ສ້າງອະນາຄົດແບບຍືນຍົງຮ່ວມກັນ

 

english button

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 10 ກໍລະກົດ 2017

“ການມີເປົ້າໝາຍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງເພີ້ຝັນ. ມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມຫວັງລົມໆແລ້ງໆ ຫຼື ຄວາມຝັນແບບຄຸມເຄືອ ວ່າມື້ໜຶ່ງເຮົາຈະມີ,ຈະເຮັດ ຫຼື ຈະເປັນ. ບໍ່, ການມີເປົ້າໝາຍມີຄວາມໝາຍຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.” – ນີ້ແມ່ນຄໍາກ່າວເປີດຮູບເງົາໃໝ່ຂອງພວກເຮົາ ເຊິ່ງມີຫົວຂໍ້ວ່າ ນີ້ແມ່ນການພັດທະນາ - ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໃນ ສປປ ລາວ. ຮູບເງົາດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ມື້ນີ້ໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງເປັນຮູບເງົາທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະຊາຊົນລາວມຸ່ງໜ້າສູ່ເປົ້າໝາຍ ແລະ ຄວາມຝັນຂອງເຂົາເຈົ້າ ດ້ວຍຫົວໃຈທີ່ມຸ່ງໝັ້ນ ແລະ ຈິດໃຈອັນແຮງກ້າຄືແນວໃດ. 

SDG film thumbs

ຮູບພາບ: UN Lao PDR / Ildiko Hamos-Sohlo

ຮູບເງົາສ້າງແຮງບັນດານໃຈນີ້ ເປີດເລື່ອງໂດຍສຽງກອງທີ່ຢູ່ວັດທີ່ມີເອກະລັກສະເພາະ ແລະ ນຳສະເໜີ ນ້ອງ ດີ້ ສາວ ລາວ, ນັກມວຍສາວຄົນເກັ່ງ ໄວ 16 ປີ ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ນ້ອງ ດີ້ ເຮັດວຽກແນວໃດເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງຕົນເອງ ໂດຍບໍ່ຢ້ານກົວຕໍ່ການປລາໄຊ ແລະ ຈົດຈໍ່ໃສ່ໃນສິ່ງທີ່ນ້ອງຕ້ອງການ. ຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນ ແລະ ໄດ້ຍິນສຽງຈາກຫຼາຍໆຄົນຈາກທຸກສາຂາອາຊີບໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຝັນຂອງເຂົາເຈົ້າກາຍເປັນຄວາມຈິງ. ຮູບເງົານີ້ແມ່ນຖ່າຍທຳຢູ່ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງມີການຈັບພາບຂອງຕົວລະຄອນທີ່ໜ້າຫລົງໄຫຼ, ຄວາມສວຍງາມຂອງທຳມະຊາດໃນປະເທດ ພ້ອມກັບຄວາມປາດຖະໜາອັນແຮງກ້າຂອງຄົນທີ່ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ມີອະນາຄົດທີ່ສົດໃສ ສຳລັບຕົນເອງ ແລະ ປະເທດຊາດ.

ຮູບເງົາດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ຄັ້ງທຳອິດພ້ອມກັບກອງປະຊຸມທາງການເມືອງລະດັບສູງ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ນິວຢອກ ແຕ່ວັນທີ 10-19 ກໍລະກົດນີ້ ເຊິ່ງເປັນເວທີກາງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ຈະໄດ້ທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າຂອງວາລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ປີ 2030 ທີ່ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນທຸກໆປີ ແລະ ໃນປີນີ້ ຫົວຂໍ້ຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນ "ການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການສົ່ງເສີມຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ໃນໂລກທີ່ກຳລັງປ່ຽນແປງ ". ຫົວໃຈສຳຄັນຂອງວາລະປີ 2030 ແມ່ນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຫຼື ປພຍ ເຊິ່ງປະກອບມີ 17 ເປົ້າໝາຍ ແລະ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍບັນດາລັດສະມາຊິກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອຊ່ວຍຫັນປ່ຽນໂລກເຂົ້າສູ່ເສັ້ນທາງສູ່ອະນາຄົດແບບຍືນຍົງ ໂດຍບໍ່ຖິ້ມໃຜໄວ້ຂ້າງຫລັງ.

ຄະນະຜູ້ແທນທາງການເມືອງຂອງ ສປປ ລາວ ນຳໂດຍທ່ານ ທອງຜ່ານ ສະຫວັນເພັດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານນາງ ສີສົມບູນ ອຸນາວົງ, ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ແລະ ທ່ານ ອານຸພາບ ວົງໜໍ່ແກ້ວ, ຫົວໜ້າກົມອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທາງການເມືອງລະດັບສູງ. ໂດຍຮ່ວມອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ຕາມເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ຄະນະຜູ້ແທນດັ່ງກ່າວຈະຂັບເຄື່ອນວາລະການພັດທະນາຂອງປະເທດ ເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສ້າງອະນາຄົດທີ່ຮຸ່ງເຮືອງ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ທົ່ວເຖິງສຳລັບໝົດທຸກຄົນ.

ຢ່າລືມເບິ່ງຮູບເງົາສະບັບເຕັມຂອງພວກເຮົາທີ່ມີຄວາມຍາວ 3 ນທ ໄດ້ທີ່: http://bit.ly/2sKNYga

ເບິ່ງຮູບເງົາສະບັບເຕັມ ທີ່ມີຄວາມຍາວ 7 ນາທີ ໄດ້ທີ່:

Sustainable Development Goals

E SDG Poster Tabloid resized

Look at our Exposure photo stories

Exposure screenshot resized

Watch the new film by UN in Lao PDR, 'This is Development'

SDG film thumbs

60 years of Lao - UN partnership

Promo shot 1 resized