ຫໍສະໝຸດບຸກຄົນ ເປັນກະບອກສຽງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງທີ່ຍັງດ້ອຍໂອກາດ

 

ສະຫວັນນະເຂດ, 9 ມີນາ 2018  english button

“ລາວຕ້ອງເຮັດເກັ່ງໃສ່ຜົວລາວແຫຼະ ຜົວລາວຈິ່ງຕີ”, “ແມ່ຍິງທີ່ຕາບອດ ເປັນ ຄົນທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ, ພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້ ແລະ ຄວນພັກຜ່ອນຢູ່ບ້ານ”, “ເຈົ້າມີຄອບຄົວມີລູກ ບໍ່ໄດ້ດອກ ຖ້າວ່າເຈົ້າຕິດເຊື້ອເອສໄອວີ”, “ເມື່ອຫຼົງເຂົ້າໄປຕິດຢາແລ້ວ ກັບຄືນມາມີຊີວິດປົກກະຕິບໍ່ໄດ້ດອກ” - ນີ້ແມ່ນບາງ ທັດສະນະຄະຕິກ່ຽວກັບແມ່ຍິງທີ່ມາຈາກກຸ່ມຄົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ພວກເຮົາບໍ່ເຫັນ ບໍ່ໄດ້ຍິນ ແລະ ເປັນຜູ້ທີ່ ສັງຄົມບໍ່ຄ່ອຍສົນໃຈ. ອັກຄະຕິກ່ຽວກັບແມ່ຍິງເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ຈຳກັດໂອກາດ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃຫ້ຊີວິດຂອງ ພວກເຂົາເຈົ້າໃນແຕ່ລະມື້. 

GroupphotoHL

ຮູບລວມຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານ ຫໍສະໝຸດບຸກຄົນ. ພາບ: UN Lao PDR 

ປີນີ້, ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການຟີດາ ສາກົນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດງານຫໍສະໝຸດບຸກຄົນຂຶ້ນ ເພື່ອເປັນກະບອກສຽງໃຫ້ແມ່ຍິງເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ແມ່ຍິງທີ່ດ້ອຍໂອກາດຜູ້ອື່ນໆ.

ໃນພິທີເປີດງານ, ທ່ານນາງ ເອວີ ເມສແຊລ, ທີ່ປຶກສາບົດບາດຍິງ-ຊາຍອາວຸໂສ, ອົງການ UN Women ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ວັນແມ່ຍິງສາກົນເປັນກາລະໂອກາດອັນດີໃຫ້ພວກເຮົາ ໄດ້ທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າທີ່ບັນລຸໄດ້ ໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມ ແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ອັນໃດທີ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ ເພື່ອໃຫ້ແມ່ຍິງທຸກຄົນມີສິດທິສະເໝີພາບເທົ່າທຽມກັບຜູ້ຊາຍ ແລະ ເດັກຊາຍ. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກຳລັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລັດຖະບານ ໃນການບັນລຸ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ ເຊິ່ງໜຶ່ງໃນນັ້ນ ແມ່ນເປົ້າໝາຍທີ 5 ກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ. ວາລະການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນຫຼາຍຂະແໜງການຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອບໍ່ປະຖິ້ມໃຜໄວ້ ເບື້ອງຫຼັງ”. 

 

OpeningIWD

ທ່ານນາງ ເອວີ ເມສແຊລ, ທີ່ປຶກສາບົດບາດຍິງ-ຊາຍອາວຸໂສ, ອົງການ UN Women, ທ່ານ ຖາວອນ ອິນຊີຊຽງໃໝ່, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ທ່ານ ພຸດທະໄຊ ໄຊສົງຄາມ, ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ, ສູນພັດທະນາໄວໜຸ່ມ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຮ່ວມເປີດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນ ຢູ່ທີ່ສູນພັດທະນາໄວໜຸ່ມ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ພາບ: UN Lao PDR

 

ງານ ຫໍສະໝຸດບຸກຄົນ ທີ່ສູນພັດທະນາໄວໜຸ່ມແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ໃຫ້ໂອກາດແກ່ແມ່ຍິງທີ່ມາ ຈາກກຸ່ມຄົນທີ່ ດ້ອຍໂອກາດ ເຊັ່ນ ແມ່ຍິງທີ່ເປັນພິການ, ແມ່ຍິງທີ່ເປັນແມ່ລ້ຽງລູກດ່ຽວ ແລະ ແມ່ຍິງທີ່ລອດຈາກການໃຊ້ຄວາມ ຮຸນແຮງ ໄດ້ມາແບ່ງປັນເລື່ອງລາວໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຕອບຄຳຖາມ ຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານ. ໃນງານ, ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ ແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໄປໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ເຂົ້າມາຢືມປຶ້ມທີ່ເປັນບຸກຄົນທັງໝົດ 10 ຫົວ ໃນທຸກໆ 10 ນາທີ. ແຕ່ວ່າແທນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ອ່ານ, ພວກເຂົາເຈົ້າພັດໄດ້ຟັງເລື່ອງລາວຊີວິດຕົວຈິງຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການຕໍ່ສູ້ດີ້ນຮົນ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ແຮງບັນດານໃຈ ຂອງແມ່ຍິງເຫຼົ່ານັ້ນ.

ໜຶ່ງໃນປຶ້ມທີ່ເປັນບຸກຄົນ ໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບຄວາມພິການຂອງລາວວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຫຼາຍຄົນຍັງບໍ່ທັນຮູ້ຈັກ ພວກເຮົາຫຼາຍປານໃດ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນບໍ່ສະດວກທີ່ຈະໂອ້ລົມ ແລະ ຖາມຄຳຖາມກັບພວກເຮົາ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ມີແຕ່ການສົນທະນາແບບນີ້ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະທັບມ້າງຄວາມຄິດແບບເກົ່າໆ ແລະ ສ້າງສາຍສຳພັນທີ່ດີນຳກັນ.”

IMG 1786rs

‘ຜູ້ອ່ານປຶ້ມ’ ໂອ້ລົມກັບ ‘ປຶ້ມທີ່ເປັນບຸກຄົນ’ ຢູ່ທີ່ງານ ຫໍສະໝຸດບຸກຄົນ. ພາບ: UN Lao PDR

 

ໜຶ່ງໃນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານ ຫໍສະໝຸດບຸກຄົນ ທີ່ມາຈາກວິທະຍາໄລສຸນັນທາ ຢູ່ເມືອງໄກສອນ ພົມວິຫານ ໄດ້ແລກປ່ຽນ ປະສົບການຂອງລາວຢູ່ທີ່ງານວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍມີໂອກາດໄດ້ເວົ້າກັບແມ່ຍິງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກການໃຊ້ຄວາມ ຮຸນແຮງ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງລາວ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງລາວໃນການຖືກຍອມຮັບຈາກ ຊຸມຊົນຂອງລາວ. ເລື່ອງຂອງລາວເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຊີວິດຂອງການເປັນຊາຍໜຸ່ມຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ເຂົ້າໃຈວ່າ ພວກເຮົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ຈະຕ້ອງຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນສັງຄົມ.”

ໃນງານດັ່ງກ່າວ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 150 ຄົນ ທີ່ມາຈາກໂຮງຮຽນ ແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໄປໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຊິ່ງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ປ່ຽນໄປຫຼັງຈາກໄດ້ອ່ານ “ປຶ້ມ” ເຫຼັ້ມຕ່າງໆ.

ທ່ານ ພຸດທະໄຊ ໄຊສົງຄາມ, ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ ປະຈຳສູນພັດທະນາໄວໜຸ່ມ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ມັນເປັນເວລາທີ່ພວກເຮົາຈະຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຢ້ານກົວ ແລະ ທ້າທາຍທັດສະນະຄະຕິຕ່າງໆ ຂອງພວກເຮົາ ໂດຍການໄດ້ນຳເອົາຄົນໜຸ່ມຄົນສາວມາພົບກັບແມ່ຍິງຫຼາຍໆແບບໃນສັງຄົມ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ການຈັດງານໃນຄັ້ງນີ້ ຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງທີ່ດ້ອຍໂອກາດເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາດຳລົງຊີວິດຢູ່ໄດ້ ໂດຍ ປາສະຈາກການຖືກຈຳແນກ ແລະ ຖືກຕໍານິ”.

 

IMG 1853blurred

‘ປຶ້ມທີ່ເປັນບຸກຄົນ’ ແບ່ງປັນປະສົບການຂອງພວກເຂົາເຈົ້າກັບ ‘ຜູ້ອ່ານປຶ້ມ’ ຢູ່ວາລະສະຫຼຸບງານ ຫໍສະໝຸດບຸກຄົນ. ພາບ: UN Lao PDR

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່:
ທ່ານນາງ ອິດິໂກ ຮາໂມສ-ໂຊໂລ
ຊ່ຽວຊານດ້ານການສື່ສານ, ສປຊ ປະຈຳ ສປປ ລາວ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ໂທ.: 021 267 778
ມືຖື: 020 7717 7913

ທ່ານ ພຸດທະໄຊ ໄຊສົງຄາມ
ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ
ສູນພັດທະນາໄວໜຸ່ມ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ອົງການຟີດາສາກົນ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ໂທ.: 020 54002988

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our brochure

Read our Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) report