ອາສາສະໝັກທັບມ້າງທັດສະນະຄະຕິເກົ່າໆ ແລະ ສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມ

english button

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 30 ພະຈິກ 2017

 ອາສາສະໝັກເປັນຄົນໜຸ່ມ, ຂາດປະສົບການ, ລໍຖ້າໂອກາດ - ແມ່ນທັດສະນະຄະຕິທີ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ມີກ່ຽວກັບອາສາສະໝັກ. ງານທີ່ມີຊື່ວ່າ: “ອາສາສະໝັກລົງມືກ່ອນ. ຢູ່ນີ້. ທຸກໆບ່ອນ.”, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 24 ພະຈິກ ທີ່ຜ່ານມາ, ເພື່ອທັບມ້າງຄວາມຄິດດັ່ງກ່າວ ໂດຍສ້າງການສົນທະນາ, ຖາມ-ຕອບ ຢ່າງຄຶກຄື້ນກັບໄວໜຸ່ມທີ່ມາຮ່ວມງານ. 

Photo: UNV in Lao PDR/Kachun Cheng

ງານດັ່ງກ່າວຈັດຂຶ້ນເພືື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນອາສາສະໝັກສາກົນ, ຈັດຂຶ້ນໂດຍ ອາສາສະໝັກຂອງ ສປຊ ແລະ ຮ່ວມໂດຍ UNFPA, ເຊິ່ງໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ໄວໜຸ່ມກວ່າ 70 ຄົນ ໄດ້ມາພົບປະກັບອາສາສະໝັກທີ່ມີ ອາຍຸ, ໜ້າທີ່ວຽກງານ, ການສຶກສາ ແລະ ປະສົບການຊີວິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ. ໄວໜຸ່ມຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ ຄົນເຮົາມີເຫດຜົນຂອງການເປັນອາສາສະໝັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປເຊັ່ນ: ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນ, ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ, ເພື່ອຮຽນຮູ້ ແລະ ຫາປະສົບການໃໝ່ໆ, ແຕ່ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນ ເພື່ອໃຊ້ເວລາ ແລະ ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຊື່ອໝັ້ນ.

ພາຍໃນງານໄດ້ມີການສາຍຮູບເງົາທີ່ຜະລິດໂດຍ ສປຊ ເລື່ອງ “ນີ້ແມ່ນການພັດທະນາ: ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຢູ່ ສປປ ລາວ”, ແລະ ຕາມມາດ້ວຍເວທີສົນທະນາໂດຍມີຜູ້ບັນຍາຍທີ່ຜ່ານການເປັນອາສາສະໝັກມາກ່ອນ ແລະ ຫົວຂໍ້ທີ່ມານຳສະເໜີໄດ້ ແກ່ “ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະໄດ້ເປັນ ອາສາສະໝັກຂອງ ສປຊ”. 

“ຂ້ອຍໄດ້ອາໄສຢູ່ປະເທດ ຝຣັ່ງ ຕັ້ງແຕ່ຕອນຂ້ອຍອາຍຸ 9 ປີ, ຂ້ອຍມີຄວາມຝັນຕະຫຼອດວ່າຢາກກັບມາຢູ່ປະເທດລາວ ແລະ ມີສ່ວນໃນການພັດທະນາບ້ານເກີດຂອງຂ້ອຍ”, ຄຳເວົ້າຂອງ ທ່ານ ກໍລະກົດ ຕັນເສຣິ, ອາດີດ ອາສາສະໝັກ ຂອງ ສປຊ ທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນຢູ່ແຂວງ ສາລະວັນ ເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ສ້າງຊີວິດການເປັນຢູ່ແບບຍືນຍົງ. “ຂ້ອຍຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍທີ່ເຫັນ ສປຊ ປະກາດຫາອາສາສະໝັກ ເພື່ອໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງແຂວງ. ໂອກາດຄັ້ງນີ້ບໍ່ໄດ້ພຽງແຕ່ສ້າງການເຕີບໂຕດ້ານວິຊາຊີບໃຫ້ຂ້ອຍເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງໄດ້ປັບປຸງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຢູ່ແຂວງ ສາລະວັນ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ”.  

ສຳລັບ ທ່ານ ນາງ ສຸດໃຈ ພັນທະວົງ, ອາສາສະໝັກບັ້ນໂຄສະນາການຂັບຂີ່ປອດໄພ ໄດ້ກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນຊີວິດໃໝ່ຂອງລາວ ຫຼັງຈາກໄດ້ປະສົບອຸບັດເຫດທາງຖະໜົນໃນປີ 2007. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ທ່ານ ນາງ ສຸດໃຈ ແລະ ກຸ່ມອາສາສະໝັກ ຫຼີກລ້ຽງອຸບັດເຫດທາງຖະໜົນ ໄດ້ເຮັດວຽກທົ່ວປະເທດລາວ, ໂດຍການເລົ່າປະສົບການທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບພວກເຂົາເອງໃຫ້ໄວໜຸ່ມຟັງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ການຂັບຂີ່ແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

ທ່ານ ທອງແດງ ສີລາກຸນ, ຜູ້ຈັດການ ອົງການ UNAIDS ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີເພື່ອເປັນອາສາສະໝັກ. ລາວໄດ້ຊ່ວຍບັນດາອົງກອນທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລໃນການ ວາງແຜນ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ສຳລັບວຽກງານໂຄສະນາສົ່ງເສີມກ່ຽວກັບ HIV/AIDS. “ຫຼາຍຄົນເຊື່ອວ່າອາສາສະໝັກແມ່ນຄົນໜຸ່ມ, ຂາດປະສົບການ ຫຼື ບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ. ຖ້າເບິ່ງໂຕຂ້າພະເຈົ້າ, ແລ້ວພວກທ່ານຈະເຫັນວ່າ ການເປັນອາສາສະໝັກ ແມ່ນເປັນໄດ້ທຸກເວລາ, ທຸກເພດ, ທຸກໄວ ແລະ ທຸກສາຂາອາຊີບ. ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງມີຄືຄວາມເສຍສະຫຼະດ້ານເວລາ, ແຮງ, ທັກສະ ແລະ ຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຮັດເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມ”. 

ທ່ານ ນາງ ພິມມາວົງ ຈັນດາວຽງ, ອາສາສະໝັກຂອງ YPEER, ກຸ່ມໄວໜຸ່ມເພື່ອການສຶກສາ, ໄດ້ແບ່ງປັນປະສົບການການເປັນອາສາສະໝັກທາງດ້ານສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ: “ຕອນທີ່ຂ້ອຍເລີ່ມເປັນອາສາສະໝັັກ, ຫຼາຍຄົນມັກສົງໄສ ແລະ ຄິດໄປຕ່າງໆນາໆ. ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້ອຍໄດ້ສະແດງໃຫ້ພວດເຂົາເຫັນຄວາມຈິງວ່າ ການເປັນອາສາສະໝັກບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນ, ແຕ່ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນການໄດ້ປະສົບການທີ່ມີຄ່າ ແລະ ສາມາດພັດທະນາໂຕເອງໃຫ້ດີຂຶ້ນ.” 

ທ່ານ ນາງ ຈັນດາວຽງ ຍັງໄດ້ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບ ນາງ ນ້ອຍ, ຕົວແທນໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມຍິງ 700,230 ຄົນໃນ ສປປ ລາວ. ນ້ອຍໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອເປັນຈຸດລິເລີ່ມການສົນທະນາກ່ຽວກັບປັນຫາຂອງໄວໜຸ່ມຍິງເຊັ່ນ: ການອອກໂຮງຮຽນ, ການແຕ່ງງານ ແລະ ການຖືພາໃນໄວໜຸ່ມ. ບົດຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສປປ ລາວມີອັດຕາການເກີດລູກໃນໄວໜຸ່ມສູງທີ່ສຸດໃນຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ໂດຍ 76 ການເກີດຕໍ່ ໄວໜຸ່ມຍິງ 1,000 ຄົນ ທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 15-19 ປີ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບນາງນ້ອຍ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກ່ຽວກັບການເປັນອາສາສະໝັກເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອໄວໜຸ່ມຍິງ. ໜຶ່ງໃນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ທ້າວ ຕູມາຢາງ ຄືຢາງ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ເພື່ອຫຼຸດອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ການທີ່ນາງນ້ອຍສາມາດຊະລໍການຖືພາຂອງນາງໄດ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ.”

Photo: UNV in Lao PDR/Kara Tam

ການສົນທະນາໄດ້ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຄຶກຄື້ນ ກ່ຽວກັບອາສາສະໝັກ, ຄວາມຄິດເກົ່າກ່ຽວກັບອາສາສະໝັກ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ການໂຄສະນາສົ່ງເສີມການເປັນອາສາສະໝັກຢູ່ ລາວ. 

ໃນຕອນທ້າຍຂອງງານ, ທ່ານ ນາງ ຄຳຄູນ ໄຊຍະລາດ, ຜູ້ຊ່ວຍແຜນງານ ອາສາສະໝັກ ຂອງ ສປຊ, ໄດ້ມີບົດນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບການເຂົ້າເປັນອາສາສະໝັກຂອງ ສປຊ, ການເຮັດວຽກເພື່ອສັງຄົມຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອອນລາຍ. 

ພາຍໃນງານໄດ້ສ້າງໂອກາດໃຫ້ໄວໜຸ່ມໄດ້ພົບປະກັບບັນດາອາສາສະໝັກຫຼາຍໆປະເທດເຊັ່ນ ລາວ, ເກົາຫຼີ, ຈີນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ, ລວມທັງໄດ້ແບ່ງປັນປະສົບການ ແລະ ແຮງບັນດານໃຈຂອງພວກເຂົາ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ເລີ່ມຊອກຫາໂອກາດການເປັນອາສາສະໝັກໃກ້ໂຕເຂົາ. 

*ຜົນການສຳຫຼວດປະຊາກອນ ແລະ ພົນລະເມືອງ 2015: https://goo.gl/DqBGBk  

ສອບຖາມຂໍ້ມູນ:

Ms. Aijamal Duishebaeva 

ຜູ້ຮັບຜິດຊອບແຜນງານ ອາສາສະໝັກ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ໂທ: 021 267 757 

ມືຖື: 020 59 235 160

 

ນາງ. ໄກອຳພອນ ສິງຫາລາດ

ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສື່ສານ, UNFPA ປະຈຳ ສປປ ລາວ 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ໂທ: 021 267 680

ມືຖືື: 020 7777 6597

 

 

 

 

 

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our new brochure

Follow us on Twitter

UN in Lao PDR

RT @erlendaf: Today in #Laos: training of government and UNODC staff to prepare for field measurement of new #coffee plantation areas. Sust…

UN in Lao PDR

RT @bmurali: Delighted to join #NRA & @theGICHD in the UXO Long term Risk Management workshop in Vientiane. Lowest casualty rate in 2017 bu…