The United Nations in Lao PDR Aids Thousands of Affected by Flash Flood in Southern Laos (Lao Version)

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມສຸຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 13 ສິງຫາ 2018 - ໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດການການກູ້ໄພຍັງສືບຕໍ່ດຳເນີນຢູ່ໃນບ້ານທີ່ຖືກນໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ທີ່ຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ, ອົງການເຄືອຂ່າຍ ສປຊ ກຳລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານ ແລະenglish button ຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານມະນຸດສະທຳ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານນໍ້າສະອາດ, ອາຫານ, ສະຖານທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວ ແລະ ການແພດ ແກ່ປະຊາຊົນ 13,000ຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ.

Safe pregnancy and childbirth, hygiene and dignity: UNFPA’s humanitarian response to the Lao dam collapse focuses on the special needs of women and girls (Lao version)

31 ກໍລະກົດ 2018 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ໄດ້ມອບຊຸດອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອສົມທົບເຂົ້າໃນການຕອບສະໜອງກັບenglish buttonໄພພິດບັດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຫດການສັນເຂື່ອນແຕກທີ່ແຂວງອັດຕະປື, ໂດຍເນັ້ນໜັກໃສ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ທີ່ກວມເອົາເຄິ່ງຂອງປະຊາກອນທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

 

United Nations in Lao PDR extends solidarity to flood devastated provinces in Lao PDR (Lao version)

ສປຊ ໄດ້ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຊ່ວຍເຫຼືອໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມຢູ່ ສປປ ລາວ.


25 ກໍລະກົດ 2018

english button

ສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ມີຄວາມສະຫຼົດໃຈຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຂ່າວການສູນຫາຍຂອງຫຼາຍສິບຄົນ ແລະ ການເສຍຊີວິດຈຳນວນຫຼາຍສາເຫດຈາກໄພນຳ້ຖ້ວມທີ່ ແຂວງ ອັດຕະປື ແລະ ອີກແຂວງອື່ນໆໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຂະນະນີ້ກໍກຳລັງກະກຽມໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນເຂດ, ຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

Lao PDR reports on implementation of the Sustainable Development Goals

Lao PDR’s first Voluntary National Review is presented at the UN High-Level Political Forum in New York 

Vientiane/New York, 17 July 2018

Three years after the adoption of the 2030 Agenda for Sustainable Development, H.E. Mr. Saleumxay Kommasith, Minister of Foreign Affairs of Lao PDR, has presented the country’s first Voluntary National Review on the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) at the UN High-Level Political Forum, which takes place on 16-18 July 2018 in New York. Lao PDR is one of 47 Member States presenting their national review this year.

 

LSIS-II Highlights Equity as Key Unfinished Business in Lao PDR

Vientiane, 27 June  2018

The Lao Statistics Bureau and the Ministry of Planning and Investment, in collaboration with the Ministry of Health and the Ministry of Education and Sports, and with technical support from UNICEF and UNFPA, launched today the Lao Social Indicator Survey (LSIS-II). This is the largest effort to date to measure the country’s progress on social development.

He who has health has hope, and he who has hope has everything

Silvia Illescas, our UN Volunteer from Nicaragua, shares her experiences of working for World Health Organization in Lao PDR

Vientiane, 21 June 2018

My journey as a UN volunteer started when I arrived in Laos in May 2016. The idea of me moving to a small developing country in Southeast Asia to help the World Health Organization fight against HIV, tuberculosis and malaria was not exactly shocking to my friends. They had seen me volunteer for various projects in Nicaragua before

A day in my life as a UN Volunteer

Vientiane, 1 June 2018

In this photo story, Norah Ngeny, International UN Volunteer takes us into the countryside of Lao PDR and shows us how UN is helping the Lao government protect local dry dipterocarp forests.

The Lao PDR Government Launches a Multi-Sectoral Priority Action Plan in Response to Violence against Children Survey

Lao buttonVientiane, 31 May  2018

At an event organised on the occasion of International Children’s Day, His Excellency, Sonxay Siphandone, Deputy Prime Minister, President of the National Commission for the Advancement of Women, Mothers and Children, launched a multi-sectoral response with priority actions to address violence against children in Lao PDR. 

Lao PDR finalizes the National Action Plan to eliminate asbestos-related diseases among workers to mark the International Labour Day

Vientiane, 30 April 2018

The health of workers in Lao PDR was of key concern in the multi-sectoral consultation meeting to raise awareness on importance of banning chrysotile asbestos, and jointly finalise a National Action Plan to reduce and mitigate asbestos-related diseases in the country.

Relevant stakeholders from the government, non-government organizations and development partners participated actively in the discussion on how to protect the worker and stop the exposure. Urgent action is required to prevent the extended use of asbestos as a construction material and ban all forms of asbestos to protect lives, support safer economic growth and ensure social stability in the country.

Dr Juliet Fleischl, WHO Representative to Lao PDR said “All forms of asbestos can cause cancer in humans, and no threshold has been identified for the carcinogenic risks. This is the conclusion reached by experts from WHO and IARC following a series of authoritative international assessments conducted over a period of more than 15 years.”

Unexploded Ordnance, an obstacle to development

How graduation from Least Developed Country status is linked to Lao PDR’s war legacy 

Vientiane, 4 April 2018
Lao button

Lao PDR has just recently fulfilled, for the first time, the eligibility criteria to graduate from Least Developed Country (LDC) status. It has passed two of the three criteria for graduation: Gross National Income per capita and the Human Assets Index, and has come close to passing the threshold for the Economic Vulnerability Index. This is a remarkable achievement which predicts a bright future for the country and its people – but, at the same time, it is by no means a time to lean back and rest. The level of development needs to be sustained in the coming years for graduation to happen. 

The LDC graduation criteria are linked to a significant obstacle to Lao PDR’s development: unexploded ordnance (UXO). Many of the bombs that were dropped on Lao PDR decades ago still lie in the ground, active and treacherous.   

Lao PDR’s eligibility for graduation from LDC status confirmed

Lao button

Vientiane, 19 March 2018

The Committee for Development Policy has announced that Lao PDR has fulfilled the eligibility criteria to graduate from Least Developed Country (LDC) status for the first time.

“Human Library” lends a voice to invisible women

Savannakhet, 9 March 2018
Lao button

“She must have provoked her husband to beat her up”, “Blind women are helpless, they cannot work and should stay at home”, “You cannot have a family and children if you are HIV positive”, “Once addicted to drugs, one can never return to a normal life” - These are only some of the stereotypes associated with women from disadvantaged groups, who we do not see, do not hear and who are usually ignored by society. The prevalent prejudices many of these women encounter every day contribute to limiting their opportunities and add on the difficulties they are already experiencing.

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Lao PDR then & now

Laos CountryStory

The Global Partnership for Effective Development Cooperation commends Lao PDR’s partnership mechanisms for more effective development co-operation.

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our brochure

Read our Lao PDR - United Nations Partnership Framework 2017 - 2021 Progress Report 2018

UNDAF 2018 FACE FINAL