Hands Up for #HIV Prevention

Vientiane, 1 December 2016

Lao button

 

The theme of this year’s World AIDS Day marked on 1 December is Hands Up for #HIV Prevention. Globally, there are 36.7 million people living with Human Immunodeficiency Virus (HIV), with an average of 2.1 million new cases per year. 

Hands Up for #HIV Prevention_Lao

ຍົກມືສະໜັບສະໜູນຕ້ານໄພເອດ

english button

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 1 ທັນວາ 2016

ຄຳຂວັນວັນສາກົນຕ້ານເອດປີ2016 ແມ່ນຍົກມືຂຶ້ນສະໜັບສະໜູນຕ້ານໄພເອດ. ທົ່ວໂລ​ກ​ມີ​ຜູ້​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິ​ດ​ຢູ່​ກັບ​ເຊື້ອ ເຮສໄອວີ 36.7 ລ້ານ​ຄົນ ໂ​ດຍ​ສະເລຍມີ 2,1 ລ້ານ​ຄົນ​ຕິດ​ຊື້ອ​ໃໝ່ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີ. ປະ​ຈຸ​ບັນ​ ຢູ່ ສ​ປ​ປ​ ລາວ ​ອັດ​ຕາ​ການ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ໃນ​ກຸ່ມປະຊາກອນທົ່ວໄປຍັງຕໍ່າຍ້ອນການຕັດສິນໃຈສູງ ແລະ ມີຍຸດທະສາດໃນການໂຕ້ຕອບພະ​ຍາດເອດ. ຄາດວ່າ ສ​ປ​ປ​ ລາວ ມີປະມານ 11,000 ຄົນດໍາລົງຊີວິດຢູ່ກັບເຊື້ອເຮສໄອວີ ຊຶ່ງໃນແຕ່ລະປີ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອລາຍໃໝ່ປະມານ 1,000 ຄົນ. ລັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາເປົ້າໝາຍການເຮັດວຽກແບບເລັ່ງລັດຂອງໂລກ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕິດເຊື້ອລາຍໃໝ່ໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ 300 ຄົນໃນປີ 2020.

Step into the reality of a UXO clearance team

Lao button

Vientiane, 30 November 2016

UNDP Lao PDR has taken UXO Lao's 20th anniversary as an opportunity to produce UNDP's first Virtual Reality film and put the viewer right into the field, with a demining team. Through the power of virtual reality, we witness the extreme work of this team, and follow Saysamone, the team leader and her crew.

Step into the reality of a UXO clearance team_Lao

ສຳຜັດການເຮັດວຽກຕົວຈິງຂອງທີມງານກວດກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ

english button

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 30 ພະຈິກ 2016

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຖືເອົາການສ້າງຕັ້ງໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 20 ປິ ເປັນກາລະໂອກາດອັນດີໃນການສ້າງຮູບເງົາ 360 ອົງສາ ຮູບເງົາທຳອິດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ເຊິ່ງຜູ່ຊົມຮູບເງົາຈະໄດ້ເຂົ້າໄປສຳຜັດການເຮັດວຽກຕົວຈິງພາກສະໜາມຂອງທີມງານກວດກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ. ໂດຍຜ່ານອຸປະກອນວີອາ (360 ອົງສາ), ພວກເຮົາຈະເປັນສັກຂີພິຍານໃນການເຮັດວຽກທີ່ສຸດຍອດຂອງທີມງານ ແລະ ຕິດຕາມສາຍສະໝອນ, ຫົວໜ້າທີມ ແລະ ທີມງານຂອງນາງ. 

Lao PDR joins race against the clock to overcome antimicrobial resistance

Vientiane, 17 November 2016

Lao button

 

Lao PDR, along with other countries around the world, is determined to take immediate action to combat the spread of antimicrobial resistance (AMR). Globally and in the region, the pledge to combat AMR was made with the support and collaboration of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the World Organisation for Animal Health (OIE) and the World Health Organization (WHO) in a tripartite partnership. 

Lao PDR joins race against the clock to overcome antimicrobial resistance_Lao

ສປປ ລາວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຕໍ່ສູ້ ເພື່ອສະກັດກັ້ນການດື້ຕໍ່ຢາຕ້ານເຊື້ອຂອງເຊື້ອພະຍາດ

english button

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 17 ພະຈິກ 2016

ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ່ວມກັບປະເທດອື່ນໆໃນທົ່ວໂລກໃຫ້ຄໍາປະຕິຍານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດອັນຮີບດ່ວນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນການດື້ຕໍ່ຢາຕ້ານເຊື້ອຂອງເຊື້ອພະຍາດ (AMR).  ໃນລະດັບສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ, ໄດ້ເຮັດຂະບວນການປະຕິຍານນີ້ຂື້ນມາ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປະສານງານ ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືສາມພາກສ່ວນລະຫວ່າງ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ, ອົງການພາຍຸສັດສາກົນ ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກ.

Lao PDR’s first-ever flashmob inspires climate action

Vientiane, 2 November 2016 

Lao button

 Young actors, dancers and volunteers from around the world gathered on the Mekong river-bank with an unprecedented surprise performance to stimulate action on climate change and celebrate International Volunteers Day.

Speech by Ms. Kaarina Immonen, UN Resident Coordinator/UNDP Resident Representative in the closing session of the RTIM 2016

Vientiane Province, 25 November 2016

Lao PDR’s first-ever flashmob inspires climate action_LAO

ເຕັ້ນເປັນກຸ່ມເພື່ອສ້າງແຮງງານບັນດານໃຈໃນການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຢູ່ ສປປ ລາວ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 2 ພະຈິກ 2016

english button

 

ນັກສະແດງຜູ່ໜຸ່ມນ້ອຍ, ນັກເຕັ້ນ ແລະ ອາສາສະໝັກຈາກຫຼາຍປະເທດ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ບໍລິເວນແຄມຂອງທ່າວັດຈັນ ເພື່ອສະແດງຮ່ວມກັນ ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນອາສາສະໝັກສາກົນ.

The Government of Lao PDR and partners agree priority actions for development

Vientiane, 25 November 2016 

Lao button

 Round Table Implementation Meeting in Vientiane Province pursues accelerated development. 

Speech by Ms. Kaarina Immonen, UN Resident Coordinator/UNDP Resident Representative in the Opening Session of RTIM 2016

Vientiane Province, 25 November 2016

The Government of Lao PDR & partners agree priority actions for development_LAO

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມ ຮັບຮອງແຜນດຳເນີນງານທີ່ເປັນ

ບູລິມະສິດການພັດທະນາ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 25 ພະຈິກ 2016

english button

 

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2016 ທີ່ແຂວງວຽງຈັນ ເລັ່ງລັດການພັດທະນາ.

 

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Follow the conversation

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our new brochure