Lao youth reaches for the stars

Lao button

Vientiane, 26 September 2017 

Following your dreams in life takes courage and persistence. The courage to spell out what your heart wishes, to find a way forward, a strategy to make it work, no matter what it takes. The persistence to just keep going, to never lose focus, to shake off doubts and overcome sudden obstacles – until one day, your dream becomes reality. 

Successful Lao young people and those who are on the way to achieving their dreams gathered in Vientiane for an evening of inspiration to discuss what it means to have a goal, and what it takes to achieve it. The event, titled “Future in Focus: What’s your goal?” provided an opportunity for Lao youth to meet some of their role-models, passionate Lao personalities, coming from diverse backgrounds, who are successfully pursuing their dreams, and to hear their stories towards the stars.  The event attracted around 150 people. 

Lao youth reaches for the stars_Lao

english button

ໄວໜຸ່ມລາວເຖິງດວງດາວ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 26 ກັນຍາ 2017

ການຕາມຫາຄວາມຝັນໃນຊີວິດຂອງທ່ານ ແມ່ນໄດ້ໃຊ້ຄວາມກ້າຫານ ແລະ ຄວາມພຽນພະຍາຍາມ. ຄວາມກ້າຫານທີ່ຈະສະແດງຄວາມປາດຖະໜາໃນຫົວໃຈຂອງທ່ານອອກມາ, ຄົ້ນຫາທາງກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ, ຊອກຫາຍຸດທະສາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ບໍ່ວ່າຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນກໍ່ຕາມ. ຄວາມພຽນພະຍາຍາມທີ່ຈະສືບຕໍ່, ບໍ່ຍອມອອກຈາກຈຸດມຸ້ງໝາຍ, ລະຖິ້ມຄວາມສົງໄສ ແລະ ປະເຊີນໜ້າກັບອຸປະສັກທີ່ເກີດຂຶ້ນ– ຈົນຮອດມື້ທີ່ຄວາມຝັນຂອງທ່ານກາຍເປັນຈິງ.  

 

ໄວໜຸ່ມລາວທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຊີວິດ ລວມເຖິງຜູ້ທີ່ຍັງໄຝ່ຫາຄວາມສຳເລັດໃນຊີວິດ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນຄ່ຳຄືນແຫ່ງການສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ເພື່ອສົນທະນາກ່ຽວກັບການມີເປົ້າໝາຍແມ່ນຫຍັງ ແລະ ອັນໃດທີ່ຈະນຳພາໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດ. ຫົວຂໍ້ຂອງງານແມ່ນ “ສຸມໃສ່ອະນາຄົດ: ເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານແມ່ນຫຍັງ?” ເຊິ່ງງານນີ້ ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ໄວໜຸ່ມລາວໄດ້ພົບພໍ້ຕົວຈິງກັບບຸກຄົນຕົ້ນແບບຂອງເຂົາເຈົ້າ ທີ່ຮັກຄວາມເປັນລາວ ທີ່ມາຈາກຫຼາຍຂະແໜງການ ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຕາມຫາຄວາມຝັນຂອງບຸກຄົນຕົ້ນແບບເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ ໄວໜຸ່ມລາວຍັງໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວທີ່ໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບບາດກ້າວສູ່ຄວາມສຳເລັດນຳອີກ. ງານດັ່ງກ່າວນີ້ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 150 ກວ່າທ່ານ. 

 

ສປຊ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນອາຫານໂລກ ແລະ ວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ

english button

Vientiane, 17 October 2017 

ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປລາວ ໄດ້ໄຂງານ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ສອງວັນສຳຄັນຄື ວັນອາຫານໂລກ 16 ຕູລາ ແລະ ວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາ ແຫ່ງຊາດເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ 17 – 24 ຕຸລາ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ຄໍາຂວັນ “ລົງທຶນໃສ່ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ເພື່ອແກ້ໄຂການ ເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານໃນອະນາຄົດ” ແລະ “ກ້າວໄປສູ່ ສັງຄົມ ສັນຕິສຸກ ແລະ ເພື່ອທຸກຄົນ”.

Good practices toward infection freedom: Antibiotic Awareness Week | Storytelling/Photo essay contest_Lao

ການປະກວດ ຮູບພາບພ້ອມບົດເລື່ອງກ່ຽວກັບພາບ ເນື່ອງໃນສັບປະດາ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຢາຕ້ານເຊື້ອ

 

 

english button

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 8 ກັນ​ຍາ 2017

ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ຂໍເຊີນ ນັກຖ່າຍພາບ ແລະ ນັກຂຽນເລື່ອງເລົ່າ ທຸກທ່ານ ສົ່ງພາບຖ່າຍພ້ອມດ້ວຍບົດເລື່ອງບັນລະຍາຍກ່ຽວກັບຮູບພາບດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າປະກວດ ເນື່ອງໃນໂອກາດ "ສັບປະດາຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຢາຕ້ານເຊື້ອ" ໃນເດືອນ ພະຈິກ ທີ່ຈະມາເເຖິງນີ້. 

Good practices toward infection freedom: Antibiotic Awareness Week | Storytelling/Photo essay contest_Lao (2)

ການປະກວດ ຮູບພາບພ້ອມບົດເລື່ອງກ່ຽວກັບພາບ ເນື່ອງໃນສັບປະດາ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຢາຕ້ານເຊື້ອ

 

 

english button

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 8 ກັນ​ຍາ 2017

ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ຂໍເຊີນ ນັກຖ່າຍພາບ ແລະ ນັກຂຽນເລື່ອງເລົ່າ ທຸກທ່ານ ສົ່ງພາບຖ່າຍພ້ອມດ້ວຍບົດເລື່ອງບັນລະຍາຍກ່ຽວກັບຮູບພາບດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າປະກວດ ເນື່ອງໃນໂອກາດ "ສັບປະດາຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຢາຕ້ານເຊື້ອ" ໃນເດືອນ ພະຈິກ ທີ່ຈະມາເເຖິງນີ້. 

Good practices toward infection freedom: Antibiotic Awareness Week | Storytelling/Photo essay contest

Lao button

Vientiane, 8 September 2017

The Food and Agriculture Organization of the United Nations invites everyone, especially photo enthusiasts and storytellers, to submit entries to our first storytelling/photo essay contest in celebration of Antibiotic Awareness Week in November.

Shaping a sustainable future, together

Lao button

Vientiane, 10 July 2017

“Having a goal isn’t wishing. It isn’t a faint hope or a vague dream that someday we’ll have or do or be. No, having a goal is much, much more” – this is the opening message of a new film, titled This is Development: The Sustainable Development Goals in Lao PDR. The film was released today by the United Nations in Lao PDR, showing how the people of Laos pursue their goals and dreams, committed with hearts and minds. 

Shaping a sustainable future, together_Lao

ສ້າງອະນາຄົດແບບຍືນຍົງຮ່ວມກັນ

 

english button

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 10 ກໍລະກົດ 2017

“ການມີເປົ້າໝາຍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງເພີ້ຝັນ. ມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມຫວັງລົມໆແລ້ງໆ ຫຼື ຄວາມຝັນແບບຄຸມເຄືອ ວ່າມື້ໜຶ່ງເຮົາຈະມີ,ຈະເຮັດ ຫຼື ຈະເປັນ. ບໍ່, ການມີເປົ້າໝາຍມີຄວາມໝາຍຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.” – ນີ້ແມ່ນຄໍາກ່າວເປີດຮູບເງົາໃໝ່ຂອງພວກເຮົາ ເຊິ່ງມີຫົວຂໍ້ວ່າ ນີ້ແມ່ນການພັດທະນາ - ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໃນ ສປປ ລາວ. ຮູບເງົາດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ມື້ນີ້ໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງເປັນຮູບເງົາທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະຊາຊົນລາວມຸ່ງໜ້າສູ່ເປົ້າໝາຍ ແລະ ຄວາມຝັນຂອງເຂົາເຈົ້າ ດ້ວຍຫົວໃຈທີ່ມຸ່ງໝັ້ນ ແລະ ຈິດໃຈອັນແຮງກ້າຄືແນວໃດ. 

Lao PDR launches a new Decent Work Country Programme focusing on jobs creation and rights at work_Lao

ສປປ ລາວ ປະກາດ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ແຜນ​ງານຮ່ວມ​ມື​ສົ່ງ​ເສີມ​ວຽກ​ທີ່​ມີ​ຄຸນຄ່າ​ ສຸມ​ໃສ່​ການ​ສ້າງ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ ​ແລະ ປົກ​ປ້ອງ​ສິດທິ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ

english button

ຄອນຫລວງວຽງຈັນ, 30 ພຶດສະພາ 2017

ສປປ ລາວ ​ປະກາດ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ແຜນ​ງານ​ຮ່ວມ​ມື​ສົ່ງ​ເສີມ​ວຽກ​ທີ່​ມີ​ຄຸນຄ່າ​ໄລຍະ 2017-2021 ​ໂດຍ​ການ​ລົງ​ນາມ​​ໃນ​ບົດ​ບັນຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ລະຫວ່າງ​ຕາງໜ້າ​ຈາກ​ລັດຖະບານ, ຫ້ອງການ​ສະພາ​ການ​ຄ້າ ​ແລະ ອຸດ​ສະຫະ​ກຳ​ແຫ່ງ​ຊາດລາວ, ສູນ​ກາງ​ສະຫະພັນ​ກຳ​ມະ​ບານ​ລາວ ​ແລະ ອົງການ​ແຮງ​ງານ​ສາກົນ. ​ແຜນ​ງານ​ຮ່ວມ​ມື​ດັ່ງກ່າວ​ມີ​ຈຸດປະສົງ​ເພື່ອ​ສົ່​ງ​ເສີມ​ການ​ພັດທະນາ​ແບບ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ ​ແລະ ມີ​ຄວາມ​ຍືນ​ຍົງ ​ໂດຍ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ສ້າງ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ ​ແລະ ພັດທະນາ​ສີມື​ແຮງ​ງານ,ຈັດ​ຕັ້​ງປະຕິບັດ​ມາ​ດຕະຖານ​ແຮງ​ງານ, ​ຂະຫຍາຍ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ສັງຄົມ ​ແລະ ສົ່​ງ​ເສີມ​ການ​ປຶກສາ​ຫາລື​ສາມ​ຝ່າຍ.

 

Lao PDR launches a new Decent Work Country Programme focusing on jobs creation and rights at work

Lao button

Vientiane, 30 May 2017

Lao PDR has launched today its second Decent Work Country Programme (DWCP) which will cover the period 2017-2021. The document was signed by senior representatives of the Government, the Lao National Chamber of Commerce and Industry (LNCCI) and the Lao Federation of Trade Unions (LFTU). This new country programme aims to promote inclusive and sustainable development through employment creation and skills development, the application of labour standards, the extension of social protection, and the promotion of social dialogue. 

European Union and UNICEF support the fight against malnutrition in Lao PDR

 

Vientiane, 15 May 2017

The Government of Lao PDR marks its commitment for stunting reduction among children under five years old through a multi-sectorial convergence approach.

UN: Direct link between effective governance and economic growth

Lao button

Vientiane, 12 May 2017

Effective governance and improved fiscal management are essential to sustaining robust economic growth and improving its quality, the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) says in its annual flagship report. The Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2017 highlights that despite a broadly positive economic outlook for 2017, Asia-Pacific economies are vulnerable to rising global uncertainty and trade protectionism. 

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Follow the conversation

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our new brochure