Dynamic preparations warrant a successful alliance for development_Lao

ການກະກຽມເພື່ອ ຮັບປະກັນຄວາມສຳເລັດໃນການເປັນຄູ່ຮ່ວມມື

ເພື່ອການພັດທະນາ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 21 ພະຈິກ 2016

english button

 

ຫຼາຍກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ເພື່ອກະກຽມໃສ່ກອງປະຊຸມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຕະມົນ ທີ່ຈະໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 24-25 ພະຈິກ ທີ່ແຂວງວຽງຈັນ.

Dynamic preparations warrant a successful alliance for development

Vientiane, 21 November 2016

Lao button

A string of consultations are leading up to Round Table Implementation Meeting, to be held in Vientiane Province on 24-25 November.

Round Table Implementation Meeting aims to advance Lao PDR’s development_Lao

ກອງປະຊຸມ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂະບວນການໂຕະມົນ ແມ່ນເລັ່ງໃສ່ເພື່ອການພັດທະນາ

 ແກ່ ສປປ ລາວ 

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 8 ພະຈິກ 2016 

english button

 

ລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ມີຄວາມມຸ້ງຫວັງໃນການ ສົ່ງເສີມ ຄວາມຄືບຫນ້າ ໃນການພັດທະນາ ແຫ່ງຊາດ ໃນກອງປະຊຸມ ໂຕະມົນ ປະຈໍາປີ 2016.

Round Table Implementation Meeting aims to advance Lao PDR’s development

Vientiane, 8 November 2016 

Lao button

The Government and its development partners intend to boost progress in development nationwide at the 2016 Round Table Implementation Meeting. 

UNIDO marks its 50th anniversary_Lao

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາອຸດສະຫະກຳ

(ຢູນີໂດ)ໃນໂອກາດຄົບຮອບ 50ປີ ຂອງອົງການ

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,1 ພະຈິກ 2016 

english button

ໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອທຳອິດຂອງອົງການ UNIDO ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນສປປລາວແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ປີ 1968 ເຊິ່ງມີຈຸດສຸມໃນການເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຂອງອຸດສະຫະກຳຂອງປະເທດ. ໃນຊຸມປີ 1970 ແລະຕົ້ນຊຸມປີ 1980, ວຽກງານຫຼັກຂອງອົງການ UNIDO ທີ່ປະຕິບັດພາຍໃນສປປລາວແມ່ນເລັ່ງໃສ່ການສະໜັບສະໜູນຂະແໜງການຂອງເສດຖະກິດໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະແໜງການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກຳແລະຂະແໜງການປຸງແຕ່ງໄມ້ສຳເລັດຮູບ. ຫລັງຈາກຊຸມປີດັ່ງກ່າວນັ້ນອົງການ UNIDO ກໍໄດ້ພັກເຊົາການປະຕິບັດໂຄງການເປັນເວລາເກືອບ 10 ປີແຕ່ແລ້ວກໍໄດ້ກັບມາໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອສປປລາວຄືນອີກຈົນຮອດປະຈຸບັນແລະໃນຊຸມປີ 1990 ວຽກງານຂອງອົງການ UNIDO ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານການພັດທະນາຂະແໜງການເສດຖະກິດແລະການຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍອຸດສະຫະກຳ.

UNIDO marks its 50th anniversary

Vientiane, 1 November 2016 

Lao button

UNIDO’s first project in the Lao People’s Democratic Republic dates back to 1968, focusing on enhancing industrial productivity. In the 1970s and early 1980s, UNIDO’s work in the country consisted of sectoral support, especially on the agro-processing and wood processing sectors. After a hiatus of some 10 years, UNIDO came back to the country, and its work in the 1990s concentrated on providing support in both sectoral development and industrial policy research. 

United Nations in Lao PDR celebrates UN Day with cutting-edge technologies

Vientiane, 24 October 2016 

Lao button

The UN’s 71st birthday was marked today in Vientiane in a public event, linking new technologies to sustainable development. 

Digital UN guests

United Nations in Lao PDR celebrates UN Day with cutting-edge technologies _Lao

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນ ສປຊ

ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝ

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 24 ຕຸລາ 2016

english button

ສປຊ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຄົບຮອບ 71 ປີ ໃນມື້ນີ້ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນງານທີ່ມີມະຫາຊົນເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຊິ່ງເນັ້ນການເຊື່ອມໂຍງເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່ກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. 

UN spotlights eradication of poverty and climate change_Lao

ສປຊ ເນັ້ນຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ທີ່ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ,15 ຕຸລາ 2016 

english button

ກະຊວງກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້, ອຳນາດກາປົກຄອງແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປີດງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາແຫ່ງຊາດເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ,ແລະ  ວັນອາຫານໂລກ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ຄໍາຂວັນດິນຟ້າອາກາດກຳລັງປ່ຽນແປງ. ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ກະສິກໍາ ຕ້ອງປ່ຽນຕາມ".

UN spotlights eradication of poverty and climate change

Xayaboury, 15 October 2016 

Lao button

The Ministry of Agriculture and Forestry, the Xayaboury provincial government and the United Nations in Lao PDR inaugurated the celebrations of the International Day for the Eradication of Poverty, and of World Food Day dedicated to the theme of “Climate is changing. Food and Agriculture must change too”. 

Calling all brilliant minds to shape the work of the United Nations in Lao PDR!

Vientiane, 13 October 2016 

Put on your foresight glasses and invest 5 min of your time to contribute to solving development issues in the country. The results will feed into the implementation of the new Lao PDR – UN Partnership Framework for 2017-2021 to support sustainable development in Laos.

At UN, global leaders commit to act on antimicrobial resistance

Vientiane, 21 September 2016 

Collective effort to address a challenge to health, food security, and development.

Sustainable Development Goals

SDG film Dee lead pic

Follow the conversation

Look at our photo stories

Exposure screenshot resized

Read our new brochure