ເປີດໃຫ້ຢ້ຽມຊົມສຳນັກງານ ສປຊ ໃນວັນສະຫະປະຊາຊາດ

english button

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 26 ກັນຍາ 2017

ທ່ານຄິດເຖິງຫຍັງເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບ ສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ)? ກອງປະຊຸມລະດັບສູງ ທີ່ມີບັນດາຜູ້ນຳໂລກມາເຕົ້າໂຮມກັນ ເພື່ອສົນທະນາກ່ຽວກັບບັນຫາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໂລກ? ປະຕິບັດການ ການຮັກສາສັນຕິພາບ ຢູ່ຂົງເຂດທີ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງ? ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ໃນຂົງເຂດທີ່ເກີດມີໄພພິບັດ? 

ນ້ອງໆນັກຮຽນ ມ ຕົ້ນ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ພົບວ່າ ສປຊ ມີຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ພວກເຂົາໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ 

ສປຊ ແມ່ນຢູ່ໃກ້ໆນີ້ ຢູ່ໃນຕົວເມືອງຂອງພວກເຂົາ ເຊິ່ງມີພະນັກງານຫຼາຍຄົນມາຈາກຫຼາຍຊຸມຊົນພາຍໃນນະຄອນຫຼວງ. ໃນລະຫວ່າງງານເປີດໃຫ້ຢ້ຽມຊົມສຳນັກງານ ສປຊ, ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໃນໂອກາດວັນສະຫະປະຊາຊາດ ວັນທີ 24 ຕຸລາ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຊື້ອເຊີນນັກຮຽນລາວ 150 ນ້ອງທີ່ມາຈາກ 4 ໂຮງຮຽນພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອຊອກຮູ້ເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບ ສປຊ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງ ສປຊ. 

 

ພາບໂດຍ: ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ / ຄາເທຍ ກຣູເຕີ 

ສຳນັກງານ ສປຊ, ຢູ່ຖັດຈາກປະຕູໄຊ ແລະ ວັດທາດຝຸ່ນ, ເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງບັນດາອົງການເຄືອຂ່າຍສະຫະປະຊາຊາດ 12 ອົງການ. ຕົ້ນກະຖິນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອາຊີ ກໍມີຢູ່ໃນບໍລິເວນສວນຂອງສຳນັກງານ ເຊິ່ງເປັນທີ່ເຄົາລົບບູຊາຂອງພະນັກງານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສາກົນ. ໂດຍການປະສົບປະສານລະຫວ່າງຮີດຄອງປະເພນີໃນອະດີດ ກັບເທັກໂນໂລຢີໃໝ່ ແລະ ຍືນຍົງ, ສຳນັກງານ ສປຊ ບາງສ່ວນກໍນຳໃຊ້ໄຟຟ້າຈາກແຜ່ນຮັບແສງຕາເວັນ ເຊິ່ງເປັນພະລັງງານທົດແທນຈາກແສງຕາເວັນ. 

ເມື່ອເດີນທາງມາເຖິງ, ນ້ອງໆນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນ ຈະໄດ້ຮັບແບບຈຳລອງໜັງສືເດີນທາງ ສປຊ ແລະ ເຂົ້າໄປສວມບົດບາດເປັນຜູ້ນຳຂອງ ສປຊ ນັ້ນກໍຄື ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ໃນເວລາພວກເຂົາເຈົ້າຖ່າຍຮູບຕິດໜັງສືເດີນທາງ. ທ່ານນາງ ຄາຣິນາ ອິມໂມເນັນ, ຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ໄດ້ກ່າວຕ້ອນຮັບ ແລະ ເນັ້ນໜັກວ່າ: “ໄວໜຸ່ມຈະກ້າວໄປສູ່ບົດບາດການຂັບເຄື່ອນປະເທດ, ຮັບປະກັນວ່າ ພວກເຮົາຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ທີ່ໂລກຂອງພວກເຮົາໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ບັນລຸພາຍໃນປີ 2030.”

ຜູ້ນຳພາທ່ຽວໄດ້ພາຜູ້ຢ້ຽມຢາມໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ຖືກຈັດແບ່ງເປັນກຸ່ມ ໄປຫຼາຍສະຖານີໃນສຳນັກງານ ສປຊ. ຢູ່ແຕ່ລະຫ້ອງ, ພວກເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບສະແຕມທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອຕິດໃສ່ໜັງສືເດີນທາງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະ ໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກຂອງບັນດາອົງການເຄືອຂ່າຍ ສປຊ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນວຽກງານສຸຂະພາບ, ໂພສະນາການ, ການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານ, ແຮງງານເດັກ, ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ, ຢາເສບຕິດທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປົກຄອງ.

ພາບໂດຍ: ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ / ຄາຣາ ຕໍາ 

ນ້ອງນັກຮຽນຄົນໜຶ່ງ ຊື່ວ່າ ໂຊ ແສງວິໄຊ, ອາຍຸ 13 ປີ, ຈາກໂຮງຮຽນ ມ ຕົ້ນ ຫ້ວຍຫ້ອມ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ນ້ອງມັກກິນຈະກຳທີ່ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ແລະ ການຮັກສາຄວາມສະອາດສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ການທີ່ໄດ້ເບິ່ງຮູບເງົາໂລກຄ້າຍຄືຄວາມຈິງ ກ່ຽວກັບລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ. ນ້ອງໄດ້ຍິນມາວ່າ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ເປັນບັນຫາໃຫຍ່ຢູ່ ສປປ ລາວ, ສະນັ້ນ ນ້ອງຈິ່ງຢາກເຂົ້າໃຈຕື່ມກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ແລະ ຮູບເງົາເລື່ອງນີ້ກໍ່ອະທິບາຍໄດ້ດີ,”.

ທີມງານ ສປຊ ທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດນີ້ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະຮ່ວມກັນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາບູລິມະສິດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ. ຄອບຄົວ ສປຊ ຕີລາສູງການເປັນຄູ່ຮ່ວມ ແລະ ເປີດກ້ວາງ ຕໍ່ກັບການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ພາກເອກກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ. 

ອາຈານ ສີນະຄອນ ທຳມະວົງ ຈາກໂຮງຮຽນ ມ ຕົ້ນ ໂພນຕ້ອງ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ນັກຮຽນຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈກ່ຽວກັບວິທີການຕ່າງໆທີ່ສ້າງສັນເຫຼົ່ານີ້ ໂດຍບົ່ງບອກເຖິງວຽກງານສຳຄັນທີ່ ສປຊ ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ ໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາ. ມື້ນີ້ເປັນໂອກາດດີທີ່ສຸດໃນການພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາ, ອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ. ການຢ້ຽມຢາມ ສປຊ ໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າຄວາມຄາດໝາຍຂອງພວກເຮົາ. ນັກຮຽນຈໍານວນໜຶ່ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ອາດຈະພິຈາລະນາ ສປຊ ເປັນບ່ອນເຮັດວຽກໃນອະນາຄົດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າກໍ່ເປັນໄດ້,”. 

 

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ຕິດຕໍ່:

ທ່ານນາງ. ອິດິໂກ ຮາໂມສ-ໂຊໂລ 

ຊ່ຽວຊານການສື່ສານ, ສປຊ ປະຈຳ ສປປ ລາວ 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ໂທ.: 021 267 778

ມືຖື: 020 7717 7913

 

 

 

 

 

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our brochure

Read our Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) report