລະ​ ໂຄງການ​ກົ້ກ​ເຄົ້າ, UNIAP, ​ໄດ້​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ​ເປັນ​ກອງ​ເລຂາ​ໃຫ້​ກັບ​ຂະ​ບວນການ​ຄອມ​ມິດຕັ້ງ​ແຕ່ກໍ່ຕັ້ງມາ.

ທ່ານ ນາງ ກາ​ໂອຣິ ກາ​ວາຣາປາຢາ​ຊິ, ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ພາກພື້ນຂອງ​​ໂຄງການ UN-ACT ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ເຖິງ​ພາລະ​ບົດບາດ​ທີ່​ສຳຄັນ​ຂອງ​ຂະ​ບວນການ​ຄອມ​ມິດ​ໃນ​ການ​ປັບປຸງ​ການ​ຕອບ​ສະໜອງ​ການ​ສົ່ງ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ສັງຄົມ: ”ການ​ສຶກສາ​ວິ​ໄຈ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ໃນ​ຈຸດ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ພາກພື້ນ ທັງ​​ແນວ​ຄວາມ​ຄິດ​ທີ່​ລິ​ເລີ່​ມການ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ສັງຄົມ ​ແມ່ນ​ຮັບຮອງ​ໂດຍ​ລັດຖະບານ​ຄອມ​ມິດ. ຂອບ​ໃຈ​ຕໍ່​ກອບ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ຄອມ​ມິດ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ສາມາດ​ເຜີຍ​ແຜ່​ຫຼັກຖານ​ທີ່​ອຸດົມສົມບູນ ສາມາ​ດ​​​ແ​ຈ້ງກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສຶກສາ​ນີ້ ​ແລະ ​ຄູ່​ມື​ນີ້, ​ແລະ ​ປັດຈຸບັນ​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ພາລະ​ບົດບາດ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ປັບປຸງ​ນະ​​ໂຍບາຍ ​ແລະ​​ ແຜນ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສົ່ງ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ສັງຄົມ​ຜ່ານ​ອານຸພາກພື້ນ, ທີ່​ໄດ້​ມາດຖານ​ສາກົນ.”

ຈົບ

ເຂົ້າ​ເຖິງ​ປື້ມຄູ່​ມື, ກົດທີ່ນີ.

​ເພື່ອ​ ດາວ​ໂລດບົດ​ລາຍ​ງານ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ ຫຼັງຖືກຄ້າ​ມະນຸດ , ກົດທີ່ນີ້.

ສຳລັບ​ຂໍ້​ມູນ​​ເພີ​ມ​ເຕີມ​ສຳລັບ​ການ​ສຳພາດ, ກະລຸນາ​ຕິດ​ຕໍ່:

ສະ​ຖາ​ບັນ NEXUS : Ms. Rebecca Surtees, Senior Researcher, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

​ໂຄງການ UN-ACT: Mr. Sebastian Boll, Regional Research Specialist, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ອົງກາ​ນສຸພາ​ນິມິດ: Ms. Amy Collins, Regional Programme Coordinator, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our brochure

Read our Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) report