ອາສາສະໝັກທັບມ້າງທັດສະນະຄະຕິເກົ່າໆ ແລະ ສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມ

english button

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 30 ພະຈິກ 2017

 ອາສາສະໝັກເປັນຄົນໜຸ່ມ, ຂາດປະສົບການ, ລໍຖ້າໂອກາດ - ແມ່ນທັດສະນະຄະຕິທີ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ມີກ່ຽວກັບອາສາສະໝັກ. ງານທີ່ມີຊື່ວ່າ: “ອາສາສະໝັກລົງມືກ່ອນ. ຢູ່ນີ້. ທຸກໆບ່ອນ.”, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 24 ພະຈິກ ທີ່ຜ່ານມາ, ເພື່ອທັບມ້າງຄວາມຄິດດັ່ງກ່າວ ໂດຍສ້າງການສົນທະນາ, ຖາມ-ຕອບ ຢ່າງຄຶກຄື້ນກັບໄວໜຸ່ມທີ່ມາຮ່ວມງານ. 

Photo: UNV in Lao PDR/Kachun Cheng

ງານດັ່ງກ່າວຈັດຂຶ້ນເພືື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນອາສາສະໝັກສາກົນ, ຈັດຂຶ້ນໂດຍ ອາສາສະໝັກຂອງ ສປຊ ແລະ ຮ່ວມໂດຍ UNFPA, ເຊິ່ງໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ໄວໜຸ່ມກວ່າ 70 ຄົນ ໄດ້ມາພົບປະກັບອາສາສະໝັກທີ່ມີ ອາຍຸ, ໜ້າທີ່ວຽກງານ, ການສຶກສາ ແລະ ປະສົບການຊີວິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ. ໄວໜຸ່ມຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ ຄົນເຮົາມີເຫດຜົນຂອງການເປັນອາສາສະໝັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປເຊັ່ນ: ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນ, ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ, ເພື່ອຮຽນຮູ້ ແລະ ຫາປະສົບການໃໝ່ໆ, ແຕ່ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນ ເພື່ອໃຊ້ເວລາ ແລະ ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຊື່ອໝັ້ນ.

ພາຍໃນງານໄດ້ມີການສາຍຮູບເງົາທີ່ຜະລິດໂດຍ ສປຊ ເລື່ອງ “ນີ້ແມ່ນການພັດທະນາ: ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຢູ່ ສປປ ລາວ”, ແລະ ຕາມມາດ້ວຍເວທີສົນທະນາໂດຍມີຜູ້ບັນຍາຍທີ່ຜ່ານການເປັນອາສາສະໝັກມາກ່ອນ ແລະ ຫົວຂໍ້ທີ່ມານຳສະເໜີໄດ້ ແກ່ “ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະໄດ້ເປັນ ອາສາສະໝັກຂອງ ສປຊ”. 

“ຂ້ອຍໄດ້ອາໄສຢູ່ປະເທດ ຝຣັ່ງ ຕັ້ງແຕ່ຕອນຂ້ອຍອາຍຸ 9 ປີ, ຂ້ອຍມີຄວາມຝັນຕະຫຼອດວ່າຢາກກັບມາຢູ່ປະເທດລາວ ແລະ ມີສ່ວນໃນການພັດທະນາບ້ານເກີດຂອງຂ້ອຍ”, ຄຳເວົ້າຂອງ ທ່ານ ກໍລະກົດ ຕັນເສຣິ, ອາດີດ ອາສາສະໝັກ ຂອງ ສປຊ ທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນຢູ່ແຂວງ ສາລະວັນ ເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ສ້າງຊີວິດການເປັນຢູ່ແບບຍືນຍົງ. “ຂ້ອຍຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍທີ່ເຫັນ ສປຊ ປະກາດຫາອາສາສະໝັກ ເພື່ອໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງແຂວງ. ໂອກາດຄັ້ງນີ້ບໍ່ໄດ້ພຽງແຕ່ສ້າງການເຕີບໂຕດ້ານວິຊາຊີບໃຫ້ຂ້ອຍເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງໄດ້ປັບປຸງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຢູ່ແຂວງ ສາລະວັນ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ”.  

ສຳລັບ ທ່ານ ນາງ ສຸດໃຈ ພັນທະວົງ, ອາສາສະໝັກບັ້ນໂຄສະນາການຂັບຂີ່ປອດໄພ ໄດ້ກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນຊີວິດໃໝ່ຂອງລາວ ຫຼັງຈາກໄດ້ປະສົບອຸບັດເຫດທາງຖະໜົນໃນປີ 2007. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ທ່ານ ນາງ ສຸດໃຈ ແລະ ກຸ່ມອາສາສະໝັກ ຫຼີກລ້ຽງອຸບັດເຫດທາງຖະໜົນ ໄດ້ເຮັດວຽກທົ່ວປະເທດລາວ, ໂດຍການເລົ່າປະສົບການທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບພວກເຂົາເອງໃຫ້ໄວໜຸ່ມຟັງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ການຂັບຂີ່ແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

ທ່ານ ທອງແດງ ສີລາກຸນ, ຜູ້ຈັດການ ອົງການ UNAIDS ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີເພື່ອເປັນອາສາສະໝັກ. ລາວໄດ້ຊ່ວຍບັນດາອົງກອນທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລໃນການ ວາງແຜນ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ສຳລັບວຽກງານໂຄສະນາສົ່ງເສີມກ່ຽວກັບ HIV/AIDS. “ຫຼາຍຄົນເຊື່ອວ່າອາສາສະໝັກແມ່ນຄົນໜຸ່ມ, ຂາດປະສົບການ ຫຼື ບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ. ຖ້າເບິ່ງໂຕຂ້າພະເຈົ້າ, ແລ້ວພວກທ່ານຈະເຫັນວ່າ ການເປັນອາສາສະໝັກ ແມ່ນເປັນໄດ້ທຸກເວລາ, ທຸກເພດ, ທຸກໄວ ແລະ ທຸກສາຂາອາຊີບ. ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງມີຄືຄວາມເສຍສະຫຼະດ້ານເວລາ, ແຮງ, ທັກສະ ແລະ ຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຮັດເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມ”. 

ທ່ານ ນາງ ພິມມາວົງ ຈັນດາວຽງ, ອາສາສະໝັກຂອງ YPEER, ກຸ່ມໄວໜຸ່ມເພື່ອການສຶກສາ, ໄດ້ແບ່ງປັນປະສົບການການເປັນອາສາສະໝັກທາງດ້ານສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ: “ຕອນທີ່ຂ້ອຍເລີ່ມເປັນອາສາສະໝັັກ, ຫຼາຍຄົນມັກສົງໄສ ແລະ ຄິດໄປຕ່າງໆນາໆ. ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້ອຍໄດ້ສະແດງໃຫ້ພວດເຂົາເຫັນຄວາມຈິງວ່າ ການເປັນອາສາສະໝັກບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນ, ແຕ່ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນການໄດ້ປະສົບການທີ່ມີຄ່າ ແລະ ສາມາດພັດທະນາໂຕເອງໃຫ້ດີຂຶ້ນ.” 

ທ່ານ ນາງ ຈັນດາວຽງ ຍັງໄດ້ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບ ນາງ ນ້ອຍ, ຕົວແທນໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມຍິງ 700,230 ຄົນໃນ ສປປ ລາວ. ນ້ອຍໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອເປັນຈຸດລິເລີ່ມການສົນທະນາກ່ຽວກັບປັນຫາຂອງໄວໜຸ່ມຍິງເຊັ່ນ: ການອອກໂຮງຮຽນ, ການແຕ່ງງານ ແລະ ການຖືພາໃນໄວໜຸ່ມ. ບົດຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສປປ ລາວມີອັດຕາການເກີດລູກໃນໄວໜຸ່ມສູງທີ່ສຸດໃນຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ໂດຍ 76 ການເກີດຕໍ່ ໄວໜຸ່ມຍິງ 1,000 ຄົນ ທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 15-19 ປີ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບນາງນ້ອຍ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກ່ຽວກັບການເປັນອາສາສະໝັກເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອໄວໜຸ່ມຍິງ. ໜຶ່ງໃນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ທ້າວ ຕູມາຢາງ ຄືຢາງ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ເພື່ອຫຼຸດອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ການທີ່ນາງນ້ອຍສາມາດຊະລໍການຖືພາຂອງນາງໄດ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ.”

Photo: UNV in Lao PDR/Kara Tam

ການສົນທະນາໄດ້ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຄຶກຄື້ນ ກ່ຽວກັບອາສາສະໝັກ, ຄວາມຄິດເກົ່າກ່ຽວກັບອາສາສະໝັກ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ການໂຄສະນາສົ່ງເສີມການເປັນອາສາສະໝັກຢູ່ ລາວ. 

ໃນຕອນທ້າຍຂອງງານ, ທ່ານ ນາງ ຄຳຄູນ ໄຊຍະລາດ, ຜູ້ຊ່ວຍແຜນງານ ອາສາສະໝັກ ຂອງ ສປຊ, ໄດ້ມີບົດນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບການເຂົ້າເປັນອາສາສະໝັກຂອງ ສປຊ, ການເຮັດວຽກເພື່ອສັງຄົມຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອອນລາຍ. 

ພາຍໃນງານໄດ້ສ້າງໂອກາດໃຫ້ໄວໜຸ່ມໄດ້ພົບປະກັບບັນດາອາສາສະໝັກຫຼາຍໆປະເທດເຊັ່ນ ລາວ, ເກົາຫຼີ, ຈີນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ, ລວມທັງໄດ້ແບ່ງປັນປະສົບການ ແລະ ແຮງບັນດານໃຈຂອງພວກເຂົາ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ເລີ່ມຊອກຫາໂອກາດການເປັນອາສາສະໝັກໃກ້ໂຕເຂົາ. 

*ຜົນການສຳຫຼວດປະຊາກອນ ແລະ ພົນລະເມືອງ 2015: https://goo.gl/DqBGBk  

ສອບຖາມຂໍ້ມູນ:

Ms. Aijamal Duishebaeva 

ຜູ້ຮັບຜິດຊອບແຜນງານ ອາສາສະໝັກ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ໂທ: 021 267 757 

ມືຖື: 020 59 235 160

 

ນາງ. ໄກອຳພອນ ສິງຫາລາດ

ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສື່ສານ, UNFPA ປະຈຳ ສປປ ລາວ 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ໂທ: 021 267 680

ມືຖືື: 020 7777 6597

 

 

 

 

 

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our new brochure