​​ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຢືນຢັນ ວ່າ ສປປ ລາວ ໄດ້ເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານ ໃນການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຂອງການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ.

english button

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 19 ມີນາ 2018

ຄະນະກຳມະການ ວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍເພື່ອການພັດທະນາ, ຊຶ່ງເປັນໜ່ວຍງານສະເພາະກິດໜຶ່ງ  ຂອງ ສະພາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ​​ຕັ້ງຢູ່ນິວຢອກ ໄດ້ປະກາດວ່າ ສປ ລາວປະຕິບັດໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານ ຂອງອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດໃນການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຂອງການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ຄັ້ງທຳອິດ.

HaoliangVisit ISNC

ຮູບພາບ: UN Lao PDR 

ຄະນະກຳມະການ ວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍເພື່ອການພັດທະນາ, ຊຶ່ງເປັນໜ່ວຍງານສະເພາະກິດໜຶ່ງ  ຂອງ ສະພາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ​​ຕັ້ງຢູ່ ນິວຢອກ ໄດ້ປະກາດວ່າ ສປ ລາວປະຕິບັດໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານ ຂອງອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດໃນການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບ ຂອງການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ຄັ້ງທຳອິດ. ຄະນະກຳມະການ ດັ່ງກ່າວທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າ​​​ ເພື່ອຈະຫລຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ຂອງແຕ່​​ລະປະເທດໃນທຸກໆສາມປີ. ໃນນັ້ນ ປະເທດທີ່ຈະສາມາດ​​ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດັ່ງກ່າວໄດ້ ຕ້ອງໃຫ້ໄດ້ ສອງ ໃນສາມເງື່ອນໄຂ ແລະມາດຕະຖານ ທີ່ວາງໄວ້.   

​ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ ແລະ ທົບ​ທວນ ໃນປີ 2018 ເຫັນ​ວ່າ ສ​ປ​ປ ລາວ ສາ​ມາດ​ບັນ​ລຸຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂ ແລະ ເກນມາດ​ຕະຖານ ຂັ້ນ​ຕ່ຳ ​ຂອງ ຍອດ​ລາຍ​ຮັບ​ແຫ່ງຊາດຕໍ່​ຫົວ​ຄົນ (GNI) ແລະ ດັດ​ຊະ​ນີ​ຊັບ​ສິນມະນຸດ (HAI), ທີ່ເປັນດັດ​ຊະ​ນີ​ປະ​ສົມ​ປະ​ສານ ຂອງ​ການ​ປະ​ເມີນ​ ຊັບສິນ​ມະ​ນຸດ. ​ເຖີງ​ແນວ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ, ສປປ ລາວ ກໍ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕາມ ເກນມາດຕະຖານ ຂອງ ດັດ​ຊະ​ນີ​ຄວາມ​ອອ່ນໄຫວດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ (EVI) ເທື່ອ, ທີ່​ເປັນມາດຕະຖານ ວັດ​ແທກຄວາມກຽມພ້ອມ ແລະຢືດຢຸນໄດ້  ໃນເວລາເສດຖະກິດບໍ່​ມີສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ ຫລືຖືກແຮງ​ກົດ​ດັນ ​. ສະນັ້ນ, ຖ້າຫາກ ສ​ປ​ປ ລາວ ສາ​ມາດ​​ຮັກ​ສາ​ໄວ້ໄດ້ ຂີດລະ​ດັບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ ແລະ ສາ​ມາດ​ບັນ​ລຸຕາ​ມ​ເງື່ອນ​ໄຂ ແລະ ມາດຕະ​ຖານ ໃນ​ລັກ​ສະ​ນະ​ດັ່ງ​ກ່າວ​​ໃນປີ 2021, ສ​ປ​ປ ລາວ ກໍ​ຈະ​ຖືກ​ລົບອອກ​ຈາກ​ບັນ​ຊີ​ຂອງ​ການ​ເປັນ​ປ​ະ​ເທດ​ດ້ອຍ​ພັດ​ທະ​ນາ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນ​ປີ 2024.  ​

 ​ທ່ານ ນາງ ຄາ​ຣີ​ນາ ອີ​ມ​ໂມ​ເນັນ, ຜູ້​ປະ​ສານ​ງານ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ ມີຄວາມ​ຍິນ​ດີ ຕໍ່​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ທີ່​ມີ​ຄວາມສຳ​ຄັນ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້ ຂອງ ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ,” ຊຶ່ງ​​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖີງ​ຄວາມກ້າວ​ໜ້າອັນຕໍ່ເນື່ອງ ​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ວາງ​ແຜນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ທີ່​ດີ ແລະ ຖືກ​ຕ້ອງ, ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ຜົນສຳເລັດ ຂອງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ ​ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ-ສັງ​ຄົມ ແຫ່ງ​ຊາດ ຄັ້ງ​ທີ 8. ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ຈະສືບຕໍ່​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ສ​ປ​ປ ລາວ ​​ໃນ​ຂະ​ບວນ​ການ​ຕ່າງໆ ເພື່ອ​​ຫຼຸດ​ພົ້ນ​ອອກ​ຈາກ​ສະ​ຖາ​ນະ​ພາບ​ຂອງ​ການ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ດ້ອຍ​ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ເພື່ອ​ບັນ​ລຸ​

ວາ​ລະ ແຫ່ງການ​ພັດ​ທະ​ນາປີ 2030 ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຍືນ​ຍົງ, ​ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ, ວັດ​ທະ​ນາ​ຖາ​ວອນ ແລະ ບໍ່​ປະ​ປ່ອຍ​ໃຜ​ໄວ້​ຢູ່​ເບື້ອງ​ຫຼັງ.”

ຄະນະກຳມະການ ວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍເພື່ອການພັດທະນາ ແຈ້ງວ່າ ຍອດ​ລາຍ​ຮັບ​ແຫ່ງຊາດຕໍ່​ຫົວ​ຄົນ (GNI) ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນ 1,996 ໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງຫຼາຍກວ່າ ເກນມາດຕະຖານຂັ້ນຕ່ຳ ຄື 1,230 ໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ສູງກວ່ານັ້ນ ຊຶ່ງແມ່ນເກນມາດຕະຖານທີ່ວາງໄວ້ (1,232 ໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງທຽບໃສ່ປະລິມານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ເລັກນ້ອຍ 1,242 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2015). ສຳລັບ ດັດຊະນີ​​ຊັບສິນມະນຸດ ສາມາດບັນລຸໄດ້  72.8 ທຽບໃສ່ ເກນມາດຖານທີ່ວາງໄວ້ ຊຶ່ງແມ່ນ 66 ຫຼື ສູງກວ່ານັ້ນ (60.8 ຊຶ່ງຢູ່ໃນລະດັບເດີມໃນປີ 2015) ແລະ ດັດ​ສະ​ນີ​ຄວາມອອ່ນໄຫວ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສາ​ມາດ​ບັນ​ລຸ​ໄດ້ 33.7, ຊຶ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ໃກ້​ຄຽງ​ກັບ​ເກນ​ມາດຕະ​ຖານ ຄື 32 ຫຼື ຕ່ຳ​ກວ່ານັ້ນ (36.2 ​ຊຶ່ງ​​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັບ​ເ​ດີມ​ໃນ​ປີ 2015).

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our brochure

Read our Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) report