ການປະກວດ ຮູບພາບພ້ອມບົດເລື່ອງກ່ຽວກັບພາບ ເນື່ອງໃນສັບປະດາ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຢາຕ້ານເຊື້ອ

 

 

english button

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 8 ກັນ​ຍາ 2017

ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ຂໍເຊີນ ນັກຖ່າຍພາບ ແລະ ນັກຂຽນເລື່ອງເລົ່າ ທຸກທ່ານ ສົ່ງພາບຖ່າຍພ້ອມດ້ວຍບົດເລື່ອງບັນລະຍາຍກ່ຽວກັບຮູບພາບດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າປະກວດ ເນື່ອງໃນໂອກາດ "ສັບປະດາຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຢາຕ້ານເຊື້ອ" ໃນເດືອນ ພະຈິກ ທີ່ຈະມາເເຖິງນີ້. 

What you need to know about AMR

ຮູບພາບ: FAO

ຈຸດປະສົງ ຂອງການປະກວດ ແມ່ນເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະຕິບັດທີ່ດີ ໃນການລ້ຽງສັດ ທີ່ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການເກີດພະຍາດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ ທັງເປັນການປ້ອງກັນການດື້ຕໍ່ຢາຕ້ານເຊື້ອຂອງຈຸລິນຊີ (AMR). ກະລຸນາສົ່ງ ຮູບພາບ ແລະ ບົດເລື່ອງ ໃນຮູບແບບ PDF ໄປທີ່ ອີເມວຕໍ່ໄປນີ້: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ກໍານົດເວລາ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 4 ກັນຍາ ຫາ ວັນທີ 13 ຕຸລາ 2017

ລາງວັນສໍາລັບການແຂ່ງຂັນ ປະກອບມີ 3 ລາງວັນ ຕໍ່ໄປນີ້:
- ລາງວັນທີ 1 (1 ລາງວັນ) ກ້ອງຖ່າຍຮູບ (Fujifilm instax mini) ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນການເຂົ້າຮ່ວມ;
- ລາງວັນທີ 2 (1 ລາງວັນ) ຂອງທີ່ລະນຶກຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນການເຂົ້າຮ່ວມ;
- ລາງວັນທີ 3 (1 ລາງວັນ) ຂອງທີ່ລະນຶກຈາກອົງການອາຫານແລະ ການກະເສດ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນການເຂົ້າຮ່ວມ.
ນອກຈາກນັ້ນ ທັງສາມລາງວັນ ມີສິດໄດ້ຮັບ ລາງວັນຊະນະເລີດລະດັບພູມິພາກ (ເຂົ້າຮ່ວມການສະເຫຼີມສະຫຼອງ "ສັບປະດາຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຢາຕ້ານເຊື້ອ - AAW" ຈັດໂດຍ FAO RAP ໃນວັນທີ 13 ພະຈິກ 2017 ທີ່ ບາງກອກ ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ).

ຜູ້ທີ່ຈະສົ່ງຜົນງານເຂົ້າປະກວດ ຈະຕ້ອງອ່ານ ກົດລະບຽບ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ໄດ້ທີ່ນີ້.

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Follow the conversation

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our new brochure