ບໍ່ປະຖິ້ມໃຜໄວ້ຂ້າງຫຼັງ: ໂຄສະນາຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ແລະ ວິທີທາງຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກ HIV

 english buttonນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, 7 ທັນວາ 2017 

ວຽງຈັນ, 7 ທັນວາ 20ນຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ວັນທີ 25 ພະຈິກ ແລະ ວັນສາກົນຕ້ານເອດ 1 ທັນວາ, ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ຮ່ວມກັບຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ວຽກແມ່-ເດັກ, ກະຊວງສຶກສາທິການແລະ ກິລາ ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳສົນທະນາ, ອົງການ UN Women ແລະ ອົງການ UNAIDS ໄດ້ງານເວທີສົນທະນາຂຶ້ນໃນຫົວຂໍ້ “ບໍ່ປະຜູ້ໃດໄວ້ຂ້າງຫຼັງ: ໂຄສະນາຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ HIV” ຂຶ້ນໃນວັນທີ 7 ທັນວາ 2017 ທີ່ວິທະຍາໄລສ້າງຄູດົງຄຳຊ້າງ. ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເປັນປະທ່ານໂດຍ ທ່ານ ຮສຈ ປອ ຄຳຜາຍ ສີສະຫວັນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ປະທານຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ວຽກແມ່ເດັກ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ຂຶ້ນກ່າວມີຄຳເຫັນໂດຍທ່ານ ນາງ ເມລິສາ ອາລວາຣາໂດ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການ UN Women ປະຈຳພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກ.  

Photo: UN Women in Lao PDR

ງານດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືຢ່າງເຂັ້ມແຂງລະຫວ່າງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ໃນການສົ່ງເສີມນະໂຍບາຍ ແລະ ກິດຈະກຳທີ່ມີຈຸດປະສົງປ້ອງກັນການໃຊ້ຄວາມຮູນແຮງຕໍ່ແມ່ ແລະ ເດັກ. ບັນຫາກ່ຽວກັບແມ່ຍິງທີ່ຕິດເຊື້ອ HIV ທີ່ຖືກລໍາອຽງ ແລະ ສ່ຽງຕໍ່ການຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ກໍເປັນຫົວຂໍ້ໜຶ່ງທີ່ຖືກຍົກຂຶ້ນສົນທະນາ. 

ຄະນະສົນທະນາສຳລັບການດັ່ງກ່າວແມ່ນມາຈາກຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ, ອົງການ UN Women, ອົງການ CARE ສາກົນ ແລະ ສູນຕ້ານ HIV /AIDS ຂອງກະຊວງສາທາ. ໃນງານຄັ້ງນີ້ມີບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ສະຖານທູດ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາຈາກວິທະຍາໄລສ້າງຄູດົງຄຳຊ້າງ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ ດົງຄຳຊ້າງ ແລະ ວິທະຍາໄລກະສິກຳດົງຄຳຊ້າງເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນ 300 ກວ່າຄົນເຂົ້າຮ່ວມ. 

ເຫດຜົນຈັດງານດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກໃຫ້ບັນດາຄູ - ອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ພາໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງທີ່ເປັນການລ່ວງລະເມີດສິດທິມະນຸດຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ຊອກຫາຊ່ອງທາງໃນການປ້ອງກັນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວ່ມ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງໝົດທຸກຄົນໃນສັງຄົມ ບົນພື້ນຖານການເຄົາລົບນັບຖື ແລະ ໃຫ້ກຽດເຊິງກັນ ແລະ ກັນ.

 ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ເປັນປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ອັນຮ້າຍແຮງຂອງສັງຄົມອີກຮູບແບບໜຶ່ງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບແມ່ຍິງທຸກເພດ, ທຸກໄວ ເຊິ່ງເກີດມາຈາກຄວາມບໍ່ສົມດຸນທາງດ້ານອຳນາດ ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງທີ່ມີຢຸ່ໃນສັງຄົມ. ຄວາມພະຍາຍາມໃນການປ້ອງກັນຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງຈະຕ້ອງໄປຮອດໄປເຖິງຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ເຊັ່ນແມ່ຍິງໃນຊົນນະບົດ, ເດັກໄວໜຸ່ມຍິງທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ, ຊົນເຜົ່າ ຕະລອດຮອດແມ່ຍິງທີ່ຕິດເຊື້ອ HIV. ສະນັ້ນ, ການປູກຈິດສຳນຶກໃນສັງຄົມ ຈິ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ ແລະ ຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ ກໍມີບົດບາດສຳຄັນໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້. 

Photo: UN Women in Lao PDR

ເວທີສົນທະນາລະດັບສູງໃນຫົວຂໍ້“ບໍ່ປະຜູ້ໃດໄວ້ຂ້າງຫຼັງ: ໂຄສະນາຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ HIV” ໃນຄັ້ງນີ້, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ, ອົງການ UN Women,  CHAT ແລະ ອົງການ CARE ສາກົນ ທີ່ເປັນຊ່ຽວຊານ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອື່ນໆ ໄດ້ມາແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ.

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ. ນອກຈາກນີ້,  ການສົນທະນາຍັງໄດ້ເນັ້ນໃສ່ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ປີ 2014-2020 , ໂຄງການປົກປ້ອງ ແລະ ຕອບໂຕ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນ, ມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນບັນຫາຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ, ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນໃນການຫລຸດຜ່ອນຄວາມຮູນແຮງຕໍ່ແມ່ຍີງ ແລະ ເດັກຍິງ. ນອກຈາກນັ້ນ ຜູ້ເຂົ້າຍັງໄດ້ຮັບຟັງບັນຫາ ແລະ ສາເຫດຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງທີ່ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ. ການສົນທະນາຄັ້ງນີ້ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາພະນັກງານຄູ-ອາຈານ, ນັກຮຽນນັກສຶກສາພ້ອມກັນສ້າງຂະບວນການ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ, ກົດໝາຍ, ສົນທິສັນຍາຊີດໍ (ການລົບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງທຸກຮູບແບບຕໍ່ແມ່ຍີງ) ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານສາກົນຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນເຖິງການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ການລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກ ໃຫ້ເປັນຂະບວນກວ້າງຂວາງ ເລີກເຊີ່ງໃນຂົງເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂົງເຂດອື່ນໆອີກດ້ວຍ. 

 

 

 

 

 

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our new brochure