ສປຊ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນອາຫານໂລກ ແລະ ວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ

english button

Vientiane, 17 October 2017 

ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປລາວ ໄດ້ໄຂງານ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ສອງວັນສຳຄັນຄື ວັນອາຫານໂລກ 16 ຕູລາ ແລະ ວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາ ແຫ່ງຊາດເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ 17 – 24 ຕຸລາ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ຄໍາຂວັນ “ລົງທຶນໃສ່ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ເພື່ອແກ້ໄຂການ ເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານໃນອະນາຄົດ” ແລະ “ກ້າວໄປສູ່ ສັງຄົມ ສັນຕິສຸກ ແລະ ເພື່ອທຸກຄົນ”.

Photo: UN in Lao PDR/Ildiko Hamos-Sohlo

ພິທີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ຕິດຕາມດ້ວຍ ງານວາງສະແດງ ຂອງ ບັນດາ ອົງການ ຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນວຽກງານ ການຄໍ້າປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ໃນ ຂະແໜງການກະສິກໍາ.

ພິທີໄຂງານ ແມ່ນໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ພະນະທ່ານ ປອ. ເພັດ ພົມພິພັກ ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທ່ານ ປອ. ພວງປາຣິສັກ ປຣະວົງວຽງຄໍາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ທ່ານ ນາງ ຄາຣີນາ ອິມໂມເນນ ຫົວໜ້າຜູ້ປະສານງານ ຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (UN) ທັງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ປອ. ສະຕີເຟັນ ຣູດກາດ ຜູ້ຕາງຫນ້າ ອົງການ ອາຫານ ແລະ ການກະເສດ (FAO) ປະຈຳ ສປປ ລາວ.

ໃນພິທີ, ທ່ານ ປອ. ພວງປາຣິສັກ ປຣະວົງວຽງຄໍາ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ສປປລາວ ໄດ້ຮັບຮອງ ເອົາ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ ເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມອຶດຫິວ, ແລະ ໂດຍສະເພາະ ບັນດານະໂຍບາຍການສົ່ງເສີມ ການຄໍ້າາປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ. ບັນດາຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດທີ່ມີຢູ່ ກໍໄດ້ສະທ້ອນ ໃຫ້ເຫັນເຖີງ ບັນດາບູລິມະສິດ ແລະ ແຜນງານ ທີ່ກໍາລັງຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອນໍາມາສູ່ການແກ້ໄຂບັນຫາການເຄື່ອນຍ້າຍ ຖິ່ນຖານ ຂອງ ແຮງງານຊົນນະບົດ.

ທ່ານ ປອ. ສະຕີເຟັນ ຣູດກາດ ໄດ້ເນັ້ນວ່າ ສະຫະປະຊາຊາດ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເປັນເຫດສາເຫດຫລັກສົ່ງຜົນເຮັດເກີດມີການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງຜູ່ຄົນ ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ປອດໄພ, ເປັນລະບຽບ ແລະ ປົກກະຕິ ເຊິ່ງຈະສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃສ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ.

ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ອືດຫິວ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຈາກ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ແລະ 80 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ ຄົນເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນອາໄສ ຢູ່ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ. ພວກເຂົາເຈົ້າ ມີລາຍໄດ້ ແລະ ຫາລ້ຽງຄອບຄົວ ຊື່ງມາຈາກຂະແຫນງການທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດ.

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our new brochure

Follow us on Twitter

UN in Lao PDR

RT @bmurali: Happening now-@UNDPLaoPDR support to #Lao becoming a Rule of Law state continues. Closing of Legal Sector Master Plan project…

UN in Lao PDR

RT @erlendaf: Meeting with Jhai #coffee cooperative in the south of #Lao. Potential lessons for opium farmers in the Golden Triangle. #drug

Follow the conversation