Good practices toward infection freedom: Antibiotic Awareness Week | Storytelling/Photo essay contest

Lao button

Vientiane, 8 September 2017

The Food and Agriculture Organization of the United Nations invites everyone, especially photo enthusiasts and storytellers, to submit entries to our first storytelling/photo essay contest in celebration of Antibiotic Awareness Week in November.

Shaping a sustainable future, together

Lao button

Vientiane, 10 July 2017

“Having a goal isn’t wishing. It isn’t a faint hope or a vague dream that someday we’ll have or do or be. No, having a goal is much, much more” – this is the opening message of a new film, titled This is Development: The Sustainable Development Goals in Lao PDR. The film was released today by the United Nations in Lao PDR, showing how the people of Laos pursue their goals and dreams, committed with hearts and minds. 

Shaping a sustainable future, together_Lao

ສ້າງອະນາຄົດແບບຍືນຍົງຮ່ວມກັນ

 

english button

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 10 ກໍລະກົດ 2017

“ການມີເປົ້າໝາຍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງເພີ້ຝັນ. ມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມຫວັງລົມໆແລ້ງໆ ຫຼື ຄວາມຝັນແບບຄຸມເຄືອ ວ່າມື້ໜຶ່ງເຮົາຈະມີ,ຈະເຮັດ ຫຼື ຈະເປັນ. ບໍ່, ການມີເປົ້າໝາຍມີຄວາມໝາຍຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.” – ນີ້ແມ່ນຄໍາກ່າວເປີດຮູບເງົາໃໝ່ຂອງພວກເຮົາ ເຊິ່ງມີຫົວຂໍ້ວ່າ ນີ້ແມ່ນການພັດທະນາ - ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໃນ ສປປ ລາວ. ຮູບເງົາດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ມື້ນີ້ໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງເປັນຮູບເງົາທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະຊາຊົນລາວມຸ່ງໜ້າສູ່ເປົ້າໝາຍ ແລະ ຄວາມຝັນຂອງເຂົາເຈົ້າ ດ້ວຍຫົວໃຈທີ່ມຸ່ງໝັ້ນ ແລະ ຈິດໃຈອັນແຮງກ້າຄືແນວໃດ. 

Lao PDR launches a new Decent Work Country Programme focusing on jobs creation and rights at work

Lao button

Vientiane, 30 May 2017

Lao PDR has launched today its second Decent Work Country Programme (DWCP) which will cover the period 2017-2021. The document was signed by senior representatives of the Government, the Lao National Chamber of Commerce and Industry (LNCCI) and the Lao Federation of Trade Unions (LFTU). This new country programme aims to promote inclusive and sustainable development through employment creation and skills development, the application of labour standards, the extension of social protection, and the promotion of social dialogue. 

Lao PDR launches a new Decent Work Country Programme focusing on jobs creation and rights at work_Lao

ສປປ ລາວ ປະກາດ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ແຜນ​ງານຮ່ວມ​ມື​ສົ່ງ​ເສີມ​ວຽກ​ທີ່​ມີ​ຄຸນຄ່າ​ ສຸມ​ໃສ່​ການ​ສ້າງ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ ​ແລະ ປົກ​ປ້ອງ​ສິດທິ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ

english button

ຄອນຫລວງວຽງຈັນ, 30 ພຶດສະພາ 2017

ສປປ ລາວ ​ປະກາດ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ແຜນ​ງານ​ຮ່ວມ​ມື​ສົ່ງ​ເສີມ​ວຽກ​ທີ່​ມີ​ຄຸນຄ່າ​ໄລຍະ 2017-2021 ​ໂດຍ​ການ​ລົງ​ນາມ​​ໃນ​ບົດ​ບັນຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ລະຫວ່າງ​ຕາງໜ້າ​ຈາກ​ລັດຖະບານ, ຫ້ອງການ​ສະພາ​ການ​ຄ້າ ​ແລະ ອຸດ​ສະຫະ​ກຳ​ແຫ່ງ​ຊາດລາວ, ສູນ​ກາງ​ສະຫະພັນ​ກຳ​ມະ​ບານ​ລາວ ​ແລະ ອົງການ​ແຮງ​ງານ​ສາກົນ. ​ແຜນ​ງານ​ຮ່ວມ​ມື​ດັ່ງກ່າວ​ມີ​ຈຸດປະສົງ​ເພື່ອ​ສົ່​ງ​ເສີມ​ການ​ພັດທະນາ​ແບບ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ ​ແລະ ມີ​ຄວາມ​ຍືນ​ຍົງ ​ໂດຍ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ສ້າງ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ ​ແລະ ພັດທະນາ​ສີມື​ແຮງ​ງານ,ຈັດ​ຕັ້​ງປະຕິບັດ​ມາ​ດຕະຖານ​ແຮງ​ງານ, ​ຂະຫຍາຍ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ສັງຄົມ ​ແລະ ສົ່​ງ​ເສີມ​ການ​ປຶກສາ​ຫາລື​ສາມ​ຝ່າຍ.

 

European Union and UNICEF support the fight against malnutrition in Lao PDR

 

Vientiane, 15 May 2017

The Government of Lao PDR marks its commitment for stunting reduction among children under five years old through a multi-sectorial convergence approach.

UN: Direct link between effective governance and economic growth

Lao button

Vientiane, 12 May 2017

Effective governance and improved fiscal management are essential to sustaining robust economic growth and improving its quality, the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) says in its annual flagship report. The Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2017 highlights that despite a broadly positive economic outlook for 2017, Asia-Pacific economies are vulnerable to rising global uncertainty and trade protectionism. 

UN: Direct link between effective governance and economic growth_Lao

ສປຊ: ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງລະຫວ່າງການປົກຄອງທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ

english button

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 12 ພຶດສະພາ 2017

ຄະນະກຳມາທິການເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ສຳລັບພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີ ກ່າວໃນບົດລາຍງານປະຈຳປີວ່າ ການປົກຄອງທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານໄດ້ດີ ມີຄວາມສຳຄັນເພື່ອສະໜັບສະໜຸນການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ. ຜົນສຳຫຼວດສະພາບເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ປະຈຳປີ 2017 ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີແນວໂນ້ມການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະທິດໃນທາງບວກຢ່າງກວ້າງຂວາງ ສຳລັບປີ 2017, ເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ຍັງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງໂລກ ແລະ ລັດທິປົກປ້ອງທາງການຄ້າ ທີ່ກຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນ. 

 

A landmark event: The first national family planning conference in Lao People’s Democratic Republic

Lao button

Vientiane, 3 May 2017

Lao People’s Democratic Republic held its first-ever national family planning conference, with support from the United Nations Population Fund (UNFPA) and Family Planning 2020 (FP2020), a global initiative. Other UN partners, such as UNICEF, WHO and UNAIDS participated actively in the event. 

A landmark event: The first national family planning conference in Lao People’s Democratic Republic_Lao

ເຫດການຫວັດສາດ: ອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການວາງແຜນຄອຄົວຄັ້ງທຳອິດ ຢູ່ ສ ລາວ

english button

ຄອນຫລວງວຽງຈັນ, 3 ພຶດສະພາ 2017 

ເຫດການປະວັດສາດ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນ ສປ ລາວ ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ລັດຖະບານ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນ ສຳລັບ ປະຊາກອນ (UNFPA) ແລະ ແຜນງານການວາງແຜນຄອບຄົວ 2020 (FP2020) ເຊິ່ງແມ່ນຂະບວນການລະດັບສາກົນ ຈັດກອງປະຊຸມລະດັບຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການວາງແຜນຄອບຄົວ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ. ບັນດາອົງການຕ່າງໆໃນສະຫະປະຊາຊາດເຊັ່ນ: UNICEF, WHO ແລະ UNAIDS ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນຂະບວນ. 

Helping survivors of human trafficking reintegrate across the Mekong countries

Lao button

Bangkok, 7 April 2017

Today a new tool to support the reintegration of trafficking survivors was released by NEXUS Institute, the United Nations Action for Cooperation Against Trafficking in Persons (UN-ACT) and World Vision. The guidebook - Supporting the Reintegration of Trafficked Persons: A Guidebook for the Greater Mekong Sub-Region - is for practitioners from government and non-government organizations alike, to address weaknesses in the current frameworks of victim assistance and reintegration in the Greater Mekong Sub-region (GMS: Cambodia, China, Lao PDR, Myanmar, Thailand and Viet Nam). 

Helping survivors of human trafficking reintegrate across the Mekong countries_Lao

ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອຜູ້​ລອດຊີວິດ​ຈາກ​ການ​ຄ້າມ​ະນຸດ​ກັບ​ຄືນສູ່​ສັງຄົມຜ່ານ​ປະ​ເທດ​ລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ

english button

ບາງກອກ, 7 ​ເມສາ 2017 

ມື້ນີ້​ເຄື່ອງມື​ໃໝ່​ໃນ​ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ການ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ສັງຄົມ​ຂອງ​ຜູ້​ລອດຊີວິດ​ຈາກ​ການ​ຄ້າ​ມະນຸດ​ໄດ້​ຖືກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ ສະຖາບັນ NEXUS, ​ໂຄງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ເພື່ອ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຕ້ານ​ການ​ຄ້າ​ມະນຸດ (UN-ACT) ​ແລະ ອົງການ​ສຸພາ​ນິມິດ (World Vision). ປື້ມຄູ່​ມື - ສະໜັບສະໜູນ​ການ​ກັບສົ່ງ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ສັງຄົມ​ຂອງ​ຜູ້​ຖືກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ: ຄູ່​ມື​ສຳລັບອະນຸພາກພື້ນ​ລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ- ​ແມ່ນ​ສຳລັບ​ຜູ້​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ຈາ​ກພາກລັດຖະບານ ​ແລະ​ອົງການ​ທີ່ບໍ່​ສັງ​ກັດລັດຖະບານ, ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂຈຸດ​ອ່ອນ​ໃນ​ກອບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອຜູ້​ຖືກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ ​ແລະ​ ການ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ສັງຄົມ​ໃນອານຸ​ພາກພື້ນລຸ່ມ​ແມ່​ນ້ຳຂອງ (ປະ​ເທດ​ອາ​ນຸພາກພື້ນລຸ່ມ​ແມ່​ນ້ຳຂອງ​ປະກອບ​ມີ: ກຳປູ​ເຈຍ, ສປ ຈີນ, ສປປ ລາວ, ມຽນມ້າ, ​ໄທ ​ແລະ​ ສສ ຫວຽດນາມ). 

Sustainable Development Goals

E SDG Poster Tabloid resized

Look at our Exposure photo stories

Exposure screenshot resized

Watch the new film by UN in Lao PDR, 'This is Development'

SDG film thumbs

Read our new UN brochure

Follow the conversation

UN in Lao PDR

RT @UNFPA_Thailand: Thailand, UNFPA, Lao PDR are celebrating success in strengthening Lao midwifery educators in the past 6 months under th…