ລະດົມການບໍລິຈາກເລືອດ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນອາສາສະໝັກສາກົນ


english button

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 15 ທັນວາ 2017 

ຊາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຈາກທຸກສາຂາອາຊີບ 800 ກວ່າຄົນ ໄດ້ຮ່ວມກັນ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນອາສາສະໝັກສາກົນ ໂດຍການສະໜັບສະໜຸນການເປັນອາສາສະໝັກ ແລະ ບໍລິຈາກເລືອດ ໃນງານອາສາສະ ໝັກ “ຮ່ວມໃຈບໍລິຈາກເລືອດແມ່ນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ”. 

ວັນອາສາສະໝັກສາກົນ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍສະມັດຊາໃຫຍ່ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນປີ 1985 ເຊິ່ງເປັນການລິເລີ່ມ ໃຫ້ຫຼາຍພັນຄົນໃນທົ່ວໂລກ ຮ່ວມກັນສະເຫຼີມສະຫຼອງການເປັນອາສາສະໝັກ ແລະ ລະນຶກເຖິງການປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງໂລກ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ. ບັ້ນໂຄສະນາຂອງປີນີ້ ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະສົ່ງເສີມການປະກອບສ່ວນຂອງອາສາສະໝັກ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ຕອບໂຕ້ກ່ອນໃນເວລາເກີດມີວິກິດການ. 

Photo: UNV in Lao PDR/Ka Chun Cheng

ໃນການກ່າວມີຄຳເຫັນຕໍ່ງານໃນຄັ້ງນີ້, ທ່ານ ນາງ ຄາຣິນາ ອິມໂມເນັນ,  ຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ເນັ້ນເຖິງຄວາມສາມັກຄີຂອງຄົນເຮົາໃນການຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນເວລາທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ: “ໃນເວລາທີ່ ເກີດວິກິດການ ແລະ ເຫດການສຸກເສີນ, ອາສາສະໝັກຈະຕອບໂຕ້ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອກ່ອນ. ໃນຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບ ຜົນກະທົບ, ພວກເຂົາຈະຊ່ວຍຊີວິດ ແລະ ຊອກຫາຜູ້ລອດຈາກເຫດການໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ, ໃຫ້ນໍ້າ, ອາຫານ ແລະ ທີ່ພັກເຊົາສຳລັບຜູ້ພັດຖິ່ນ ແລະ ຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດບໍ່ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນໃນກຸ່ມປະຊາກອນທີ່ມີຄວາມບອບບາງ.” 

ທ່ານ ຮສ ດຣ. ສິງ ເມໂນຣາດ, ຮອງປະທານອົງການກາແດງລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ພວກເຮົາດີໃຈທີ່ທາງອົງການອາສາສະໝັກຂອງ ສປຊ ໄດ້ຕັດສິນໃຈໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຈັດກິດຈະກຳລະດົມການບໍລິຈາກເລືອດໃນປີນີ້. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຕົວເລກຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ, ໃນ ສປປ ລາວ ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການການບໍລິຈາກເລືອດທັງໝົດ 60,000 ເທື່ອຄົນຕໍ່ປີ ແຕ່ວ່າສາມາດ ເຮັດໄດ້ 44,000 ຄັ້ງເທົ່ານັ້ນ. ການບໍລິຈາກເລືອດເປັນສິ່ງຈຳເປັນ ສຳລັບຄົນເຈັບທີ່ຕ້ອງການໃສ່ເລືອດໃນກໍລະນີ ເປັນພະຍາດເລືອດ ຈາງ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງມີບັນຫາ, ຕົກເລືອດ, ການຜ່າຕັດ, ໄຂ້ເລືອດອອກ ແລະ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ.” 

ງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຊ່ວຍເພີ່ມຈຳນວນການບໍລິຈາກເລືອດ, ປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ກັບຊາວໜຸ່ມໃນການເປັນອາສາສະໝັກ ແລະ ເພີ່ມຄວາມ ອາດສາມາດຂອງອາສາສະໝັກໃນການສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອໃນເວລາເກີດມີວິກິດການ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ການເປັນ ອາສາສະໝັກ ແລະ ການຈັດການໃນເວລາເກີດມີວິກິດການ ໂດຍຜ່ານການສະແດງລະຄອນເວທີ, ການຝຶກແອບການປະຖົມພະ ຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ, ຄວາມປອດໄພຕາມທ້ອງຖະໜົນ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນໆທີ່ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ມີຄວາມມ່ວນຊື່ນ ຮ່ວມກັນ.  

Photo: UNV in Lao PDR/Ka Chun Cheng

ທ່ານ ນາງ ວິໄລວອນ ພັນທະວົງ, ຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ, ໄດ້ຊົມເຊີຍການປະກອບສ່ວນຂອງອາສາ ສະໝັກໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ການເປັນອາສາສະໝັກ ແມ່ນໄດ້ປະກອບສ່ວນສຳຄັນສຳລັບຍຸດທະສາດ ການເຕີບໂຕ ແບບທົ່ວເຖິງໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານການສົ່ງເສີມການເພີ່ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍໆຄົນ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍ ການພັດທະ ນາແບບຍືນຍົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃນ ສປປ ລາວ.”

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່: 

ທ່ານ ນາງ ໄອຈະມາລ ດູຍເຊບາອີວາາ / ຜູ້ຮັບຜິດຊອບແຜນງານອາສາສະໝັກຂອງ ສປຊ ປະຈຳ ສປປ ລາວ 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ໂທ.: 021 267 757 

 

ທ່ານ ດຣ. ຈັນທະລາ ສຸກສາຄອນ / ອົງການກາແດງລາວ 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ໂທ.: 021 216 610 

 

ທ່ານ ພອນສັກ ຈັນທະວົງ / ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ໂທ.: 021 453 565

 

 

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our new brochure