ບໍ່ປະຖິ້ມໃຜໄວ້ຂ້າງຫຼັງ: ໂຄສະນາຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ແລະ ວິທີທາງຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກ HIV

 english buttonນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, 7 ທັນວາ 2017 

ວຽງຈັນ, 7 ທັນວາ 20ນຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ວັນທີ 25 ພະຈິກ ແລະ ວັນສາກົນຕ້ານເອດ 1 ທັນວາ, ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ຮ່ວມກັບຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ວຽກແມ່-ເດັກ, ກະຊວງສຶກສາທິການແລະ ກິລາ ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳສົນທະນາ, ອົງການ UN Women ແລະ ອົງການ UNAIDS ໄດ້ງານເວທີສົນທະນາຂຶ້ນໃນຫົວຂໍ້ “ບໍ່ປະຜູ້ໃດໄວ້ຂ້າງຫຼັງ: ໂຄສະນາຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ HIV” ຂຶ້ນໃນວັນທີ 7 ທັນວາ 2017 ທີ່ວິທະຍາໄລສ້າງຄູດົງຄຳຊ້າງ. ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເປັນປະທ່ານໂດຍ ທ່ານ ຮສຈ ປອ ຄຳຜາຍ ສີສະຫວັນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ປະທານຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ວຽກແມ່ເດັກ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ຂຶ້ນກ່າວມີຄຳເຫັນໂດຍທ່ານ ນາງ ເມລິສາ ອາລວາຣາໂດ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການ UN Women ປະຈຳພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກ.  

Photo: UN Women in Lao PDR

ງານດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືຢ່າງເຂັ້ມແຂງລະຫວ່າງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ໃນການສົ່ງເສີມນະໂຍບາຍ ແລະ ກິດຈະກຳທີ່ມີຈຸດປະສົງປ້ອງກັນການໃຊ້ຄວາມຮູນແຮງຕໍ່ແມ່ ແລະ ເດັກ. ບັນຫາກ່ຽວກັບແມ່ຍິງທີ່ຕິດເຊື້ອ HIV ທີ່ຖືກລໍາອຽງ ແລະ ສ່ຽງຕໍ່ການຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ກໍເປັນຫົວຂໍ້ໜຶ່ງທີ່ຖືກຍົກຂຶ້ນສົນທະນາ. 

ຄະນະສົນທະນາສຳລັບການດັ່ງກ່າວແມ່ນມາຈາກຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ, ອົງການ UN Women, ອົງການ CARE ສາກົນ ແລະ ສູນຕ້ານ HIV /AIDS ຂອງກະຊວງສາທາ. ໃນງານຄັ້ງນີ້ມີບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ສະຖານທູດ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາຈາກວິທະຍາໄລສ້າງຄູດົງຄຳຊ້າງ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ ດົງຄຳຊ້າງ ແລະ ວິທະຍາໄລກະສິກຳດົງຄຳຊ້າງເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນ 300 ກວ່າຄົນເຂົ້າຮ່ວມ. 

ເຫດຜົນຈັດງານດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກໃຫ້ບັນດາຄູ - ອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ພາໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງທີ່ເປັນການລ່ວງລະເມີດສິດທິມະນຸດຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ຊອກຫາຊ່ອງທາງໃນການປ້ອງກັນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວ່ມ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງໝົດທຸກຄົນໃນສັງຄົມ ບົນພື້ນຖານການເຄົາລົບນັບຖື ແລະ ໃຫ້ກຽດເຊິງກັນ ແລະ ກັນ.

 ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ເປັນປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ອັນຮ້າຍແຮງຂອງສັງຄົມອີກຮູບແບບໜຶ່ງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບແມ່ຍິງທຸກເພດ, ທຸກໄວ ເຊິ່ງເກີດມາຈາກຄວາມບໍ່ສົມດຸນທາງດ້ານອຳນາດ ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງທີ່ມີຢຸ່ໃນສັງຄົມ. ຄວາມພະຍາຍາມໃນການປ້ອງກັນຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງຈະຕ້ອງໄປຮອດໄປເຖິງຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ເຊັ່ນແມ່ຍິງໃນຊົນນະບົດ, ເດັກໄວໜຸ່ມຍິງທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ, ຊົນເຜົ່າ ຕະລອດຮອດແມ່ຍິງທີ່ຕິດເຊື້ອ HIV. ສະນັ້ນ, ການປູກຈິດສຳນຶກໃນສັງຄົມ ຈິ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ ແລະ ຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ ກໍມີບົດບາດສຳຄັນໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້. 

 

Photo: UN Women in Lao PDR

ເວທີສົນທະນາລະດັບສູງໃນຫົວຂໍ້“ບໍ່ປະຜູ້ໃດໄວ້ຂ້າງຫຼັງ: ໂຄສະນາຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ HIV” ໃນຄັ້ງນີ້, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ, ອົງການ UN Women,  CHAT ແລະ ອົງການ CARE ສາກົນ ທີ່ເປັນຊ່ຽວຊານ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອື່ນໆ ໄດ້ມາແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ.

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ. ນອກຈາກນີ້,  ການສົນທະນາຍັງໄດ້ເນັ້ນໃສ່ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ປີ 2014-2020 , ໂຄງການປົກປ້ອງ ແລະ ຕອບໂຕ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນ, ມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນບັນຫາຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ, ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນໃນການຫລຸດຜ່ອນຄວາມຮູນແຮງຕໍ່ແມ່ຍີງ ແລະ ເດັກຍິງ. ນອກຈາກນັ້ນ ຜູ້ເຂົ້າຍັງໄດ້ຮັບຟັງບັນຫາ ແລະ ສາເຫດຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງທີ່ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ. ການສົນທະນາຄັ້ງນີ້ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາພະນັກງານຄູ-ອາຈານ, ນັກຮຽນນັກສຶກສາພ້ອມກັນສ້າງຂະບວນການ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ, ກົດໝາຍ, ສົນທິສັນຍາຊີດໍ (ການລົບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງທຸກຮູບແບບຕໍ່ແມ່ຍີງ) ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານສາກົນຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນເຖິງການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ການລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກ ໃຫ້ເປັນຂະບວນກວ້າງຂວາງ ເລີກເຊີ່ງໃນຂົງເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂົງເຂດອື່ນໆອີກດ້ວຍ. 

 

 

 

 

 

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our new brochure

Follow us on Twitter

UN in Lao PDR

RT @erlendaf: Today in #Laos: training of government and UNODC staff to prepare for field measurement of new #coffee plantation areas. Sust…

UN in Lao PDR

RT @bmurali: Delighted to join #NRA & @theGICHD in the UXO Long term Risk Management workshop in Vientiane. Lowest casualty rate in 2017 bu…