My thoughts on World Wetlands Day

Lao button

Vientiane, 1 February 2017

World Wetlands Day is celebrated every year on 2 February. This day marks the adoption of the Ramsar Convention on Wetlands on 2 February 1971. Every year since 1997, communities and government organisations have been raising public awareness of the value and benefit of wetlands on this day. The Ramsar Convention is named after the city of Ramsar in Iran where the agreement was signed.

One in seven people worldwide a migrant

Vientiane, 16 December 2016

The Ministry of Labour and Social Welfare and its partners convened today for a policy seminar on the occasion of International Migrants Day. With more people living away from their countries of origin than ever before, migration is becoming a key issue at global discussions. 

Two new reports examine graduation from Least Developed Country status

Lao button

Vientiane, 13 December 2016

Lao PDR’s 5th National Human Development Report and the United Nations Conference on Trade and Development´s (UNCTAD) Least Developed Countries Report 2016 were launched on Tuesday by Dr. Kikeo Chanthaboury, Vice Minister of Planning and Investment, and Ms. Kaarina Immonen, UN Resident Coordinator and UNDP Resident Representative. The launch was attended by government officials from line ministries and development partners.

Two new reports examine graduation from Least Developed Country status_Lao

ບົດລາຍງານໃໝ່ສອງສະບັບປະເມີນການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ

ການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຢ່າງລາບລື້ນແມ່ນຂີດໝາຍທຳອິດຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວ

english button

ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 13 ທັນວາ 2016

ບົດລາຍງານການພັດທະນາມະນຸດເຫຼັ້ມທີ 5 ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ບົດລາຍງານປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ປະຈຳປີ 2016 ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດດ້ານການຄ້າ ແລະ ການພັດທະນາ (UNCTAD) ໄດ້ ຮັບການເປີດໂຕໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ ໂດຍທ່ານ ປອ ກິແກ້ວ ຈັນທະບູລີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ແລະ ທ່ານ ນາງ ກາລີນາ ອິມໂມເນັນ, ຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທັງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາປະຈຳສປປ ລາວ.  ງານເປີດໂຕບົດລາຍງານຄັ້ງນີ້ໄດ້ມີການເຂົ້້າຮ່ວມໂດຍບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພາກສ່ວນລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ.

Photo story: History and passion unite for Climate Action

Vientiane, 13 December 2016

On an ordinary day, the Mekong riverbank in Vientiane was shaken up by an inspiring performance with an important message.

Three UN agencies renew their commitment to the development of Lao PDR

Lao button

Vientiane, 12 December 2016

UNDP, UNFPA and UNICEF jointly signed a Letter of Agreement on the implementation of their new country programme documents with officials from the Government. 

Three UN agencies renew their commitment to the development of Lao PDR_Lao

ສາມອົງການຈັດຕັ້ງ ສປຊ ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜຸນການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ

 

english button

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 12 ທັນວາ 2016

ອົງການ UNDP, UNFPA ແລະUNICEF  ຮ່ວມລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງໃໝ່ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນໂຄງການຢູ່ ສປປ ລາວ ຂອງອົງການຂອງຕົນ ຮ່ວມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກລັດຖະບານ. 

Hands Up for #HIV Prevention

Vientiane, 1 December 2016

Lao button

 

The theme of this year’s World AIDS Day marked on 1 December is Hands Up for #HIV Prevention. Globally, there are 36.7 million people living with Human Immunodeficiency Virus (HIV), with an average of 2.1 million new cases per year. 

Hands Up for #HIV Prevention_Lao

ຍົກມືສະໜັບສະໜູນຕ້ານໄພເອດ

english button

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 1 ທັນວາ 2016

ຄຳຂວັນວັນສາກົນຕ້ານເອດປີ2016 ແມ່ນຍົກມືຂຶ້ນສະໜັບສະໜູນຕ້ານໄພເອດ. ທົ່ວໂລ​ກ​ມີ​ຜູ້​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິ​ດ​ຢູ່​ກັບ​ເຊື້ອ ເຮສໄອວີ 36.7 ລ້ານ​ຄົນ ໂ​ດຍ​ສະເລຍມີ 2,1 ລ້ານ​ຄົນ​ຕິດ​ຊື້ອ​ໃໝ່ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີ. ປະ​ຈຸ​ບັນ​ ຢູ່ ສ​ປ​ປ​ ລາວ ​ອັດ​ຕາ​ການ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ໃນ​ກຸ່ມປະຊາກອນທົ່ວໄປຍັງຕໍ່າຍ້ອນການຕັດສິນໃຈສູງ ແລະ ມີຍຸດທະສາດໃນການໂຕ້ຕອບພະ​ຍາດເອດ. ຄາດວ່າ ສ​ປ​ປ​ ລາວ ມີປະມານ 11,000 ຄົນດໍາລົງຊີວິດຢູ່ກັບເຊື້ອເຮສໄອວີ ຊຶ່ງໃນແຕ່ລະປີ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອລາຍໃໝ່ປະມານ 1,000 ຄົນ. ລັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາເປົ້າໝາຍການເຮັດວຽກແບບເລັ່ງລັດຂອງໂລກ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕິດເຊື້ອລາຍໃໝ່ໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ 300 ຄົນໃນປີ 2020.

Step into the reality of a UXO clearance team

Lao button

Vientiane, 30 November 2016

UNDP Lao PDR has taken UXO Lao's 20th anniversary as an opportunity to produce UNDP's first Virtual Reality film and put the viewer right into the field, with a demining team. Through the power of virtual reality, we witness the extreme work of this team, and follow Saysamone, the team leader and her crew.

Step into the reality of a UXO clearance team_Lao

ສຳຜັດການເຮັດວຽກຕົວຈິງຂອງທີມງານກວດກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ

english button

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 30 ພະຈິກ 2016

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຖືເອົາການສ້າງຕັ້ງໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 20 ປິ ເປັນກາລະໂອກາດອັນດີໃນການສ້າງຮູບເງົາ 360 ອົງສາ ຮູບເງົາທຳອິດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ເຊິ່ງຜູ່ຊົມຮູບເງົາຈະໄດ້ເຂົ້າໄປສຳຜັດການເຮັດວຽກຕົວຈິງພາກສະໜາມຂອງທີມງານກວດກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ. ໂດຍຜ່ານອຸປະກອນວີອາ (360 ອົງສາ), ພວກເຮົາຈະເປັນສັກຂີພິຍານໃນການເຮັດວຽກທີ່ສຸດຍອດຂອງທີມງານ ແລະ ຕິດຕາມສາຍສະໝອນ, ຫົວໜ້າທີມ ແລະ ທີມງານຂອງນາງ. 

Lao PDR joins race against the clock to overcome antimicrobial resistance

Vientiane, 17 November 2016

Lao button

 

Lao PDR, along with other countries around the world, is determined to take immediate action to combat the spread of antimicrobial resistance (AMR). Globally and in the region, the pledge to combat AMR was made with the support and collaboration of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the World Organisation for Animal Health (OIE) and the World Health Organization (WHO) in a tripartite partnership. 

Sustainable Development Goals

E SDG Poster Tabloid resized

Look at our Exposure photo stories

Exposure screenshot resized

Watch the new film by UN in Lao PDR, 'This is Development'

SDG film thumbs

Read our new UN brochure

Follow the conversation

UN in Lao PDR

RT @UNFPA_Thailand: Thailand, UNFPA, Lao PDR are celebrating success in strengthening Lao midwifery educators in the past 6 months under th…